חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  על הרוחני באסתטיקה קולנועית
  Spiritual Cinematic Aesthetics                                                                       
0851-6225-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-2000119מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר חיוטין דן שמואל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מהי אסתטיקה רוחנית בקולנוע? שאלה זאת עמדה במוקד העניין של חוקרים שונים בתחומי הקולנוע והדת

לאורך מספר עשורים. ההנחה הבסיסית שהובילה את המחקר הינה שבחירות סגנוניות מסוימות עשויות להעניק

לסרט נופך ספיריטואלי, גם אם הלה לא עוסק בדת באופן ישיר, ושצופים עשויים לחוות הארה ואף אקסטזה

כתוצאה מהמפגש עם בחירות אלה. במסגרת הקורס נבחן את ההשלכות של הנחה זאת ביחס למסורות דתיות

ורוחניות מהמערב והמזרח ובהקשר של קולנוענים "רוחניים" נודעים כרובר ברסון, קארל תיאודור דרייר,

יאסוז'ירו אוזו, פייר פאולו פאזוליני, קז'ישטוף קישלובסקי, אנדריי טרקובסקי, קרלוס רייגדאס ואפיצ'טפונג

וירסטקול. הדיונים יתמקדו בסרטים נבחרים של יוצרים חשובים אלה ויאפיינו את מרכיביהם האסתטיים

לאור המחקר העכשווי בתאוריה קולנועית ורוחנית. מתוך ההשוואה בין המרכיבים נתהה לגבי קיומו של סגנון

על קולנועי-רוחני, וכפועל יוצא, לגבי מהות האופי הרוחני של המדיום עצמו

Course description

How may we define spiritual film aesthetics? This question has preoccupied various scholars in film and religious studies over the past several decades. The basic premise underlying their scholarly attempts has been that certain aesthetic choices may create a spiritual dimension within a given film, even if it does not address religious issues directly, and that viewers can experience enlightenment and even ecstasy as a result of encountering these choices. The class will examine the implications of this premise with reference to Western and Eastern religious-spiritual traditions and in the context of such preeminent “spiritual” directors as Robert Bresson, Carl Theodor Dreyer, Yasujirō Ozu, Pier Paolo Pasolini, Krzysztof Kieślowski, Andrei Tarkovsky, Carlos Reygadas, and Apichatpong Weerasethakul. Discussions will focus on select films made by these and other filmmakers and analyze their aesthetic ingredients in light of relevant filmic and theological research. By comparing these ingredients, we will ultimately question the existence of a spiritual-cinematic meta-style, and by extension—the nature of film’s supposed “spiritual potential”.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6225-01 על הרוחני באסתטיקה קולנועית
Spiritual Cinematic Aesthetics
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר חיוטין דן שמואל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת