חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תרגיל בלימודי טלויזיה
  Introduction to Television Studies-Excercise                                                         
0851-6554-04
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-1800211מכסיקו - אומנויותתרגיל גב' ידין שירה
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

מטרת התרגיל היא להציג מושגי יסוד בלימודי טלוויזיה, לחשוף את הסטודנטים לתיאוריות טלוויזיה וליישם את התיאוריות הללו על טקסטים טלוויזיוניים ולקבל כלים לכתיבה אקדמית על טלוויזיה. מפגשי התרגיל ישמשו כפלטפורמה לדיון פעיל וביקורתי על חלק מנושאי הקורס ועל  תכנים טלוויזיוניים רלוונטיים.

Course description

The exercise will examine basic concepts and ideas in television studies, acquaint the students with television theories and apply said theories to specific texts. In addition, the students will receive the appropriate tools for academic writing on television. The sessions of the exercise will serve as a platform for actively and critically discussing the topics of the main course along with relevant television content.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6554-04 תרגיל בלימודי טלויזיה
Introduction to Television Studies-Excercise
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | גב' ידין שירה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת