חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יסודות בבימוי קולנועי ב'
  Video Film Basics 2                                                                                  
0851-6588-02
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-1800213מכסיקו - אומנויותסדנה מר גולדפינגר ארנון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור יפגיש את התלמידים עם שאלות מפתח ומושגי יסוד מעולם הבימוי העלילתי. הקורס הוא סדנה במרכזה שני תרגילים שעל כל תלמיד לביים. הסמסטר יוקדש לתרגילים עם סאונד סינכרוני מוקלט, ובמהלכו יורחב הדיון סביב נושא הדמות הקולנועית, ומערכת היחסים שבינה ובין המצלמה, העריכה ויתר מרכיבי העשייה הקולנועיים ולשאלות הקשורות לקונפליקט, דיאלוגים, ובניית דמות. כמו כן יושם דגש על פיתוח יכולת ניתוח הצפייה של התלמידים.

Course description
In this course, students will discuss key questions and basic concepts of directing movies. The course is a workshop in which each student must direct two exercises that have a recorded synchronic sound. In this semester we will extend the discussion on the subject of building a cinematic character, the relationship between the characters and the camera, the editing and the film plot, and questions related to the drama, dialogue, and the film sequence. Additionally students will hone their skills of analyzing films.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6588-02 יסודות בבימוי קולנועי ב'
Video Film Basics 2
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר גולדפינגר ארנון

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת