חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לתיאוריות קולנועיות
  Introduction to Film Theories                                                                        
0851-6524-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-1800115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר חגין בועז
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא לתיאוריות קולנועיות

סמסטר א׳, תש״ף, 2 ש"ס

מרצה: ד״ר בועז חגין

bhagin@tauex.tau.ac.il

שעת קבלה: בתיאום מראש

 

תיאור הקורס

הקורס ידון באופן ביקורתי בטקסטים מאירופה ומצפון אמריקה שהתגבשו לכדי קנון התיאוריה הקולנועית. נעסוק בתיאוריה הקלסית, שבה יוצרים והוגים ביטאו שאיפות, פנטזיות ופחדים ביחס למדיום החדש שהופיע בסוף המאה ה-19, וכן במתודות שהתפתחו כדי לנתח ולהבין את המדיום בעיקר מאז שנות ה-60 של המאה ה-20. הקורס מחייב קריאה אינטנסיבית של טקסטים תיאורטיים של חוקרי קולנוע ותרבות וילווה בתרגיל שיעמיק את הנושאים הנדונים בקורס המבוא ויערוך קריאה צמודה של טקסטים תיאורטיים.

 

חובות הסטודנטים

  1. נוכחות וקריאת המאמרים לפני המפגש.
  2. מבחן רב-ברירה (״אמריקאי״). החומר המחייב למבחן הוא תוכן ההרצאות (לרבות קטעי סרטים שיוצגו במהלך השיעורים) ומאמרי החובה. המאמרים נמצאים באתר הקורס במערכת המודל.

 

תכנית מפגשים (ייתכנו שינויים)

 

מפגש 1: ייחודיות המדיום

הצגת קורסי החובה בתיאוריה.

שאלת מהות הקולנוע, הקולנוע כאמנות וייחודיות הקולנוע. דיון בארנהיים.

 

מפגש 2: המכושף והמודרני

התגובות לקולנוע ברפובליקת ויימר ועל ידי האוונגרד והסוריאליזם הצרפתיים.

הקולנוע כמגן מפני המודרניות וכמאפשר גישה ליכולות קמאיות ולאי-רציונלי.

קריאת חובה: Epstein, “On Certain Characteristics of Photogénie”.

 

מפגש 3: ריאליזם וקולנוע

האינדקסיאליות של הצילום.

אנדרה באזאן והמסורת הריאליסטית.

קריאת חובה: באזין, "הוייתה של הדמות המצולמת."

 

מפגש 4: פורמליזם רוסי וניאו-פורמליזם

הפורמליזם הרוסי.

קריאת חובה: טיניאנוב, ״יסודות הקולנוע״.

 

מפגש 5: קולנוע ומרקסיזם – אייזנשטיין וורטוב

מבוא למרקסיזם.

גישתם של סרגיי אייזנשטיין ודז׳יגה ורטוב.

קריאת חובה: אייזנשטיין, ״הדיאלקטיקה של הצורה הקולנועית״.

 

מפגש 6: ניאו-מרקסיזם ואידאולוגיה

מבוא לניאו-מרקסיזם.

היסטוריה של המונח ״אידאולוגיה״.

אלתוסר, ISAs, RSA, ההסבה של הסובייקט.

קריאת חובה: אלתוסר, ״לאידיאולוגיה יש קיום חומרי״, ״האידיאולוגיה מסבה יחידים לסובייקטים״.

 

מפגש 7: קולנוע נגד

גישות אידאולוגיות לקולנוע בשנות ה-60 וה-70: ה״תפר״ של דיין והפיתום של האידאולוגיה, הקטגוריות של קומולי ונרבוני, קולנוע-הנגד של וולן.

קריאת חובה: קומולי ונרבוני, ״קולנוע/אידיאולוגיה/ביקורת״.

 

מפגש 8: סמיולוגיה וסמיוטיקה

הסמיולוגיה של סוסיר, פֵּרס, יֶלְמסלוּ (״היילמסלב״/״היימסלב״) וממשיכיהם.

קריאת חובה: סוסיר, "הערך הלשוני", "יחסים סינטגמטיים ויחסים אסוציאטיביים".

 

מפגש 9: שפה קולנועית וסמיולוגיה של דימויים

רולן בארת וכריסיטיאן מץ המוקדם.

החלת סמיולוגיה על דימויים ועל הדימוי הנע. האם יש קוד לתמונות? האם ישנן יחידות וארטיקולציה כפולה בקולנוע?

קריאת חובה: בארת, "הרטוריקה של הדימוי".

 

מפגש 10: סטרוקטורליזם

מבוא לסטרוקטורליזם.

הדגמה על ז׳אנרים.

 

מפגש 11: אוטר וכוכבים

שימוש בסטרוקטורליזם בתיאורית הכוכבים המוקדמת של דייר.

גישות סטרוקטורליסטיות ואחרות לאוטר.

קריאת חובה: ”1962 Sarris, “Notes on the Auteur Theory in.

 

מפגש 12: האם הקולנוע חושב? היסטוריה וקולנוע ופילוסופיה וקולנוע

היסטוריה וקולנוע ופילוסופיה וקולנוע. היכרות ראשונית עם דלז וקאוול על קולנוע. האם הקולנוע חושב?

קריאת חובה: Deleuze, “The Usefulness of Theory in the Cinema”.

 

מפגש 13: פוסט-תיאוריה

מבוא לקורס: סקירה היסטורית של תיאוריות קולנועיות.

בורדוול וקרול וקריאתם ל״פוסט-תיאוריה״ – תיאוריה בשלב ביניים ובהדרגה.

 

קריאת חובה

אייזנשטיין, סרגיי. ״הדיאלקטיקה של הצורה הקולנועית״. 1929. מבוא לתיאוריות קולנועיות: מקראה, עריכה: ענת זנגר, תרגום: ענבל שגיב-נקדימון, האוניברסיטה הפתוחה, 2016, עמ׳ 83–103.

אלתוסר, לואי. ״לאידיאולוגיה יש קיום חומרי״, ״האידיאולוגיה מסבה יחידים לסובייקטים״ 1970. על האידיאולוגיה, תרגום: אריאלה אזולאי, רסלינג, 2003, עמ׳ 45–60.

באזין, אנדרה. "הוייתה של הדמות המצולמת." 1945/1958. עולם בדים, עריכה: הלגה קלר, תרגום: נילי המאירי, עם עובד, 1975, עמ׳ 249–255.

בארת, רולאן. "הרטוריקה של הדימוי". 1964. תקשורת כתרבות: מקראה, כרך א׳, עריכה: תמר ליבס ומירי טלמון, האוניברסיטה הפתוחה, 2003, עמ׳ 259–271.

טיניאנוב, יורי. ״יסודות הקולנוע״. 1927. מבוא לתיאוריות קולנועיות: מקראה, עריכה: ענת זנגר, תרגום: ענבל שגיב-נקדימון, האוניברסיטה הפתוחה, 2016, עמ׳ 59–82.

סוסיר, פרדינן דה. "הערך הלשוני", "יחסים סינטגמטיים ויחסים אסוציאטיביים". 1909–1911/1916. קורס בבלשנות כללית, תרגום: אבנר להב, רסלינג, 2006, עמ׳ 177–196.

קומולי, ז׳אן-לוק וז׳אן נרבוני. ״קולנוע/אידיאולוגיה/ביקורת״. 1968. מבוא לתיאוריות קולנועיות: מקראה, עריכה: ענת זנגר, תרגום: אורית פרידלנד, האוניברסיטה הפתוחה, 2016, עמ׳ 212–221.

Deleuze, Gilles. “The Usefulness of Theory in the Cinema.” Cinema 2: The Time-Image. 1985. Translated by Robert Galeta, and Hugh Tomlinson. The Athlone Press, London, 1989. p. 280.

Epstein, Jean. “On Certain Characteristics of Photogénie.” 1924. French Film Theory and Criticism 1907-1939, vol. 1, edited by Richard Abel, Princeton University Press, 1988, pp. 314–318.

Sarris, Andrew. “Notes on the Auteur Theory in 1962.” Film Theory and Criticism: Introductory Readings, 7th edition, edited by Leo Braudy and Marshall Cohen, Oxford University Press, 2009, 451–454.

 

קריאת רשות

בן-דוד, בני וסנדרה מאירי. מבוא לתיאוריות קולנועיות. האוניברסיטה הפתוחה, 2016.

בן-שאול, ניצן. מבוא לתיאוריות קולנועיות. דיונון, 2000.

Bettinson, Gary, and Rushton Richard. What is Film Theory? An Introduction to Contemporary Debates. Open University Press, Maidenhead, England, 2010.

Branigan, Edward and Warren Buckland, editors. The Routledge Encyclopedia of Film Theory. Routledge, 2014.

Buckland, Warren. Film Theory: Rational Reconstructions. Routledge, 2012.

Stam, Robert. Film Theory: An Introduction. Blackwell, 2000.

 

ייחודיות המדיום

ארנהיים, רודולף. ״קולנוע ומציאות״. מבוא לתיאוריות קולנועיות: מקראה, עריכה: ענת זנגר, תרגום: אורית פרידלנד, האוניברסיטה הפתוחה, 2016, עמ׳ 104–118.

Arnheim, Rudolf. 1938. “A New Laocoön: Artistic Composites and the Talking Film.” Film as Art, University of California Press, 1957, pp. 199–230.

Carroll, Noël. “Medium Specificity.” The Philosophy of Motion Pictures, Blackwell Publishing, 2008, pp. 35–52.

 

המכושף והמודרני

באלאש, בלה. ״פניהם של בני-אדם״. עולם בדים, עריכה: הלגה קלר, תרגום: אהרון אמיר, עם עובד, 1975, עמ׳ 35–38.

בנימין, ולטר. ״על מוטיבים אחדים אצל בודלר״. מבחר כתבים, כרך ב': הרהורים, תרגום: דוד זינגר, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1996, עמ׳ 86–112.

Kracauer, Siegfried. 1926. “Cult of Distraction: On Berlin's Picture Palaces.” The Mass Ornament: Weimar Essays, translated and edited by Thomas Y. Levin, Harvard University Press, 1995, pp. 323–328.

---. 1927. “The Mass Ornament.” The Mass Ornament: Weimar Essays, translated and edited by Thomas Y. Levin, Harvard University Press, 1995, pp. 75–86.

Ray, Robert B. “Impressionism, Surrealism, and Film Theory: Path Dependence, or How a Tradition in Film Theory Gets Lost.” The Oxford Guide to Film Studies, edited by Pamela C. Gibson and John Hill, Oxford University Press, 1998, pp. 67–76.

Turvey, Malcolm. Doubting Vision: Film and the Revelationist Tradition. Oxford University Press, 2008.

 

ריאליזם וקולנוע

Andrew, Dudley and Hervé Joubert-Laurencin, editors. Opening Bazin: Postwar Film Theory and its Afterlife. Oxford University Press, 2011.

Bazin, André. “The Evolution of Film Language.” What Is Cinema? Translated by Timothy Barnard, Montreal, Caboose, 2009, pp. 87–106.

---. “The Myth of Total Cinema.” What Is Cinema? Translated by Timothy Barnard, Montreal, Caboose, 2009, pp. 13–20.

Hansen, Miriam. Cinema and Experience: Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, and Theodor W. Adorno. University of California Press, 2012.

Kracauer, Siegfried. From Caligari to Hitler: A Psychological History of German Film. Princeton University Press, 1947.

 

פורמליזם רוסי וניאו-פורמליזם

Christie, Ian. “Formalism and Neo-Formalism.” The Oxford Guide to Film Studies, edited by Pamela C. Gibson and John Hill, Oxford University Press, 1998, pp. 58–66.

Eagle, Herbert. Russian Formalist Film Theory. Michigan Slavic Publications, 1981.

Eikhenbaum, Boris, editor. The Poetics of Cinema. 1927. Translated by Richard Taylor et al., RPT Publications, 1982.

Thompson, Kristin. Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film Analysis. Princeton University Press, 1988.

Trotsky, Leon. “The Formalist School of Poetry and Marxism.” Marxist Literary Theory: A Reader, edited by Terry Eagleton and Drew Milne, Blackwell, 1996, pp. 46–59.

 

קולנוע ומרקסיזם – אייזנשטיין וורטוב

ורטוב, דזיגא. "קולנועיניים. מהפך", "מ'קולנועין' לרדיועין'", "האיש עם מצלמת הקולנוע". תרגום: עמינדב דיקמן, סרטים, גיליון 3, 1987, עמ׳ 40–46.

Bordwell, David. The Cinema of Eisenstein. Harvard University Press, 1993.

Christie, Ian, and Richard Taylor. Eisenstein Rediscovered. Routledge, 1993.

Eisenstein, Sergei. Selected Works. Edited by Michael Glenny and Richard Taylor, BFI/Indiana University Press, 1988-1996. 4 vols.

Nesbet, Anne. Savage Junctures: Sergei Eisenstein and the Shape of Thinking. I.B. Tauris, 2003.

Turvey, Malcolm and Annette Michelson, editors. New Vertov Studies. Special issue of October, no. 121, Summer 2007.

Vertov, Dziga. Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov. Edited by Annette Michelson, translated by Kevin O'Brien, University of California Press, 1984.

 

ניאו-מרקסיזם ואידאולוגיה

Althusser, Louis. On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses. Translated by G. M. Goshgarian, Verso, 2014.

Dayan, Daniel. 1974. “The Tutor Code of Classical Cinema.” Movies and Methods, vol. 1, edited by Bill Nichols, University of California Press, 1976, pp. 438–451.

Eagleton, Terry. Ideology: An Introduction. Verso, 1991.

Hawkes, David. Ideology. Routledge, 2003.

Žižek, Slavoj, editor. Mapping Ideology. Verso, 1994.

 

קולנוע נגד

Klinger, Barbara. “Cinema/Ideology/Criticism Revisited: The Progressive Text.” Screen, vol. 25, no. 1, 1984, pp. 30-40.

Wollen, Peter. 1972. “Godard and Counter Cinema: Vent D’Est.” Movies and Methods, vol. 2, edited by Bill Nichols, University of California Press, 1985, pp. 501-509.

 

סמיולוגיה וסמיוטיקה

Barthes, Roland. Elements of Semiology. Translated by Annette Lavers and Colin Smith, Hill and Wang, 1968.

Eco, Umberto. A Theory of Semiotics. Indiana University Press, 1976.

Hjelmslev, Louis. Prolegomena to a Theory of Language. Translated by Francis J. Whitfield. University of Wisconsin Press, 1961.

Peirce, Charles S. The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. vol. 2, edited by Nathan Houser et al., Indiana University Press, 1998.

Silverman, Kaja. The Subject of Semiotics. Oxford University Press, 1983.

 

שפה קולנועית וסמיולוגיה של דימויים

בארת, רולן. מיתולוגיות. תרגום: עידו בסוק, בבל, 1998.

מץ, כריסטיאן. ״אודות המושג שפת הקולנוע״. מבוא לתיאוריות קולנועיות: מקראה, עריכה: ענת זנגר, תרגום: ענבל שגיב-נקדימון, האוניברסיטה הפתוחה, 2016, עמ׳ 141–149.

Stam, Robert, Robert Burgoyne, and Sandy Flitterman-Lewis, editors. New Vocabularies in Film Semiotics: Structuralism, Post-Structuralism, and Beyond. Routledge, 1992. esp. part 2.

 

סטרוקטורליזם

שץ, תומאס. ״ז׳אנרים קולנועיים וסרטי ז׳אנר״. מבוא לתיאוריות קולנועיות: מקראה, עריכה: ענת זנגר, תרגום: מירב פגיס, האוניברסיטה הפתוחה, 2016, עמ׳ 150–182.

Culler, Jonathan. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. Routledge, 2002. 


Fiske, John. “Structuralist Theory and Applications.” Introduction to Communication Studies, 2nd edition, Routledge, 1990, pp. 115-134.

Hawkes, Terence. Structuralism and Semiotics. 2nd edition, Routledge, 2003.

Jameson, Fredric. The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism. Princeton University Press, 1972.

 Lévi-Strauss, Claude. Structural Anthropology. Translated by Claire Jacobson, and Brooke G. Schoepf. Basic Books, 1963.

 

אוטר וכוכבים

Bazin, André. “On the politique des auteurs.” Cahiers du Cinéma: The 1950s: Neo-Realism, Hollywood, New Wave, edited by Jim Hillier, translated by Peter Graham, Harvard University Press, 1985, pp. 248–259.

Dyer, Richard. Stars. BFI, 1979.

Sarris, Andrew. The American Cinema: Directors and Directions, 1929-1968. New York, Dutton, 1968.

Truffaut, François. “A Certain Tendency of the French Cinema” Movies and Methods, vol. 1, edited by Bill Nichols, University of California Press, 1974, pp. 224-237.

Wollen, Peter. “The Auteur Theory.” 1969/1972. Film Theory and Criticism: Introductory Readings, 7th edition, edited by Leo Braudy and Marshall Cohen, Oxford University Press, 2009, pp. 455-470.

 

היסטוריה וקולנוע ופילוסופיה וקולנוע

דלז, ז׳יל ופליקס גואטרי. מהי פילוסופיה? תרגום: אבנר להב, רסלינג, 2008.

וייט, היידן. "הטקסט ההיסטורי כמוצר ספרותי". חשיבה היסטורית, כרך ב', עריכה: אלעזר וינריב, האוניברסיטה הפתוחה, 1985, עמ׳ 305–322.

קייס, אנטון. "היסטוריה וקולנוע: זיכרון ציבורי בעידן התקשורת האלקטרונית". זמנים, גיליון 39–40, 1991, עמ׳ 28–37.

Cavell, Stanley. The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film. Harvard University Press, 1979.

Kaes, Anton. “German Cultural History and the Study of Film: Ten Theses and a Postscript.” New German Critique, no. 65, 1995, pp. 47-58.

Rothman, William, and Marian Keane. Reading Cavell's the World Viewed: A Philosophical Perspective on Film. Wayne State University Press, 2000.

 

פוסט-תיאוריה

Bordwell, David, and Noël Carroll, editors. Post-Theory: Reconstructing Film Studies. University of Wisconsin Press, 1996.

 

 

 

 

 

 

 

 

Course description

Introduction to Film Theory

 

The course critically engages with European and North American texts that have entered the canon of film theory. We will deal with “classical theory,” in which writers and thinkers expressed their hopes, fantasies, and fears about the new medium that had emerged in the late nineteenth century as well as with the methods of analyzing moving images that have developed since the 1960s. The course is accompanied by a mandatory tutorial in which students will practice close readings of the theoretical texts.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת