חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  קולנוע ישראלי - תרגיל
  Israeli Cinema - Exercise                                                                            
0851-6553-07
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1800-2000120מכסיקו - אומנויותתרגיל מר אלחליבי עובד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת התרגיל היא להעמיק ולהרחיב את היכרותם של הסטודנטים עם ההיסטוריה ועם המחקר האקדמי של הקולנוע הישראלי ולהעניק להם כלים ביקורתיים נוספים על אלה שניתנים בקורס המבוא לניתוח יצירות קולנוע ישראליות. התרגיל ילווה את קורס המבוא לקולנוע ישראלי, תוך קריאה צמודה של מאמרים וניתוח סרטים נוספים. נחקור נושאים כמו נרטיב-העל הציוני, סרטי צבא ומלחמה, קולנוע הבורקס וייצוג עצמי מזרחי, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, דימוי האישה, ועוד. נבדוק ז'אנרים וזרמים קולנועיים מרכזיים כמו הקולנוע הציוני, הז'אנר הלאומי-הרואי, מודרניזם בסרטי "הרגישות החדשה", סרטי נשים, קולנוע פוסט-טראומטי של שנות האלפיים, וכן צורות אסתטיות ומבנים נרטיביים קולנועיים שמעצבים את הייצוג המורכב של הזהות הלאומית, החברתית, האתנית והמגדרית בסרטים ישראליים.

Course description

The aim of this class is to deepen and broaden the students’ familiarity with the history and academic research of Israeli cinema, providing critical tools in addition to those given in the introductory course. The class focuses on close reading and analysis of articles and films, exploring topics such as the Zionist master-narrative, army and war films, the inter-ethnic tension between Mizrahim and Ashkenazim, the Israeli-Palestinian conflict, and the image of the woman. We will examine major cinematic genres and currents in Israeli cinema such as the nationalist-heroic genre, the modernist "new sensibility" films, the  Burekas genre,  women’s cinema, contemporary trauma cinema, as well as aesthetic forms and narrative structures that shape the complex representation of Israeli national identity.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6553-07 קולנוע ישראלי - תרגיל
Israeli Cinema - Exercise
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר אלחליבי עובד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת