חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  יסודות בבימוי קולנועי א'
  Video Film Basics 1  
0851-6591-03
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1200-1400119אמכסיקוסדנה גב' זקצר עילית
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת