חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא תסריטאות לטלוויזיה
  Introduction to Scriptwriting for TV  
0851-6539-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1200115 מכסיקושיעור מר צפור אסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בחינה של מודלים לנארטיבים טלוויזיונים. תיאוריות תסריטאיות קיימות והתפתחותן ההיסטורית ובדיקת מודלים למבנה התסריט ביצירה הטלוויזיונית. בשיעורים יוגדר תחביר השפה התסריטאית, ייבחנו כללי התנהגות הסיפור בסדרה טלוויזיונית ויוצעו דרכים לפיתוח נאראטיב תוך שימוש בקטעים מסדרות טלוויזיה לשם הדגמה.
 
Course description
Introducing the basics of drama and screenplay writing, reading and analyzing classic scripts. Comparing the written and the filmed scenes. Structuring and writing scenes and sequences.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6539-01 מבוא תסריטאות לטלוויזיה
Introduction to Scriptwriting for TV
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר צפור אסף

סילבוס מפורט/דף מידע
 
טופס סילבוס
 
מבוא לתסריטאות בטלויזיה
INTRODUCTION TO SCRIPTWRITING FOR TV                                    
סמסטר ב
2__ ש"ס
הרצאה
שם המרצה: אסף צפור
טלפון:    0548136688
דואר אלקטרוני:    lata2@smile.net.il
שעות קבלה:   10-11
יום: ה
בניין:               
חדר:        
לפי תאום טלפוני מראש  
 
תאור הקורס  
בחינה של מודלים לנארטיבים טלוויזיונים. תיאוריות תסריטאיות קיימות והתפתחותן ההיסטורית ובדיקת מודלים למבנה התסריט ביצירה הטלוויזיונית. בשיעורים יוגדר תחביר השפה התסריטאית, ייבחנו כללי התנהגות הסיפור בסדרה טלוויזיונית ויוצעו דרכים לפיתוח נאראטיב תוך שימוש בקטעים מסדרות טלוויזיה לשם הדגמה.
 
חובות הקורס
מבחן אמריקאי על החומר שנלמד בכיתה, כולל מבחן בקיאות בחומר שנצפה בכיתה. הנוכחות בשעורים היא חובה.
 
מרכיבי הציון הסופי
100% מבחן מסכם
 
נושאי הקורס (מכיוון שבקורס מתארחים מדי פעם יוצרי טלויזיה, הקורס נתון לשינויים)
 
שעור 1
הפורמט המקובל לכתיבת תסריט: מה כן נכנס לתסריט ומה לא נכנס לתסריט?
 
שעור 2
תסריטאים מדברים: על ההבדלים בין כתיבה לטלוויזיה וכתיבה לקולנוע ועל שיטות העבודה בטלוויזיה בדוגמאות מפיהם של התסריטאים הבכירים בטלוויזיה האמריקאית בשנים האחרונות.
 
שעור 3
מאופרת הסבון לטווין פיקס: איך הגענו לנאראטיב שמורכב מהמון קוי עלילה שמתקדמים בו זמנית ורבוי עולמות מיוצגים?
 
שעור 4
סיריאליזציה: כיצד משפיעה הכתיבה לסדרה על התסריט הבודד
 
שעור 5
נתוח נאראטיב של פרק מתוך סדרת מיינסטרים אמריקאית.
 
שעור 6
המבנה הנאראטיבי האלטרנטיבי בסדרת טלויזיה
 
שעור 7
אלמנטים לא ריאליסטים בנאראטיב
 
שעור 8
פורמטים אלטרנטיבים בתוך סדרת מיינסטרים
 
שעור 9
הדרמה הטלויזיונית הריאליסטית
 
שעור 10
הסצינה בסדרה הטלוויזיונית
 
שעור 12
הנראטיב הטלויזיוני האלטרנטיבי- דוגמאות לפורמטים אלטרנטיבים בטלויזיה
 
שעור 13
כתיבה לאינטרנט
 
 
מקורות ביביליוגרפיים לעיון נוסף:
 
Set up, joke, set up joke/ROB LONG
 
Narrative strategies in television series/GABY ALLRATH AND MARION GYMNICH
 
Sunshine on putty/BEN THOMPSON
 
That’s anarchy/CHRISSIE MACDONALD
 
Film scriptwriting/ DWIGHT V. SWAIN
 
How not to write a screenplay/DENNY MARTIN FLINN
 
The crafty art of playmaking/ALAN AYCKNOURN
 
Now that’s funny/ DAVID BRADBURY
 
The contemporary tv series/MICHAEL HAMMOND
 
Down and dirty pictures/PETER BISKIND
 
HOW PLAYS WORK/ DAVID EDGAR

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת