חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא ללימודי טלויזיה
  Introduction to Television Studies                                                                   
0851-6531-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1400115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר חרל"פ איתי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא ללימודי טלוויזיה

Introduction to Television Studies

                               בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה ע"ש סטיב טיש

תש"פ סמסטר ב'

מרצה: ד"ר איתי חרל"פ

שעות קבלה: בתיאום מראש

מתרגלים:  טל אבידן, דנה גרין ושלמי עוזיאל

itayha@mail.sapir.ac.il

 

תיאור הקורס

מטרת הקורס היא להציג מבט כללי על התחום הנקרא "לימודי טלוויזיה", כאשר נמקד ברובו של הקורס במאפייני הטקסט הטלוויזיוני, וזה בהשפעת גישות המגיעות בעיקר ממדעי הרוח. את הקורס נתחיל בהצגת תשובות שונות לשאלה "כיצד הטלוויזיה משפיעה על צופיה?", כאשר תחילה נפנה לתשובות השייכות יותר למדעי החברה ולמחקרים אמפיריים. בהמשך נציע תשובות מופשטות ומורכבות יותר לשאלה זו, תשובות המושפעות מגישות ניאו-מרקסיסטיות, מתפיסות של דטרמיניזם טכנולוגי ומתיאוריות של גלובליזציה. בחלקו השני והמרכזי של הקורס נתמקד במאפייניו הייחודים של הטקסט הטלוויזיוני כאשר נשאל מהן ההבטחות שטקסט זה מבטיח לצופיו וצופותיו, מהם מאפייניו הנרטיביים הייחודים, ומהו ז'אנר טלוויזיוני. בסופו של הקורס נתמקד בשני ז'אנרים מרכזיים, ואולי אף מנוגדים, ז'אנר המציאות וז'אנר תוכניות ה"איכות".

 

The purpose of this course is to introduce you to “television studies”, when we focus mostly on textual reading.  We will examine basic and contemporary approaches to the study of television, investigating television's social, political and cultural dimensions.

חובות הסטודנטים והסטודנטיות:

1.      קריאת החומר הביבליוגראפי במהלך הסמסטר.

2.      מבחן מסכם. ציון "עובר" הוא תנאי לקבלת קרדיט בקורס. [המבחן יהיה בנוי משאלות רבות ברירה (מבחן אמריקאי) והוא ייבחן את קריאת מאמרי החובה, את הבנת החומר הנלמד במהלך הקורס, כולל דוגמאות טלוויזיוניות מרכזיות שהוצגו בכיתה]

  1. וניות מרכזיות שהוצגו בכיתה]

מבנה הציון

המבחן מהווה 100% מהציון

תכנית השיעורים:

שיעור 1 – מבוא: מה היא הטלוויזיה של לימודי הטלוויזיה?

בחלקו הראשון של השיעור ננסה למפות את התחום הרחב שנקרא "לימודי טלוויזיה", נגדיר מהן השאלות שקורס זה יעסוק בהן (ומהן השאלות שייאלצו להמתין לקורסים אחרים), ונציג את מהלך הקורס. בחלק השני נבחן את המטפורה "טלוויזיה" ("לראות מרחוק") ונשאל מה הן החוויות המרכזיות שהיא מציעה.

קריאה לשיעור 2:

גריפסרוד, יוסטין. "טלוויזיה, שידור, שטף: דימויי מפתח בתיאוריה של הטלוויזיה". תקשורת כתרבות. כרך ב. עורכות: תמר ליבס ומירי טלמון, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2003. 132-150.

שיעור 2 – מחלוקת ההשפעות: האם וכיצד משפיעה הטלוויזיה על הצופים?

בשיעור זה נתחיל להציג תשובות שונות לשאלה המלווה את הטלוויזיה מתחילת דרכה: "כיצד הטלוויזיה משפיעה על הצופים/צופות?", כאשר נציג גישות מרכזיות  כמו מודל לאסוול, גישת השימושים והסיפוקים, קביעת סדר יום, טיפוח תפיסת עולם וייצוגים.

קריאה לשיעור 2:

 

D’Acci, Julie. “Television, Representation, and Gender,” The Television Studies Reader. Eds. Robert C. Allen and Annette Hill. London and New York: Routledge, 2004. 373-388.

שיעור 3 – על בנים ועל בנות: ייצוגי מגדר ומיניות בטלוויזיה

בשיעור זה נרחיב את הדיון בטיפוח תפיסת עולם וייצוגים, כאשר נתמקד בשאלה כיצד מיוצגים הבדלים מגדריים בטלוויזיה, וכיצד ייצוג זה יכול להשפיע על תפיסת העולם של הצופים והצופות.

קריאה לשיעור 4:

Waisbord, Silvio. "McTV: Understanding the Global Popularity of Television Formats," Television & New Media 5.4 (2004): 359–383

שיעור 4 – "הכפר הגלובלי" ו"המדיום הוא המסר": גלובליזציה ודטרמיניזם טכנולוגי

בשיעור זה נבחן שני ביטויים מרכזיים של חוקר התקשורת מרשל מקלוהן; הראשון הוא "הכפר הגלובלי", השם דגש על אופיו הגלובלי של המדיום הטלוויזיוני, והשני הוא "הדיום הוא המסר", הבוחן את השפעת הטלוויזיה מזווית חדשה: לא התוכן של הטלוויזיה אלא הצורה שלה היא זו המשמעותית כאן. גישה זו מכונה בשם "דטרמיניזם טכנולוגי", והיא מציגה כיצד הטלוויזיה יכולה להשפיע על החברה כולה, גם על אלו שלא ממש צופים בה.

שיעור 5 –  לחם ושעשועונים?: אידיאולוגיה וטלוויזיה

בשיעור זה נציג את המושג אידיאולוגיה, את השימוש המרקסיסטי בו ושתי גישות ניאו-מרקסיסטיות מרכזיות בלימודי טלוויזיה, אסכולת פרנקפורט והגישה הכלכלית פוליטית.

קריאה לשיעור 6:

Cormack, Mike. “Methods of Analysis.” Ideology. Michigan: The University of Michigan Press, 1992. 26-35.

שיעור 6 – קריאות מתנגדות: כיצד "קוראים אידיאולוגית" טקסט טלוויזיוני

בשיעור זה נתמקד בגישה ניאו-מרקסיסטית שניתן לתת לה את הכותרת "גישת ההגמוניה", ואשר נשענת על כתביהם של שני הוגים מרכזיים, אנטוניו גרמשי ולואי אלתוסר. דרך גישה זו נציג את המתודיקה של קריאה אידיאולוגית, ונדגים אותה על מספר טקסטים.

 קריאה לשיעור 7:

הול, סטוארט. "הצפנה, פיענוח", תקשורת כתרבות. עורכות: תמר ליבס ומירי טלמון. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2003. 401-390.

שיעור 7 – המשא ומתן על משמעות הטקסט: פוליסמיות וחקר קהלים

לאחר שהצגנו לאורך רוב הקורס את השפעתה החזקה של הטלוויזיה, נציג בשיעור זה תפיסה קצת שונה, הרואה אומנם בטלוויזיה מדיום מרכזי ומשפיע, אך בו בזמן מצביעה על היכולות של הטקסט הטלוויזיוני לייצר מספר משמעויות, שחלקן לעיתים יוצאות נגד האידיאולוגיה הדומיננטית. שיעור זה יעקוב אחר טיעונו של אחד מחוקרי הטלוויזיה המרכזיים ביותר, ג'ון פיסק.

קריאה לשיעור 9:

Mittell, Jason. "Narrative  Complexity in Contemporary American Television," Velvet Light Trap 58 (2006): 29–40.

שיעורים 9-8 – הסיפור שאינו נגמר: הנרטיב הטלוויזיוני (המורכב)

אחת המטפורות המרכזיות דרכן נוטים להציג את הטלוויזיה היא המטפורה "מדורת השבט", כאשר הכוונה שהטלוויזיה החליפה את "זקני השבט", והפכה להיות מספרת הסיפורים המרכזית בתרבות. בשיעור זה נבחן כיצד מספרת הטלוויזיה את סיפוריה, מה מאפיין את המבנה הנרטיבי שלהם, וכיצד הגענו למצב שהסיפורים שהטלוויזיה מספרת הם כה מורכבים עד שלא ניתן לעיתים להבין אותם בלי עזרה

קריאה לשיעור 10:

Mittell, Jason "Television Genres as Cultural Categories." Genre and Television: From Cop Shows to Cartoons in American Culture. New York and London: Routledge, 2004, 1-28.

שיעור 10 - הז'אנר הטלוויזיוני

בשיעור זה נבחן מה מאפיין את הז'אנר הטלוויזיוני, ונתמקד בז'אנר תוכניות המציאות כמקרה בוחן מרכזי.

שיעור 11: ז'אנר תוכניות המציאות

בשיעור זה נבחן, דרך המונחים של ג'יסון מיטל, את ז'אנר תוכניות המציאות, ונשאל מה היא בדיוק המציאות המוצגת שם, והאם מדובר דווקא בז'אנר המתרחק מהמציאות או לחילופין חושף אלמנטים בלתי נראים שלה.

קריאה לשיעור 12:

Thompson, Robert J. Preface.Television’s Second Golden Age: From Hill Street Blues to ER: Hill Street Blues, Thirtysomething, St. Elsewhere, China Beach, Cagney & Lacey, Twin Peaks. Syracuse: Syracuse U P, 1997. 11-17

Thompson, Robert J. Preface. Quality TV: Contemporary American Television and Beyond. Eds. Janet McCabe and Kim Akass. London and New York: I. B. Tauris, 2007. xvii-xx.

שיעור 12: טלוויזיה איכותית

בשיעור זה נבחן את המונח "טלוויזיה איכותית" (Quality TV), כאשר תחילה נציג את הבעייתיות שיש במונח "איכות", ולאחר מכן, למרות בעייתיות זו, נציג מספר קריטריונים, שהעלו חוקרים וחוקרות שונים, המעידים על יצירת טלוויזיונית איכותית.

שיעור 13: בין טלוויזיה לפוסט-טלוויזיה

בשיעורים זה נבחן את המונח פוסט-טלוויזיה, ונדגים אותו בעזרת טקסטים פוסט-טלוויזיוניים שונים, המופיעים באינטרנט, בטלפון ואפילו על מסך הטלוויזיה המסורתי.

 


 

קריאה נוספת

מבוא ללימודי טלוויזיה

סילברסטון, רוג'ר. מדוע ללמוד מדיה? תרגום: גיא אלגת. תל-אביב: רסלינג, 2006.

Allen, Robert C. "Frequently Asked Questions: A General Introduction to the Reader," The Television Studies Reader. Eds. Robert C. Allen and Annette Hill. London: Routledge, 2004.1-26.

Allen, Robert C., "Introduction to the Second Edition: More Talk about TV," Channels of Discourse. 2ed edition. Ed. Robert C. Allen. Chapel Hill: University of North Carolina P, 1992. 1-30.

Burton, Graeme. "Critical Approaches to Television Studies," Talking Television: An Introduction to the Study of Television. London: Arnold, 2000. 13-40.

Burton, Graeme. ‘What Do You Mean Television Studies?’ "Critical Approaches to Television Studies" in Burton G. Talking Television (London: Arnold, 2000)

Creeber, Glen. (Ed). Introduction. Tele-Vision: An Introduction to Studying Television. London: BFI, 2006. 1-11.

Newcomb, Horace. "The Development of Television Studies," A Companion to Television. Ed. Janet Wasko. Malden: Blackwell: 2005. 15-28.

השפעות מדיה

ליבס, תמר ואליהוא כ"ץ. "דפוסי מעורבות בתכניות טלוויזיה: ניתוח השוואתי" אמצעי תקשורת המונים בישראל. עורכים דן כספי ויחיאל לימור. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1998. 623-642.

למיש, דפנה.(עורכת). לגדול עם טלוויזיה: המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2002.

Allen, Robert C. "Audience-Oriented Criticism and Television," in Channels of Discourse, 2ed Ed Ed. Robert C. Allen. Chapel Hill: University of North Carolina P, 1992. 101-137.

Ang Ien. "The Nature of the Audience," Questioning the Media - A Critical Introduction. Eds. John Downing, Ali Mohammadi, and Annabelle Sreberny-Mohammadi. London: Sage, 1990. 155-165.

Bernstein, Alina.. "Representation, Identity and the Media," The Media Book. Eds. Chris Newbold, Oliver Boyd-Barrett, Hilde van den Bulck. London: Arnold Publication, 2002. 259-317.

Bracken, Cheryl, and Matthew Lombard. “Uses and Gratifications: A Classic Methodology Revisited.” The New Jersey Journal of Communication 9 (2001): 103-116.

Bracken, Cheryl, and Matthew Lombard. “Uses and Gratifications: A Classic Methodology Revisited.” The New Jersey Journal of Communication 9 (2001):  103-116.

Hills, Matt. "Television and Its Audience: Issues of Consumption and Reception," Tele-Vision: An Introduction to Studying Television. Ed. Glen Creeber. London: BFI, 2006. 93-106.

Minnebo, Jurgen. “Fear of Crime and Television Uses: A Uses and Gratifications Approach” Communication 25 (2000): 125-142.

ייצוגים וטיפוח תפיסת עולם

אברהם, אלי, ענת פירסט ונועה אלפנט לפלר. הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא: מגוון תרבותי בשידורי ערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראל (תקציר הממצאים). הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, 2005.

כספי דן, "אסכולת ההשפעה האידיאולוגית או הבניית המציאות," תקשורת המונים. כרך ב. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1993. 106-117.

D'Acci, Julie. "Television, Representation and Gender," The Television Studies Reader. Eds. Robert C. Allen and Annette Hill. London: Routledge, 2004.373-388.

Doty, Alexander & Gove, Ben, “Queer representation in the mass media”. Medhurst, A. & S.R. Munt (eds.). Lesbian and Gay Studies: A Critical Introduction. London: Cassell, 1997. 84-98.

Tuchman, G. "The Symbolic Annihilation of Women by the Mass Media". Approaches to Media - A Reader. Eds: Oliver Boyd-Barrett and Chris Newbold. London: Arnold, 1995. 406-410

דטרמיניזם טכנולוגי

פוסטמן, ניל. בידור עד מוות: השיח הציבורי בעידן עסקי השעשועים. תרגום: אמיר צוקרמן. תל אביב: הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 2000.

מקלוהן, מרשל. להבין את המדיה. תרגום: עירית שורר. תל-אביב: בבל, 2003.

Nystrom, Christine L. “Immediate Man: The Symbolic Environment of         Fanaticism”, et cetera: A Review of General Semantics, 34 (1997): 19-34.

Sreberny-Mohammadi, A. "Forms of Media as Ways of Knowing," Questioning the Media - A Critical Introduction. Eds. John Downing, Ali Mohammadi, and Annabelle Sreberny-Mohammadi. London: Sage, 1990. 42-54.

Strate, Lance. “Heroes: A Communication Perspective.” American Heroes in a Media Age. Eds. Susan J. Drucker and Robert S. Cathcart. Cresskill: Hampton, 1994. 15-23.

גלובליזציה

Cohen, Jonathan. "Global and Local Viewing Experiences in the Age of Multichannel Television: The Israeli Experience," Communication Theory 15.4 (2005): 437–455

Curtin, Michael. "Globalisation," Television Studies. Ed. Toby Miller. London: BFI, 2002. 43-46.

Moran, Albert. Copycat Television: Globalisation, Program Formats and Cultural Identity. Luton: U of Luton P, 1998.

Sparks, Colin. " The Global, the Local and the Public Sphere," The Television Studies Reader. Eds. Robert C. Allen and Annette Hill. London: Routledge, 2004.139-150.

Waisbord, Silvio. "McTV: Understanding the Global Popularity of Television Formats," Television & New Media 5.4 (2004): 359–383

אידיאולוגיה

איגלטון, טרי. אידיאולוגיה: מבוא. תרגום: אורן מוקד. תל-אביב: רסלינג, 2006.

אלתוסר, לואי. על האידיאולוגיה. תרגום: אריאלה אזולאי. תל-אביב: רסלינג, 2003.

גריים טרנר, "אידיאולוגיה" תקשורת כתרבות, כרך ב עורכות: תמר ליבס ומירי טלמון. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2003. 307-335.

יורן, נועם. ערוץ 2: הממלכתיות החדשה. רסלינג: תל אביב, 2001.

כספי דן, "אסכולת ההשפעה האידיאולוגית או הבניית המציאות," תקשורת המונים. כרך ב. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1993. 106-117.

כספי דן, "התפיסה הניאו-מרקסיסיטית," תקשורת המונים. כרך א. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1993. 70-75.

Fiske, John. "British Cultural Studies and Television," Channels of Discourse, 2ed Ed. Robert C. Allen. Chapel Hill: University of North Carolina P, 1992. 284-326.

Kellner, Doug. "Critical Perspectives on Television from the Frankfurt School through Postmodernism," A Companion to Television. Ed. Janet Wasko. Malden: Blackwell: 2005. 29-47.

White, Mimi, "Ideological Analysis and Television," in Channels of Discourse, 2ed Ed Ed. Robert C. Allen. Chapel Hill: University of North Carolina P, 1992. 161-202.

פוליסמיות וחקר קהלים

פיסק, ג'ון. "טלויזיה: פוליסמיות ופופולאריות." תקשורת המונים מקראה. עורך. דן כספי. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1995. 173-190.

Rivera-Perez, L. "Rethinking Ideology: Polysemy, Pleasure and Hegemony in Television Cultureת. Journal of Communication Inquiry 20 (1996): 37-56

ז'אנר ונרטיב

Creeber, Glen. The Television Genre Book. London: BFI, 2001.

Feuer, Jane, "Genre Study and Television," in Channels of Discourse, 2ed Ed Ed. Robert C. Allen. Chapel Hill: University of North Carolina P, 1992. 138-160.

Fiske, John. "Narrative," Television Culture. London: Methuen, 1987. 128-148.

Kozloff, Sara., "Narrative Theory and Television," in Channels of Discourse, 2ed Ed Ed. Robert C. Allen. Chapel Hill: University of North Carolina P, 1992. 67-100.

Lacey, Nick. Narrative and Genre: Key Concepts in Media Studies. London: Macmillan P, 2000.

Palmer, Jerry. Potboilers: Methods, Concepts and Case Studies in Popular Fiction (London and New York: Routledge, 1991).

Tolson, Andrew. "Genre", Mediations: Text and Discourse in Media Studies. London: Arnold, 1997. 83-119.

 

פוסט-טלוויזיה

Bennett, James and Niki Strange (Ed.). Television as Digital Media. Durham and London: Duke U P, 2011.

Lots, Amanda D. The Television Will Be RevolutionizedNew York: New York U P, 2007.

Spigel, Lynn and Jan Olsson (Eds.) Television after TV. Durham and London: Duke U P, 2004.

Turner , Graeme and Jinna Tay (Eds.) Television Studies After TV: Understanding Television in the Post-Broadcast Era. LondonL Routledge, 2009.

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת