חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יסודות בבימוי קולנועי א'
  Video Film Basics 1                                                                                  
0851-6591-05
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1800-2000209מכסיקו - אומנויותסדנה מר גולדפינגר ארנון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור יפגיש את התלמידים עם שאלות מפתח ומושגי יסוד מעולם הבימוי העלילתי, תוך כדי יישומם ומימושם הפרקטי בבימוי תרגילי קולנוע. הקורס הוא סדנה המבוססת על עבודות הסטודנטים. התלמידים יקרינו את עבודותיהם המבוססות על ההנחיות שיקבלו, ויזכו למשוב (וביקורת). במהלך הסמסטר יורחב הדיון סביב נושאים ודילמות החל משלב הרעיון והפרה -פרודשיין, דרך הפרודקשיין והפוסט. כמו כן יושם דגש על פיתוח יכולת ניתוח הצפייה של התלמידים.

Course description
In this course, students will discuss key questions and basic concepts of film directing. Students will practice and implement their knowledge and understanding, while producing and directing exercises throughout the semester, based on instructions they receive. Students will screen their exercises in class and receive feedbacks (and criticism). During the semester, we will extend the discussion around the issues and dilemmas of filmmaking, emphasizing the stages of concept, pre-production and production. Additionally the students would develop their skills of analyzing films.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6591-05 יסודות בבימוי קולנועי א'
Video Film Basics 1
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | מר גולדפינגר ארנון

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת