חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  יסודות בבימוי קולנועי ב'
  Video Film Basics 2                                                                                  
0851-6588-04
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-1800119אמכסיקו - אומנויותסדנה פרופ אביעד מיכל
ש"ס:  2.0

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת