חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לתיאוריות קולנועיות
  Introduction to Film Theories                                                                        
0851-6524-02
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-1800211מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר חרל"פ איתי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס ידון באופן ביקורתי בהתפתחות של התיאוריה הקולנועית החל משנות ה 20- ועד שנות ה-70 באמצעות סקירת גישות תיאורטיות וביקורתיות מרכזיות לניתוח סרטים. הקורס מחולק לשלושה חלקים: בחלק הראשון נדון בשאלת האונתולוגיה של הקולנוע דרך הויכוח התיאורטי בין ריאליזם לפורמליזם. בחלק השני נדון בשינוי שחל בתיאוריה הקולנועית בשנות השישים מאונתולוגיה למתודולוגיה דרך דיון במודלים פרשניים של סמיוטיקה, סטרוקטורליזם ותיאוריות של ז'אנר והאוטר הקולנועי. החלק השלישי יעסוק ביחסים בין קולנוע ואידיאולוגיה ויתמקד בתיאוריות מרקסיסטיות וניאו-מרקסיסטיות קולנועיות. הקורס מחייב קריאה אינטנסיבית של טקסטים תיאורטיים של חוקרי קולנוע ותרבות, כמו אנדרה באזין, יורי טיניאנוב, סרגיי איזנשטיין, רולאן בארת, וולטר בנימין, פיטר וולן, תומס שץ ואחרים.

Course description

Introduction to Film Theory
The course will critically examine developments in film theory from the 1920s to 1970s. The first part of the course will discuss the question of the ontology of the cinematic image and the debates between realist and formalist approaches. The second part will examine theories of film semiotic and structuralism as well as film genre and authorism. The third part will explore the relationships between ideology and cinema, focusing on Marxist and Neo-Marxist film theories.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6524-02 מבוא לתיאוריות קולנועיות
Introduction to Film Theories
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר חרל"פ איתי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת