חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יסודות בבימוי קולנועי א'
  Video Film Basics 1                                                                                  
0851-6591-04
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-1800213מכסיקו - אומנויותסדנה פרופ אביעד מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סדנה אינטנסיבית בה התלמידים כותבים, מפיקים מביימים מצלמים, מקליטים ועורכים תרגילים קצרים (1-8 דקות) על פי הנחיות שיקבלו. בעזרת תרגילים אלו יפגשו התלמידים שאלות בסיסיות בבימוי, צילום, עריכה והקלטה בקולנוע. התרגילים יוקרנו בכיתה, התלמידים ידונו בהם, ילמדו לחדד את יכולת ניתוח הצפייה ואת אפשרויות הקומוניקציה דרך קולנוע.

Course description

Intensive workshop in which students write, produce stage a photograph, record, and edit short exercises (1-8 minutes) according to the instructions they receive. With these exercises the students will meet basic questions directing, shooting, editing and recording movies. The exercises will be shown in class, students discuss them, will learn to sharpen the analytical skills of communication options and viewing through the film.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6591-04 יסודות בבימוי קולנועי א'
Video Film Basics 1
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ אביעד מיכל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת