חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  יסודות בבימוי קולנועי ב'
  Video Film Basics 2                                                                                  
0851-6588-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-1800119מכסיקו - אומנויותסדנה פרופ רובינשטיין דובי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סדנה
הכרת הציוד הבסיסי, הפורמטים הנהוגים ומונחי היסוד המקובלים נלמדים תוך בצוע עבודות מעשיות. דרך
סידרת תרגילים שדורשים תכנון מדויק בטרם הצילומים. ביצוע הצילומים ועריכתם, התלמידים נחשפים
לבעיות של הפקת וידאו או קולנוע. הרעיון, התסריט, הקומפוזיציה, התאורה, פס הקול, לוח הצילומים
המצוייר, הכושר לפתח סיפור, האווירה. כל אלה נבדקים תוך כדי ביצוע התרגילים המעשיים ודיון בהם בכתה.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6588-01 יסודות בבימוי קולנועי ב'
Video Film Basics 2
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | פרופ רובינשטיין דובי

666סילבוס מפורט/דף מידע
תאור הקורס  
מבוא ליסודות הבימוי.  
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, ביצוע תרגילים. 
 
מרכיבי הציון הסופי
% 50 ביצוע והגשת תרגילים. 25% נוכחות. 25% השתתפות בכיתה.
 
נושאי הקורס(נתון לשינויים)
 
סמסטר א':
שעור 1: הקדמה.
שעורים 2-5 : שוט אחד – יסודות הצילום. תיאור מקום, תיאור דמות.
שעורים 6-9 : 3 שוטים – יסודות העריכה. יסודות העיצוב האומנותי.
שעורים 10-13: הסצנה – מרכיבי פס הקול. הקלטה. הדרכת שחקנים.
שעור 14: השלבים בעשיית סרט: פרה פרודקשיין. צילומים. פוסט פרודקשיין.
 
סמסטר ב':
שעורים 1-7: סרט דוקומנטרי (עד 5 דקות) – דמות או מקום. מבוא לבימוי הסרט הדוקומנטרי.
שעורים 8-14: סרט חופשי. סרט עלילתי (עד 10 דקות). שימוש בכל המרכיבים שנלמדו ותורגלו
                     במשך השנה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת