חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לתולדות הקולנוע א'
  Introduction to Film History 1                                                                       
0851-6234-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1400115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר חיוטין דן
סמ'  א'1400-1600115מכסיקו - אומנויותשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מבוא לתולדות הקולנוע א'

שיעור (4 ש"ס) והקרנה (2 ש"ס),  סמסטר א' תש"ף (2019)

מרצה: ד"ר דן חיוטין

אימייל: dchyutinfilm@gmail.com

 

תקציר הקורס

"מבוא לתולדות הקולנוע א'" מבקש למפות דמויות, תנועות ומגמות מרכזיות בעשיית סרטים מראשית המדיום בסוף המאה ה19 ועד השנים הראשונות לאחר מלה"ע 2. תוך מתן תשומת לב להקשרים החברתיים וההיסטוריים שבתוכם היצירה הקולנועית צומחת, הקורס יתמקד באופן שבו הקולנוע בתקופה זאת התייחס למתח בין הפופולרי לאוונגארדי, לשינויים בתשתית הטכנולוגית שלו ולמאמץ לגשר בין הלאומי לטרנסלאומי. בין הנושאים שידונו בהקשר זה: התפתחות הסרט המוקדם מאטרקציות למבנים סיפוריים; התגבשות השפה הקלאסית בהוליווד של סוף העידן האילם; מודרניזם קולנועי בצרפת, גרמניה וברה"מ בשנות העשרים;  המעבר לקולנוע המדבר והתמסדות שיטת האולפנים ההוליוודית; תנועת הריאליזם הפואטי הצרפתי; קולנוע מגוייס בגרמניה, ברה"מ וארה"ב בצל מלחמת העולם השנייה; עליית הניאו ריאליזם האיטלקי; וקולנוע אמנות אוטרי בצרפת ובריטניה לפני הגלים החדשים.

 

דרישות הקורס

נוכחות (עד שלושה חיסורים), צפייה בסרטי חובה, קריאת מאמרי חובה, עמידה במטלת מבחן.

 

מרכיבי הציון

מבחן רב ברירה: 100%

 

הערות לגבי סרטים וחומרי קריאה

 • הקורס כולל מסגרת הקרנה של סרטים שלמים. חובה על המשתתפים.ות בקורס לצפות בסרטים אלה, בין אם במסגרת ההקרנה ובין אם מחוצה לה. מעבר לכך, ההרצאות כוללות קטעי סרטים שעל המשתתפים.ות להכיר גם כן במסגרת חובתם.ן לקורס.

 

 • חלק מהסרטים שיוצגו במסגרת הקורס מכילים תכנים קשים ובוטים, כולל כאלה של אלימות מסוגים שונים. המרצה יתריע לפני ההקרנה הרלוונטית, ולאחר מכן ידון בתכנים אלה וימקם אותם בהקשרים הרלוונטים ביחס לנושאי הקורס.   

 

 • כל מאמרי החובה (ומאמרי רשות נבחרים) יועלו לאתר הקורס לפני תחילת הסמסטר. מצגות יועלו לאתר גם כן. 

 

 •  המבחן יכלול חלקים שיבדקו את בקיאות הסטודנט.ית בסרטים במסגרת ההקרנה ובמאמרי החובה מעבר למה שנסקר בכיתה.

 

מהלך הקורס: תקציר

***הסרטים ומקורות הקריאה נתונים לשינוי***

***בהתאם לקצב ההתקדמות בקורס, ייתכן ולא יתקיים דיון על חלק מן הנושאים הנ"ל***

 

 • מפגש ראשון: הקדמה מתודולוגית / מהקדם-קולנוע לקולנוע אטרקציות

הקרנות חובה: The Red Man’s View (D. W. Griffith, 1909 [14m]); A Roman Orgy (Louis Feuillade, 1911 [8m]); Falling Leaves (Alice Guy-Blaché, 1912 [12m]); Suspense (Lois Weber, 1913 [10m]); The Bangville Police (Henry Lehrman, 1913 [8m])

קריאת חובה: Tom Gunning, “The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde,” Wide Angle 8.3 (1986)

 

 • מפגש שני: קולנוע אילם בתקופת "מעבר"

הקרנת חובה: Broken Blossoms (D. W. Griffith, 1919 [90m])

קריאת חובה: Ben Brewster, “Early Film Periodization,” in American Cinema’s Transitional Era: Audiences, Institutions, Practices, ed. Shelley Stamp and Charlie Keil (Berkeley: University of California Press, 2004)

 

 • מפגש שלישי: מלחמת העולם הראשונה, התבססות הקולנוע הנרטיבי ועלייתה של הוליווד

הקרנת חובה: Gold Rush (Charles Chaplin, 1925 [95m])

קריאת חובה:Carlos Gómez and Enrique Urbizu, “Broken Blossoms (1919): Griffith and Conscious Expressiveness in the Early Days of Classicism,” Atalante 27 (2019)

 

 • מפגש רביעי: קולנוע אמריקני בסוף העידן האילם

הקרנת חובה: Nosferatu (F.W. Murnau, 1922 [94m])

קריאת חובה:  Tom Gunning, “Chaplin and the Body of Modernity,” BFI Chaplin Conference Paper (London, 2005) < http://chaplin.bfi.org.uk/programme/conference/pdf/tom-gunning.pdf>

 

 • מפגש חמישי: קולנוע ויימאר ו"האקספרסיוניזם הגרמני"

הקרנת חובה: Man with a Moving Camera (Dziga Vertov, 1929 [80m])

קריאת חובה: עופר אשכנזי, "מבוא: 'אין לדעת מה קשה יותר לתפוס היום'",  בתוך הליכה אל עבר הלילה: רציונליות וזהות בקולנוע הגרמני לפני עליית הנאציזם (תל אביב: עם עובד, 2010)

 

 • מפגש שישי: קולנוע סובייטי ו"אסכולת המונטאז'"

הקרנת חובה: The Fall of the House of Usher (Jean Epstein, 1928 [62m]), Andalusian Dog (Luis Bunuel and Salvador Dali, 1928 [21m])

קריאת חובה: דזיגא ורטוב, "קולנועיננים.מהפך", "מ'קולנועין' ל'רדיועין'", ו"'האיש עם מצלמת הקולנוע'", תרגום עמינדב דיקמן, סרטים 3 (אפריל 1987)

 

 • מפגש שביעי: קולנוע צרפתי בין "אימפרסיוניזם" ל"סוריאליזם"

הקרנת חובה: It Happened One Night (Frank Capra, 1934 [105m])

קריאת חובה: Jan Christopher Horak, “Discovering Pure Cinema: Avant-garde Film in the 1920's,” Afterimage 8 (1980).

 

 • מפגש שמיני: הוליווד 1930-1945: תעשיית החלומות בימים של שפל

הקרנת חובה: Hail the Conquering Hero (Preston Sturges, 1944 [100m])

קריאת חובה: Glenn Alan Phelps, “The ‘Populist’ Films of Frank Capra,” Journal of American Studies 13.3 (Dec., 1979)

 

 • מפגש תשיעי: הוליווד 1930-1945 II: לשם מה אנחנו נלחמים?

הקרנת חובה: Daybreak (Marcel Carne, 1939 [93m])

קריאת חובה:  Dominic Power, “Patriotic Dissonance: The Soundtrack of Hail the Conquering Hero,” The Soundtrack 2.1 (2009)

 

 • מפגש עשירי: קולנוע מחוץ להוליווד 1930-1945 I : צרפת ובריטניה

הקרנת חובה: Gentlemen Prefer Blondes (Howard Hawks, 1953 [91m])

קריאת חובה:   Dudley Andrew, “Introduction: A Compass in the Mist of Poetic Realism,” in Mists of Regret: Culture and Sensibility in Classic French Film (Princeton N.J.: Princeton University Press, 1995)

 

 • מפגש אחד עשר: קולנוע לא הוליוודי 1930-1945 II: ברה"מ וגרמניה / הוליווד לאחר המלחמה 1945-1959: תור הזהב והחזון הפוסט-אוטופי I

הקרנת חובה:  Bigger than Life (Nicholas Ray, 1956 [95m])

קריאת חובה: Molly Haskell, “Howard Hawks: Masculine Feminine,” Film Comment (March/April, 1974)

 

 • מפגש שנים עשר: הוליווד לאחר המלחמה 1945-1959: תור הזהב והחזון הפוסט-אוטופיII

הקרנת חובה: The Bicycle Thief (Vittorio De Sica, 1948 [93m])

קריאת חובה: Will Scheibel, “Bigger Than Life: Melodrama, Masculinity, and the American Dream,” in Lonely Places, Dangerous Ground: Nicholas Ray in American Cinema, ed. Steven Rybin and Will Scheibel (Albany: State University of New York Press, 2014)

    

 • מפגש שלושה עשר: קולנוע מערב אירופי 1945-1959: הולדת "קולנוע האמנות" בין שמרנות לחדשנות I

הקרנות חובה:   The Third Man (Carol Reed, 1949 [108m])

קריאת חובה : צ'זארה זאוואטיני, "תזות על הניאו-ריאליזם", מתוך במאים ואנשי-קולנוע על הקולנוע, עורך איתן גרין (תל אביב: עם עובד, 1985)

 

 

קריאת רשות

 

מפגש ראשון: הקדמה מתודולוגית / מהקדם-קולנוע לקולנוע אטרקציות

 

הקדמה מתודולוגית

James Chapman, “Film History: Sources, Methods, Approaches” and “World Cinemas: Theoretical and Historical Perspectives,” in Cinemas of the World: Film and Society from 1895 to the Present (London: Reaktion Books, 2003)

Robert C. Allen and Douglas Gomery, “Economic Film History” & “Social Film History,” in Film History: Theory and Practice (Boston: McGraw Hill, 1985)

Vivian Sobchack, “What is Film History?, or, the Riddle of the Sphinxes,” Spectator 20.1 (Fall 1999/Winter 2000)

Andrew Higson, “The Limiting Imagination of National Cinema,” in Transnational Cinema: The Film Reader, ed. Elizabeth Ezra and Terry Rowden (New York: Routledge, 2006)

David Andrews, “No Start, No End: Auteurism and the Auteur Theory,” “Art as Genre as Canon: Defining ‘Art Cinema’” and “From ‘Foreign Films’ to ‘World Cinema,” in Theorizing Art Cinemas: Foreign, Cult, Avant-Garde, and Beyond (Austin: University of Texas Press, 2013)

Andrew Sarris, “The Auteur Theory Revisited,” American Film (July 1977) https://the.hitchcock.zone/wiki/American_Film_(1977)_-_The_Auteur_Theory_Revisited

Maggie Hennefeld, “Film History,” Feminist Media Histories 4.2 (Spring 2018)

Lúcia Nagib, “Towards a Positive Definition of World Cinema,” in Remapping World Cinema: Identity, Culture and Politics in Film, ed. Stephanie Dennison and Song Hwee Lim (London: Wallflower Press, 2006)

Janet Staiger, “The Politics of Film Canons,” Cinema Journal 24.3 (Spring 1985)

 

מהקדם-קולנוע לקולנוע האטרקציות

Charles Musser, “Rethinking Early Cinema: Cinema Attractions and Narrativity,” in The Cinema of Attractions Reloaded (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1994)

Charles Musser, “Nationalism and the Beginnings of Cinema: The Lumiere Cinematographe in the US, 1896-1897,” Historical Journal of Film, Radio and Television19.2 (1999)

Tom Gunning, “An Aesthetic of Astonishment: Early Film and the (In)Credulous Spectator,” in Film Theory and Criticism: Introductory Readings (Seventh Edition), ed.  Leo Braudy and Marshall Cohen (Oxford: Oxford University Press, 2009)

Richard Abel, “The Cinema of Attractions in France, 1896-1904,” in The Silent Cinema Reader, ed. Lee Grieveson and Peter Kramer (New York: Routledge, 2004)

Simon Popple and Joe Kember, “Exhibition and Reception,” in Early Cinema: From Factory Gate to Dream Factory (London and New York: Wallflower, 2004)

 

מפגש שני: הקולנוע האילם בתקופת "מעבר"

מק סנט, "ארץ להד"ם", מתוך עולם בדים, עורכת הלגה קלר (תל אביב: עם עובד, 1993)

צ'רלי צ'פלין, "לשחק ולביים עם מק-סנט", מתוך במאים ואנשי-קולנוע על הקולנוע, עורך איתן גרין (תל אביב: עם עובד, 1985)

Charlie Keil, “‘The Modern Technique of the Art’: The Style of Transitional Cinema” and “Analyzing Transition: Six Sample Films,” in Early American Cinema in Transition: Story, Style, and Filmmaking (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2001)

Charlie Keil, “To Here from Modernity: Style, Historiography, and Transitional Cinema,” in American Cinema’s Transitional Era: Audiences, Institutions, Practices, ed. Shelley Stamp and Charlie Keil (Berkeley: University of California Press, 2004)

Charles Musser, “The Nickelodeon Era Begins: Establishing the Framework for Hollywood’s Mode of Representation,” Framework 22/23 (Autumn 1983)

Ben Singer, “Feature Films, Variety Programs, and the Crisis of the Small Exhibitor,” in American Cinema’s Transitional Era: Audiences, Institutions, Practices, ed. Shelley Stamp and Charlie Keil (Berkeley: University of California Press, 2004)

Richard Abel, “The Perils of Pathé: ‘Americanize or Be Foreignized,’ 1907-1910” and “‘Our Country’ / Whose Country? The Americanization Project of Early Westerns, 1907-1910,” in The Red Rooster Scare: Making Cinema American, 1900-1910 (Berkeley: University of California Press, 1999)

Ben Brewster, “Deep Staging in French Films, 1900-1914,” in Early Cinema: Space, Frame, Narrative, ed. Thomas Elsaesser (London: BFI, 1990).

Simon Popple and Joe Kember, “Film Form: Genre and Narrative,” in Early Cinema: From Factory Gate to Dream Factory (London and New York: Wallflower, 2004)

Tom Gunning, “Narrative Discourse and the Narrator System,” in Film Theory and Criticism: Introductory Readings (Seventh Edition), ed.  Leo Braudy and Marshall Cohen (Oxford: Oxford University Press, 2009)

Núria Bou, “Lois Weber: The Female Thinking in Motion,” Comparative Cinema 4.8 (2016)

Amelie Hastie, “Circuits of Memory and History: The Memoirs of Alice Guy-Blaché,” in A Feminist Reader in Early Cinema, ed. Jennifer M. Bean and Diane Negra (Durham: Duke University Press, 2002

 

מפגש שלישי: מלחמת העולם הראשונה, התבססות הקולנוע הנרטיבי ועלייתה של הוליווד

Charlie Kiel and Ben Singer, “Introduction: Movies and the 1910s,” American Cinema of the 1910s: Themes and Variations, ed. Barry Keith Grant (New Brunswick: Rutgers University Press, 2009)

Janet Staiger, “Mass-Produced Photoplays: Economic and Signifying Practices in the First Years of Hollywood,” in Film Histories: An Introduction and Reader, ed. Paul Grainge, Mark Jancovich and Sharon Montieth (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007 [1981]).

Jennifer M. Bean, “Introduction: Stardom in the 1910s” and “Charles Chaplin: The Object Life of Mass Culture,” in Flickers of Desire: Movie Stars of the 1910s, ed. Jennifer M. Bean (New Brunswick: Rutgers University Press, 2011)

Jennifer M. Bean, “Disciplinary Descent: Film Studies, Families, and the Origins of Narrative Cinema,” in A Companion to D.W. Griffith, ed. Charlie Keil (Oxford: Wiley Blackwell, 2018)

Leslie Midkiff Debauche, “The United States’ Film Industry and World War One,” in Hollywood and War: The Film Reader, ed. J. David Slocum (New York: Routledge, 2006)

Alan Casty, “The Films of D.W. Griffith: A Style for the Times,” Journal of Popular Film and Television 1.2 (Spring, 1972)

Christina Stojanova, “The Great War: Cinema, Propaganda, and The Emancipation of Film Language,” Acta Univ. Sapientiae, Film and Media Studies 14 (2017)

Richard Slotkin, “Formulas on Film: Myth and Genre in the Silent Movie, 1903-1926,” Gunfighter Nation: Myth of the Frontier in Twentieth-Century America (Norman: University of Oklahoma Press, 1998)

Sandy Flitterman-Lewis, “The Blossom and the Bole: Narrative and Visual Spectacle in Early Film Melodrama,’” Cinema Journal 33.3 (Spring 1994)

Bo Florin, “Victor Sjöström and the Golden Age,” in Swedish Film: An Introduction and a Reader, ed. Mariah Larsson and Anders Marklund (Lund: Nordic Academic Press, 2010)

 

מפגש רביעי: קולנוע אמריקני בסוף העידן האילם

באסטר קיטון, "מדוע אינני מחייך לעולם", מתוך במאים ואנשי-קולנוע על הקולנוע, עורך איתן גרין (תל אביב: עם עובד, 1985)

Lea Jacobs, “Toward a History of Taste” and “Hollywood Naturalism,” in The Decline of Sentiment: American Film in the 1920s (Berkeley: University of California Press, 2008)

Thomas Schatz, “The 1920s: Beginnings,” in The Genius of the System: Hollywood Filmmaking in the Studio Era (New York: Metropolitan Books, 1996)

Kristin Thompson, “The Continuity System,” in The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960, ed. David Bordwell, Kristin Thompson and Janet Steiger (New York: Columbia University Press, 1985).

Steve Neal and Frank Krutnik, “Hollywood, Comedy, and The Case of Silent Slapstick,” in Popular Film and Television Comedy (New York: Routledge, 1990)

Alan Bilton, “Introducing American Silent Film Comedy: Clowns, Conformity, Consumerism,” in Silent Film Comedy and American Culture (New York: Palgrave, 2013)

Jennifer Fay, “Buster Keaton’s Climate Change,” Modernism/modernity 21.1 (January 2014)

Susan McCabe, “‘Delight in Dislocation’: The Cinematic Modernism of Stein, Chaplin, and Man Ray,” Modernism/modernity 8.3 (September 2001)

Paul Cuff, “Reframing History: Erich von Stroheim’s Europe,” Quarterly Review of Film and Video 35.2 (2018)

Gaylyn Studlar, “Oh, ‘Doll Divine’: Mary Pickford, Masquerade, and the Pedophilic Gaze,” Camera Obscura 16.3 (2001)

Sumiko Higashi, “DeMille’s Second Epoch” and “DeMille’s Exodus from Famous Players Lasky: The Ten Commandments (1923),” in Cecil B. DeMille and American Culture: The Silent Era (Berkeley: University of California Press, 1994)

Gregory W. Bush, “Like ‘A Drop of Water in the Stream of Life’: Moving Images of Mass Man from Griffith to Vidor,” Journal of American Studies 25.2 (Aug.,1991)

Michelle Wallace, “Oscar Micheaux’s Within Our Gates: The Possibilities for Alternative Visions,” in Oscar Micheaux and His Circle: African-American Filmmaking and Race Cinema of the Silent Era, ed. Pearl Bowser, Jane Gaines and Charles Musser (Bloomington: Indiana University Press, 2016)

 

מפגש חמישי: קולנוע ויימאר ו"האקספרסיוניזם הגרמני"

Miriam Hansen, “The Mass Production of the Senses: Classical Cinema as Vernacular Modernism,” Modernism/modernity 6.2 (April 1999)

Daniel Morgan, “‘Play with Danger’: Vernacular Modernism and the Problem of Criticism,” New German Critique 41.2 (2014)

Siegfried Kracauer, “Introduction,” in From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film (Princeton N.J: Princeton University Press, 2004 [1947])  

Christian Rogowski, “Introduction: Images and Imaginaries,” in The Many Faces of Weimar Cinema: Rediscovering Germany's Filmic Legacy, ed. Christian Rogowski (Rochester: Camden House, 2010)

J. P. Telotte, “German Expressionism: A Cinematic/Cultural Problem,” in Traditions in World Cinema, ed. Linda Badley, R. Barton Palmer and Steven Jay Schneider (Edinburgh: University of Edinburgh Press, 2006)

Anton Kaes, “The War at Home,” “Tales from the Asylum,” and “The Return of the Undead,” in Shell Shock Cinema: Weimar Culture and the Wounds of War (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2011).

Thomas Elsaesser, “Social Mobility and the Fantastic: German Silent Cinema,” in Film Histories: An Introduction and Reader, ed. Paul Grainge, Mark Jancovich and Sharon Montieth (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007).

Thomas Elsaesser, “Caligari’s Family: Expressionism, Frame Tales and Master-Narratives,” “Erich Pommer, ‘Die UFA’, and Germany’s Bid for a Studio System,” “Nosferatu, Tartuffe, and Faust: Secret Affinities in Friedrich Wilhelm Murnau,” and “Lulu and the Meter Man: Louis Brooks, G. W. Pabst, and Pandora’s Box,” in Weimar Cinema and After: Germany’s Historical Imaginary (London: Routledge, 2000)

Emina Mušanović, “Nosferatu’s Horror: Early Cinema’s Fugitive Shadows,” Monatshefte 109.4, (Winter 2017)

Martin Blumenthal-Barby, “Faces of Evil: Fritz Lang's Dr. Mabuse, the Gambler,” Seminar: A Journal of Germanic Studies 49.3 (September 2013)

Kirstin Thompson, “Mutual Influences,” in Herr Lubitsch Goes to Hollywood: German and American Film after World War I (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005)

 

מפגש שישי: קולנוע סובייטי ו"אסכולת המונטאז'"

וסוולד פודובקין, "החומר הפלאסטי" ו"על המשחק בסרטים", מתוך עולם בדים, עורכת הלגה קלר (תל אביב: עם עובד, 1993)

סרגיי אייזנשטיין, ״הדיאלקטיקה של הצורה הקולנועית״, מתוך מבוא לתיאוריות קולנועיות: מקראה, עורכת ענת זנגר (2016)

סרגיי אייזנשטיין, "אחדות אורגאנית ופאתוס בקומפוזיציה של פוטיומקין", מתוך במאים ואנשי-קולנוע על הקולנוע, עורך איתן גרין (תל אביב: עם עובד, 1985)

אורי לוין, "סרטי הסימפוניה העירונית: מקצבי הגלובוס ותפיסת הזמן", גחליליות 1 (מאי 2018)

Yuri Tsivian, “Between the Old and the New: Soviet Film Culture in 1918-24,” Griffithiana 55 (1996)

Kristin Thompson, “Government Policies and Practical Necessities in the Soviet Cinema of the 1920s,” in The Red Screen: Politics, Society, Art in Soviet Cinema, ed. Anna Lawton (London: Routledge, 1992)

Vlada Petric, “Cinematic Abstraction as a Means of Conveying Ideological Messages in The Man with the Movie Camera,” in The Red Screen: Politics, Society, Art in Soviet Cinema, ed. Anna Lawton (London: Routledge, 1992)

Jeremy Hicks, “The Birth of Documentary from the Spirit of Journalism: Cine-Pravda, Cine-Eye” and “Vertov and Documentary Theory: ‘The Goal was Truth, the Means Cine-Eye,’” in Dziga Vertov: Defining Documentary Film (London: I. B. Tauris, 2007)

Anne Nesbet, “Introduction,” “Beyond Recognition: Strike and the Eye of the Abattoir,” “Fourth-Dimensional Medusa: Battleship Potemkin and the Construction of the Soviet Cinema Audience,” and “Picture-Thinking: October and the Debris of Philosophy,” in Savage Junctures: Sergei Eisenstein and the Shape of Thinking (London: I. B. Tauris, 2003)

Amy Sargeant, “Russian Physiology and Pudovkin’s The Mechanics of the Brain (the Behaviour of Animals and Man),” “The Mother and the Return of the Actor,” and “The End of St. Petersburg” in Vsevolod Pudovkin: Classic Films of the Soviet Avant-Garde (London: I. B. Tauris, 2001)

Mikhail Yampolsky, “Kuleshov’s Experiments and the New Anthropology of the Actor,” in Inside the Film Factory: New Approaches to Russian and Soviet Cinema, ed. Richard Taylor and Ian Christie (London: Routledge, 1991)

Gilberto Perez, “Dovzhenko: Folk Tale and Revolution,” Film Quarterly 64.4 (Summer 2011)

Vance Kepley Jr., “Ukrainian Pastoral,” Film Comment 38.3 (May/Jun 2002)

 

מפגש שביעי: קולנוע צרפתי בין "אימפרסיוניזם" ל"סוריאליזם"

Susan Hayward, “Magical Moments of Musical Silence: French Cinema's Classical Age 1895-1929,” in French National Cinema (London: Routledge, 1993)

Dudley Andrew, “Impressionism and Surrealism: The Origins of an Optique,” in Mists of Regret: Culture and Sensibility in Classic French Film (Princeton N.J.: Princeton University Press, 1995)

Richard Abel, “Cinegraphie and the Search for Specificity” and “The Great Debates,” in French Film Theory and Criticism: A History/Anthology, 1907-1939. Volume 1: 1907-1929, ed. Richard Abel (Princeton: Princeton University Press, 1988)

Sarah Keller, “Introduction: Jean Epstein and the Revolt of Cinema,” in Jean Epstein: Critical Essays and New Translations, ed. Sarah Keller and Jason N. Paul (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012)

Ludovic Cortade, “The ‘Microscope of Time’: Slow Motion in Jean Epstein’s Writings,” in Jean Epstein: Critical Essays and New Translations, ed. Sarah Keller and Jason N. Paul (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012)

Jean Epstein, “On Certain Characteristics of Photogenie (1924)” in French Film Theory and Criticism: A History/Anthology, 1907-1939. Volume 1: 1907-1929, ed. Richard Abel (Princeton: Princeton University Press, 1988)

Allen Thiher, “Surrealism’s Enduring Bite: Un Chien Andalou,” Literature/Film Quarterly 5.1 (Winter 1977)

Ignacio J. Lopez, “Film, Freud, and Paranoia: Dalí and the Representation of Male Desire in An Andalusian Dog,” Diacritics 31.2 (2001)

Paul Cuff, “Interpretation and Restoration: Abel Gance’s La Roue (1922),” Film History 23.2 (2011)

Peter Verstraten, “A New Alphabet for the Cinema: The Tragic Irony of Napoléon (Abel Gance, 1927),” Revue Électronique de Littérature Française 6.1 (2012)

Tami Williams, “Dulac’s Aesthetic Matures,” in Germaine Dulac: A Cinema of Sensations (Urbana: University of Illinois Press, 2014)

 

מפגש שמיני: הוליווד 1930-1945 I: תעשיית החלומות בימים של שפל

Tino Balio, “Production Trends,” in Grand Design: Hollywood as a Modern Business Enterprise, 1930-1939 (Berkeley: University of California Press, 1993)

Ina R. Hark, “Introduction: Movies and the 1930s”, in American Cinema of the 1930s: Themes and Variations, ed. Ina R. Hark (New Brunswick: Rutgers University Press, 2007)

Iwan Morgan, “Introduction: Hollywood and the Great Depression,” in Hollywood and the Great Depression: American Film, Politics and Society in the 1930s, ed. Philip Davies and Iwan W. Morgan (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016)

Thomas Doherty, “On the Cusp of Classical Hollywood Cinema,” in Pre-Code Hollywood: Sex, Immorality, and Insurrection in American Cinema, 1930–1934 (New York: Columbia University Press, 1999)

David Bordwell, “The Introduction of Sound,” in The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960, ed. David Bordwell, Kristin Thompson and Janet Staiger (New York: Columbia University Press, 1985).

Stanley Cavell, “Words for a Conversation” and “Knowledge as Transgression: It Happened One Night,” in Pursuits of Happiness: The Hollywood Comedy of Remarriage (Cambridge: Harvard University Press, 1981)

Lorraine Mortimer, “The Charm of Morality: Frank Capra and His Cinema,” Continuum: The Australian Journal of Media & Culture 7.2 (1994)

Sara Bryant, “Dorothy Arzner’s Talkies: Gender, Technologies of Voice, and the Modernist Sensorium,” Modern Fiction Studies 59.2 (Summer 2013)

Carole Zucker, “Some Observations on Sternberg and Dietrich,” Cinema Journal 19.2 (Spring 1980)

 

מפגש תשיעי: הוליווד 1930-1945 II: לשם מה אנחנו נלחמים?

לורה מאלווי, אדיפוס באמריקה: עיון בסרטו של אורסון וולס 'האזרח קיין' (רסלינג, 2004)

Clayton R. Koppes and Gregory D. Black, “Hollywood Turns Interventionist” and “Will this Picture Help Win the War?” in Hollywood Goes to War: Patriotism, Movies, and the Second World War from Ninotchka to Mrs Miniver (London: Tauris Parke, 1988)

Thomas Schatz, with Mary Beth Haralovich and Clayton R. Koppes, “The War Era,” in Boom and Bust: American Cinema in the 1940s, ed. Thomas Schatz (Berkeley: University of California Press, 1999)

David Bordwell, “The Frenzy of Five Fat Years,” in Reinventing Hollywood: How 1940s Filmmakers Changed Movie Storytelling (Chicago: University of Chicago Press, 2017)

David Bordwell, “Deep-Focus Cinematography,” in The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960, ed. David Bordwell, Kristin Thompson and Janet Staiger (New York: Columbia University Press, 1985)

Paul Schrader, “Notes on Film Noir,” in Film Noir Reader, ed. Alain Silver and James Ursini (New York: Limelight, 1996)

Alessandro Pirolini, “Sturges’s ‘Weak Thought,’” in The Cinema of Preston Sturges: A Critical Study (Jefferson NC: McFarland, 2010)

James Naremore, “Style and Meaning in Citizen Kane,” in Orson Welles’s Citizen Kane: A Casebook, ed. James Naremore (Oxford: Oxford University Press, 2004)

Alan Sennett, “Play It Again, Uncle Sam: Casablanca & US Foreign Policy,” Journal of Popular Film & Television 37.1 (Spring 2009)

 

מפגש עשירי + אחד עשר: קולנוע מחוץ להוליווד 1930-1945

 

קולנוע צרפתי (1930-1945)

Elizabeth G. Strebel, “French Social Cinema and the Popular Front,” Journal of Contemporary History 12.3 (1977)

Evelyn Ehrlich, “A French School of Cinema” and “Goebbels and German Film Policy in France,” in Cinema of Paradox: French Filmmaking Under the German Occupation (New York: Columbia University Press, 1985)

Eric Smoodin, “‘The Last Amateurs of Pure Cinema’: Ciné-Clubs and French Film Culture, 1930-1945,” Framework 58.1/2 (Spring-Fall 2017)

Bruno Vanobbergen et al, “Jean Vigo’s Zéro de conduit and the Spaces of Revolt,” Paedagogica Historica 50.4 (2014)

Martin O’Shaughnessy, “Shooting in Deep Time: The Mise en Scène of History in Renoir’s Films of the 1930s,” in A Companion to Jean Renoir, ed. Alastair Phillips and Ginette Vincendeau (Malden, MA: Wiley Blackwell, 2013)

Brett Bowles, “Renoir under the Popular Front: Aesthetics, Politics, and the Paradoxes of Engagement,” in A Companion to Jean Renoir, ed. Alastair Phillips and Ginette Vincendeau (Malden, MA: Wiley Blackwell, 2013)

Robert J. Cardullo, “Jean Renoir, The Rules of the Game, Reputation, and Revisionism,” Romance Quarterly, 59.4 (2012)

Perry Moon, “Bolop and Lilacs: Identification and Transcendence in Le Jour se lève,” MLN 133.4 (2018)

Ginette Vincendeau, “Melodramatic Realism: On Some French Women's Films in the 1930s,” Screen 30.3 (Summer 1989)

 

קולנוע בריטי (1930-1945)

Sara Street, “Studios, Directors and Genres,” in British National Cinema, Second Edition (New York: Routledge, 2009)

Marcia Landy, “The Historical Film,” in British Genres: Cinema and Society, 1930-1960 (Princeton NJ: Princeton University Press, 1991)

Jeffrey Richards, “The Films,” in The Age of the Cinema Palace: Cinema and Society in 1930s Britain (London: I. B. Tauris, 2010)

Charles Drazin, “Korda, Technicolor and the Zeitgeist,” Journal of British Cinema & Television 7.1 (2010)

James Chapman, “Merrie England: The Private Life of Henry VIII (1933),” in Past and Present: National Identity and the British Historical Film (London: I. B. Tauris, 2005)

Anthony Aldgate and Jeffrey Richards, “The Sun Never Sets: Sanders on the River,” in Cinema and Society, from 1930 to the Present: New Edition (London: I. B. Tauris, 2009)

Maurice Yacowar, “The 39 Steps,” in Hitchcock’s British Films: Second Edition (Detroit: Wayne State University Press, 2010)

Tom Ryall, “Hitchcock and the British Cinema” and “Hitchcock and Genre: ‘The Classic Thriller Sextet,’” in Alfred Hitchcock and the British Cinema (London: Athlone, 1996)

Mark Glancy, “Going to the Pictures: British Cinema and the Second World War,” Past and Future 8 (Autumn/Winter, 2010) 

 

קולנוע גרמני (1930-1945)

Ofer Ashkenazi, “‘A New Era of Peace and Understanding’: The Integration of Sound Film into German Popular Cinema, 1929–1932,” in The Many Faces of Weimar Cinema: Rediscovering Germany's Filmic Legacy, ed. Christian Rogowski (Rochester: Camden House, 2010)

Eric Rentschler, “The Testament of Dr. Goebbels,” Film History 8.3 (1996)

Mary-Elizabeth O’Brien, “Introduction,” in Nazi Cinema as Enchantment: The Politics of Entertainment in the Third Reich (Rochester, NY: Camden House, 2004)

Susan Tegel, “The German Film Industry 1933-1945,” in Nazis and the Cinema (London: Continuum, 2007)

Susan Tegel, “Veit Harlan’s Jud Süss: On Screen” and “Veit Harlan’s Jud Süss: Reception (1940–1945),” in Jew Süss: Life, Legend, Fiction, Film (London: Continuum, 2011)

Alan Sennett, “Film Propaganda: Triumph of the Will as a Case Study,” Framework 55.1 (Spring 2014)

 

קולנוע בברה"מ (1930-1945)

Vance Kepley Jr., “The First ‘Perestroika’: Soviet Cinema under the First Five-Year Plan,” Cinema Journal 35.4 (Summer, 1996)

Richard Taylor, “Ideology as Mass Entertainment: Boris Shumyatsky and Soviet Cinema in the 1930s,” in Inside the Film Factory: New Approaches to Russian and Soviet Cinema, ed. Richard Taylor and Ian Christie (London: Routledge, 1991)

Richard Taylor, “Soviet Socialist Realism and the Cinema Avant-Garde,” Studies in Comparative Communism 17.3-4 (Autumn 1984–Winter 1985)

Peter Kenez, “Films of the Second World War,” in The Red Screen: Politics, Society, Art in Soviet Cinema, ed. Anna Lawton (London: Routledge, 1992)

Evgeny Dobrenko, “Creation Myth and Myth Creation in Stalinist Cinema,” Studies in Russian and Soviet Cinema 1.3 (2007)

Joan Neuberger, “Sergei Eisenstein’s Ivan the Terrible as History,” The Journal of Modern History 86.2 (June 2014)

 

מפגש אחד עשר + שנים עשר: הוליווד לאחר המלחמה 1945-1959: תור הזהב והחזון הפוסט-אוטופי

M. Keith Booker, “Introduction: America as Utopia—or not,” in The Post-Utopian Imagination: American Culture in the Long 1950s (Westport, CO: Greenwood Press, 2002)

Murray Pomerance, “Introduction: Movies and the 1950s”, in American Cinema of the 1950s: Themes and Variations, ed. Murray Pomerance (New Brunswick: Rutgers University Press, 2005)

Peter Lev, “The American Film Industry in the Early 1950s,” “Genres and Production Trends, 1950-1954,” “The Film Industry in the Late 1950s,” and “Genres and Production Trends, 1955-1959,” in The Fifties: Transforming the Screen, 1950–1959 (Berkeley: University of California Press, 2006)

Thomas Schatz, “1947-1960: Decline,” in The Genius of the System: Hollywood Filmmaking in the Studio Era (New York: Pantheon Books, 1989)

Mark Janovich, “Re-Examining 1950s Invasion Narratives,” in Liquid Metal: The Science Fiction Film Reader, ed. Sean Redmond (London: Wallflower, 2004)

 Jackie Byars, “Re-Reading Sociological Criticism: Roles, Stereotypes, and Popular Film Melodramas of the early 1950s” and “Race, Class, and Gender: Film Melodramas of the Late 1950s,” in All That Hollywood Allows: Re-reading Gender in 1950s Melodrama (London: Routledge, 1991)

Lucy Fischer, “Mythic Discourse,” in Shot/Countershot: Film Tradition and Women’s Cinema (Princeton: Princeton University Press, 1989)

Stanley Corkin, “Cowboys and Free Markets: Post-World War II Westerns and U.S. Hegemony,” Cinema Journal 39.3 (2000)

Tony Shaw, “Of Gods and Moguls,” in Hollywood’s Cold War (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007)

Peter Biskind, “The Politics of Power in 'On the Waterfront,'” Film Quarterly 29.1 (Autumn, 1975)

Gerd Gemünden, “An Accented Cinema” and “Being a Mensch in the Administered World: The Apartment (1960),” in A Foreign Affair: Billy Wilder's American Films (New York: Berghahn Books, 2008

Richard Armstrong, “The Best Years of Our Lives: Planes of Innocence and Experience,” Film International 5.30 (2007)

Therese Grisham and Julie Grossman, “Lupino as Feminist Auteur,” “Postwar Hollywood, American Society and Culture,” “Close-up on Outrage,” and “Empathy and a Cinema of Engagement,” in Ida Lupino, Director: Her Art and Resilience in Times of Transition (New Brunswick: Rutgers University Press, 2017)

 

מפגש שלושה עשר: קולנוע מערב אירופי 1945-1959: הולדת "קולנוע האמנות" בין שמרנות לחדשנות I

 

קולנוע איטלקי (1945-1959):

Christopher Wagstaff, “Overview,” “Realism” and “Ladri di biciclette,” in Italian Neorealist Cinema: An Aesthetic Approach (Toronto: University of Toronto Press, 2008)

Peter Bondanella, “Italian Neorealism,” in Traditions in World Cinema, ed. Linda Badley, R. Barton Palmer and Steven Jay Schneider (Edinburgh: University of Edinburgh Press, 2006)

Simonetta Milli Konewko, “The Italian Roots of Neorealism” and “Neorealism and Films,” in Neorealism and the “New” Italy: Compassion in the Development of Italian Identity (New York: Palgrave Macmillan, 2016)

Mark Shiel, “Introduction: Describing Neorealism,” in Italian Neorealism: Rebuilding the Cinematic City (London: Wallflower, 2006)

André Bazin, “An Aesthetic of Reality,” “Bicycle Thief,” and “Vittorio De Sica: Metteur en Scène,” in What is Cinema? Vol. II, ed.  Hugh Gray (Berkeley: UC Press, 1971)

Lorenzo Fabbri, “Neorealism as Ideology: Bazin, Deleuze, and the Avoidance of Fascism,” The Italianist 35.2 (2015)

Amédée Ayfre, “Neo-Realism and Phenomenology,” in Cahiers du Cinéma: The 1950s: Neo-Realism, Hollywood, New Wave, ed. Jim Hillier (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985)

 

קולנוע בריטי (1945-1959):

Sara Street, “Genres from Austerity to Affluence,” in British National Cinema, Second Edition (New York: Routledge, 2009)

Sue Harper and Vincent Porter, “The Rank Corporation,” “Ealing Studios,” and “Visual Style,” in British Cinema of the 1950s: The Decline of Deference (Oxford: Oxford University Press, 2003)

Christine Geraghty, “The Experience of Picturegoing: Cinema as a Social Space,” in British Cinema in the Fifties: Gender, Genre and the “New Look” (London: Routledge, 2000)

Peter W. Evans, “The Third Man (1949): Constructions of Self,” Forum for Modern Language Studies 31.1 (1995)

Lynette Carpenter, “‘I Never Knew the Old Vienna’: Cold War Politics and The Third Man,” Film Criticism 11.1/2 (Fall/Winter 1986/1987)

 

Course description

Introduction to Film History I


“Introduction to Film History I” aims to provide a general mapping of main figures, movements, and trends within global filmmaking from its beginnings in the late 19th Century until the immediate aftermath of WWII. While taking note of the different socio-historical contexts in which this practice operates, the classes will situate cinema of the period in relation to the tension between the popular and the avantgarde, to changes in its technological infrastructure, and to the efforts of forming a relationship between the national and the transnational at a time of great upheaval. Amongst the topics discussed within this framework: the development of early film from attractions to narrative structures; the formation of Hollywood’s classic language at the end of the silent era; cinematic modernism in France, Germany and the USSR of the 1920s; the transition into sound and the establishment of the Hollywood studio system; French Poetic Realism; propaganda and cinema in Germany, the USSR, and the US ahead of WWII; the rise of Italian Neo-Realism; and art cinema in pre-New Wave France and Britain.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת