חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  מבוא תסריטאות לטלוויזיה
  Introduction to Scriptwriting for TV                                                                 
0851-6539-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1200115מכסיקו - אומנויותשיעור מר צפור אסף
סילבוס מקוצר
בחינה של מודלים לנארטיבים טלוויזיונים. תיאוריות תסריטאיות קיימות והתפתחותן ההיסטורית ובדיקת מודלים למבנה התסריט ביצירה הטלוויזיונית. בשיעורים יוגדר תחביר השפה התסריטאית, ייבחנו כללי התנהגות הסיפור בסדרה טלוויזיונית ויוצעו דרכים לפיתוח נאראטיב תוך שימוש בקטעים מסדרות טלוויזיה לשם הדגמה.
 
Course description
Introducing the basics of drama and screenplay writing, reading and analyzing classic scripts. Comparing the written and the filmed scenes. Structuring and writing scenes and sequences.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6539-01 מבוא תסריטאות לטלוויזיה
Introduction to Scriptwriting for TV
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | מר צפור אסף

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת