חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבעד לחומה: קולנוע גרמני עכשווי
  German Cinema  
0851-6231-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-2000212 מכסיקושיעור גב' מזור יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס:

מותו של ריינר ורנר פסבינדר בשנת 1982 סימן את תחילת גסיסתו של 'הקולנוע הגרמני החדש' (New German Cinema) שמטרתו המוצהרת היתה ליצור קולנוע גרמני אחר, ובעיקר שונה מזה של 'דור ההורים' והקשר שהיה לדור זה לפשעי המשטר הנאצי. בסוף אותו עשור, חוותה גרמניה שינוי היסטורי משמעותי לא פחות בדורותיה עם נפילת חומת ברלין, ומאוחר יותר, התפרקות המדינה המזרח גרמנית ואיחוד שני חלקיה של גרמניה לאחר 40 שנים. קורס זה עוקב אחר הקולנוע הגרמני שנוצר לאחר נפילת החומה, ומבקש לבחון איך והאם ניתן לראות קולנוע זה כקולנוע לאומי, זאת דרך הפרספקטיבה המחקרית הטרנסלאומית המבקשת לבחון את השינויים הכלכליים, הפוליטיים וההיסטוריים שגרמניה עברה, וכיצד תהליכים אלו שינו לא רק את מעמדה של גרמניה בתוך הקהילה האירופית, אלא גם הפכו על פיה את תעשיית הקולנוע שלה. כיום, כאשר מרבית היוצרים נסמכים על מימון ושיתופי פעולה חוצי גבולות, לאומים ויבשות, מערך השאלות שאותו יש להפנות כלפי הקולנוע הגרמני משתנה, מתוך ההבנה כי הקולנוע הגרמני, לאור ההיסטוריה הספציפית שלו הקשורה בעבותות להיסטוריה הלאומית של גרמניה, מהווה מקרה בוחן מייצג ומעניין במיוחד באשר לאפשרות קיומו של קולנוע לאומי. בתוך כך ייבחנו מספר טופוסים חוזרים בקולנוע הגרמני העכשווי, בחלוקה לשלוש חטיבות נושא, אשר באמצעותם דנים יוצרים שונים בסוגיות הרלוונטיות לתקופתם: מהו קולנוע לאומי בעידן של קופרודוקציות, נרטיבים היסטוריים והבעייתיות בהגדרת היסטוריה לאומית אחידה, הקולנוע ככלי לדיון בהיסטוריה ובגרמניה ה'מאוחדת', מהי זהות גרמנית והאם בכלל ניתן לדבר על זהות גרמנית אחת. לא פעם נראה כי התשובה לכך אינה טמונה באישוש הלאומיות הגרמנית, כי אם בפירוק התפיסה כי קיימת זהות גרמנית יחידה והחלפתה של זו באפשרות של ריבוי זהויות, או לחילופין, בהמנעות מודעת מהנסיון לקטלג את הזהות הגרמנית דרך הגדרות מקובעות. בין הנושאים שיידונו במהלך הקורס נזכיר את: המרחב של ברלין כמוקד לדיון בעיצוב דמותה של גרמניה ה'חדשה', האיחוד כאוטופיה והנוסטלגיה למזרח ('Ostalgie'), סרטי ה'מורשת' של גרמניה ושיווק ההיסטוריה הגרמנית לעולם, מהגרים, מיעוטים ופליטים ומקומם בקולנוע הגרמני של ימינו.

Course description

The death of Rainer Werner Fassbinder in the early 1980's marked the end of the New German Cinema whose filmmakers sought out to create a cinema that would separate them from the generation of their parents, the generation that perpetrated the crimes of the Nazi regime. Towards the end of the same decade, Germany would undergo another significant historical change with the fall of the Berlin wall, which would later lead to the dissemination of the East German state and to the unification of Germany to its pre-war status. This course tracks the German cinema made after unification, and aims first and foremost to present it as a cinema that focuses on the questioning and (re)construction of identity. The films will be discussed through the framework of a number of recurring tropes which serve as a backdrop for the negotiation of the new German identity. More often than not, they testify to the fact that this search for identity lies not in re-affirming a single perception of German nationality, but rather a multiplicity of identities within the new German society, and possibly, a conscious attempt to avoid any fixed categorization of German identity. The topics discussed will include, among other things: Berlin as a space for negotiating reconciliation between East and West; the utopia of unification and renewed nostalgia for the East ('Ostalgie'); the 'Heritage' films and coming to terms with the German past; immigrants, minorities and refugees and their place in German cinema today. Filmmakers whose films will be discussed and screened include, among others: Andreas Dresen, Oliver Hirschbiegel, Dany Levy, Harun Farocki, Oskar Roehler, Wolfgang Becker, Tom Tykwer, Fatih Akin, Christian Petzold and the Berlin School. Each film represents a different stylistic or generic approach of its respective filmmakers to the topic under which it is presented.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6231-01 מבעד לחומה: קולנוע גרמני עכשווי
German Cinema
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' מזור יעל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת