חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יסודות בבימוי קולנועי ב'
  Video Film Basics 2                                                                                  
0851-6588-06
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1400119אמכסיקו - אומנויותסדנה פרופ גרין איתן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 מבוא ליסודות הבימוי

Course description

Introduction to basics directing

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6588-06 יסודות בבימוי קולנועי ב'
Video Film Basics 2
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ גרין איתן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת