חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  יסודות בבימוי קולנועי א'
  Video Film Basics 1  
0851-6591-02
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-1800117 מכסיקוסדנה מר גולדפינגר ארנון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור אשר יערך במבנה של סדנה, יפגיש את התלמידים עם שאלות מפתח ומושגי יסוד מעולם הבימוי העלילתי, תוך כדי יישומם ומימושם המעשי בבימוי תרגילי קולנוע. הקורס הוא סדנה המבוססת על עבודות הסטודנטים. התלמידים יקרינו את עבודותיהם שיופקו בהתאם להנחיות שיקבלו, ויזכו למשוב (וביקורת). במהלך הסמסטר יורחב הדיון סביב נושאים ודילמות החל משלב הרעיון והפרה -פרודשיין, דרך הפרודקשיין והפוסט. כמו כן יושם דגש על פיתוח יכולת ניתוח הצפייה של התלמידים.

Course description

In this course which is a workshop, students will tackle key questions and basic concepts of film directing, while implementing and practicing them in directing exercises. Based on instructions they receive; the students would present their exercises in class and receive feedbacks. During the semester, the discussion will be expanded to cinematic issues and dilemmas starting from the idea and the pre-production process, through the production and post-production. In addition, the students would develop their skills of analyzing films.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6591-02 יסודות בבימוי קולנועי א'
Video Film Basics 1
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר גולדפינגר ארנון

סילבוס מפורט/דף מידע

שם הקורס: יסודות בבימוי קולנועי א'
Directing – A Film

 

סמסטר א' תש"פ

2 ש"ס

 

סוג המסגרת: סדנה

שם המרצה: ארנון גולדפינגר

טלפון:   052303026

דואר אלקטרוני:    goldfi@tauex.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תאום טלפוני מראש

 

תיאור הקורס:

השיעור אשר יערך במבנה של סדנה, יפגיש את התלמידים עם שאלות מפתח ומושגי יסוד מעולם הבימוי העלילתי, תוך כדי יישומם ומימושם המעשי בבימוי תרגילי קולנוע. הקורס הוא סדנה המבוססת על עבודות הסטודנטים. התלמידים יקרינו את עבודותיהם שיופקו בהתאם להנחיות שיקבלו, ויזכו למשוב (וביקורת). במהלך הסמסטר יורחב הדיון סביב נושאים ודילמות החל משלב הרעיון והפרה -פרודשיין, דרך הפרודקשיין והפוסט. כמו כן יושם דגש על פיתוח יכולת ניתוח הצפייה של התלמידים.

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות בשיעור , צפייה בתרגילים ומשוב, בימוי שלושה תרגילים, השתתפות בתרגילי סטודנטים נוספים.

 

מרכיבי הציון הסופי

נוכחות בשיעורים                10%

השתתפות וביקורת בכיתה   20%

תרגיל ראשון -                    20%

תרגיל שני -                        25% 

תרגיל שלישי -                    25%      

 

נושאי הקורס

הפריים הקולנועי.
ONE SHOT . השוט  הזווית והתנועה
קומפוזיציה ומשמעות
המהלך הנרטיבי.  נקודות ההתחלה והסיום.
"הבחירה של הבמאי".

הסצנה והסיקוונס
המיזנסצנה, תנועה וסיפור.

המשכיות וקטיעת הרצף. חוק 180

זמן מסך וזמן מציאות
תבניות בימוי בסיסיות
פערי ידיעה בין דמות וצופה

הקונפליקט והמכשול

מצלמה אובייקטיבית ומצלמה סוביקטיבית

 

הערות:
לשם הפקת התרגילים, על הסטודנטים/יות להשיג בכוחות עצמם אמצעי צילום, הקלטה ועריכה (אין האוניברסיטה מספקת  ציוד או שירותי עריכה לתרגילים אלו).

 

 

 

Film Directing – A
In this course which is a workshop, students will tackle key questions and basic concepts of film directing, while implementing and practicing them in directing exercises. Based on instructions they receive; the students would present their exercises in class and receive feedbacks. During the semester, the discussion will be expanded to cinematic issues and dilemmas starting from the idea and the pre-production process, through the production and post-production. In addition, the students would develop their skills of analyzing films.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1