חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קריאה וכתיבה מודרכת
  Guided Reading and Writing in Film Theory  
0851-6546-05
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1600117אמכסיקותרגיל גב' לנציאנו אדוה
ש"ס:  2.0

Course description
The main purpose of the course is acquainting the students with methods of reading and writing of academic texts such as: Understanding the structure of an article, identifying its principle argument, ways of applying a theory on a film, creating a hermeneutical synthesis between different texts, how to build a bibliography etc.
The course will have two parts: in the first part will be frontal class and will include small examinations of the reading material and small writing tasks. The second part will be conducted as a work shop where students will present the initial stages of their work.
 
.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6546-05 קריאה וכתיבה מודרכת
Guided Reading and Writing in Film Theory
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | גב' לנציאנו אדוה

סילבוס מפורט/דף מידע
קריאה וכתיבה מודרכת
Academic Reading and Writing
תרגיל 2 ש"ס      סמסטר ב' תשע"ה          
מתרגלים: ענת דן, אופיר פלדמן, אדווה לנציאנו, מתן נהלוני
 
תיאור הקורס  
הקורס יקנה מיומנויות בקריאה וכתיבה של טקסטים אקדמיים. במהלך הקורס נכיר את מבנה החיבור האקדמי, דרכים לאיסוף מקורות ולבניית מהלך טיעון המורכב מטענה מרכזית ומטענות תומכות. הסטודנטים ינתחו מאמרים אקדמיים ולאחר מכן יכתבו חיבור מחקרי משלהם כשבמהלך הסמסטר נעבוד בשלבים על עבודת הסיכום של התרגיל. התלמידים ידונו בטיוטות לעבודה במסגרת סדנת כתיבה קבוצתית ויתנו משוב לעבודות חבריהן/ם. בסוף התרגיל יגישו התלמידים גרסה סופית לעבודה המסכמת.
 
 
תיאור הקורס באנגלית
The main purpose of the course is acquainting the students with methods of reading and writing academic texts. We will discuss the structure of research essays, gathering source materials, and creating a thesis and arguments. Students will analyze academic articles and then compose their own research essays working in small workshop groups.
דרישות הקורס
  1. נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בשיעורים (מעבר לשלוש העדרויות לא ינתן ציון).
  2. הגשת מטלות משיעור לשיעור. לא יתקבלו עבודות שלא יוגשו במועד.
  3. ציון עובר במטלות הכתיבה במהלך הסמסטר.
  4. הגשת טיוטה ועבודה מסכמת.
 
 
דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור
  1. מבוא לתיאוריות קולנועיות
  2. תרגיל במבוא לתיאוריות קולנועיות
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת