חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  יסודות בבימוי קולנועי ב'
  Video Film Basics 2  
0851-6588-02
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-1800211 מכסיקוסדנה מר גולדפינגר ארנון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור יערך במבנה של סדנה, אשר תעמיק את התמודדותם של התלמידים עם שאלות מפתח ומושגי יסוד מעולם הבימוי העלילתי. במרכז פעילות הסדנה, יעמדו התרגילים שעל כל תלמיד לביים. הסמסטר יוקדש לתרגילים עם הקלטה של סאונד סינכרוני, ובמהלכו יורחב הדיון סביב נושא הדמות הקולנועית ומערכת היחסים שבינה ובין המצלמה, וכן לשאלות הקשורות לקונפליקט, דיאלוגים, ובניית דמות, לסוגיות העריכה ויתר מרכיבי העשייה הקולנועית. כמו כן יושם דגש על חידוד יכולת ניתוח הצפייה של התלמידים.

Course description

In this course which is a workshop, students will deepen their knowledge about key questions and basic concepts of film directing. At the center of the workshop would stand the exercises that each student will produce and direct. The semester will be devoted to exercises with synchronous sound recording.  We will extend the discussion about creating cinematic characters, the relationship between the characters and the camera, the editing and the film plot, and questions related to the drama, dialogue, and the film sequence. Additionally, students will hone their skills of analyzing films.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6588-02 יסודות בבימוי קולנועי ב'
Video Film Basics 2
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | מר גולדפינגר ארנון

סילבוס מפורט/דף מידע

שם הקורס: יסודות בבימוי קולנועי ב'
Directing – B Film

סמסטר ב' תש"פ
2 ש"ס

סוג המסגרת: סדנה
שם המרצה: ארנון גולדפינגר
טלפון: 0523403026   אי מייל: goldfi@tauex.tau.ac.il

שעות קבלה: על פי תאום טלפוני מראש

תיאור הקורס:
השיעור יערך במבנה של סדנה, אשר תעמיק את התמודדותם של התלמידים עם שאלות מפתח ומושגי יסוד מעולם הבימוי העלילתי. במרכז פעילות הסדנה, יעמדו התרגילים שעל כל תלמיד לביים. הסמסטר יוקדש לתרגילים עם הקלטה של סאונד סינכרוני, ובמהלכו יורחב הדיון סביב נושא הדמות הקולנועית ומערכת היחסים שבינה ובין המצלמה, וכן לשאלות הקשורות לקונפליקט, דיאלוגים, ובניית דמות, לסוגיות העריכה ויתר מרכיבי העשייה הקולנועית. כמו כן יושם דגש על חידוד יכולת ניתוח הצפייה של התלמידים.

דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות בשיעור , צפייה בתרגילים ומשוב, כתיבת תסריטים לתרגילים,  בימוי תרגילים, השתתפות בתרגילי סטודנטים נוספים.

דרישות קדם
השתתפות בקורס יסודות בבימוי קולנועי א'.

מרכיבי הציון הסופי
נוכחות בשיעורים                10%
השתתפות וביקורת בכיתה   20%
תרגילים                            70% 

נושאי הקורס
מהתסריט לשוטינג
דמות ואפיון דמות
ליהוק, טייפ קאסט ואנטי טייפ קאסט,
פעולה דרמטית והעולם המילולי
הפעולה הקולנועית והבחירה של השחקן
מסעו של גיבור
תהליך דרמטי, נקודת מפנה
הזדהות וניכור, גיבור ואנטי גיבור
פס הקול ובניית החלל
המלצמה הלוקיישן ויחסי הכוחות בין הדמויות
ז'אנרים / אחידות סגנונית 
ההווה המצטלם והנרטיב המארגן
תפאורה, צבע ותאורה

 

הערות:
לשם הפקת התרגילים, על הסטודנטים/יות להשיג בכוחות עצמם אמצעי צילום, הקלטה ועריכה (אין האוניברסיטה מספקת  ציוד או שירותי עריכה לתרגילים אלו).

 

Film Directing –B

In this course which is a workshop, students will deepen their knowledge about key questions and basic concepts of film directing. At the center of the workshop would stand the exercises that each student will produce and direct. The semester will be devoted to exercises with synchronous sound recording.  We will extend the discussion about creating cinematic characters, the relationship between the characters and the camera, the editing and the film plot, and questions related to the drama, dialogue, and the film sequence. Additionally, students will hone their skills of analyzing films.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1