חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  לואי סי קיי - אוטר
  Louie Ck                                                                                             
0851-6221-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1800-2000213מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר רגב נועה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בלואי סי קיי כאוטר וכמקרה מבחן לאופן שבו מושג האוטר הקולנועי עשוי להתממש

בעידן המדיה הדיגיטלית. העידן הדיגיטלי אשר קידם באופן משמעותי את החופש של היוצר מתלות

במערכת הקולנועית הכלכלית, ובכך הרחיב את הפוטנציאל של אמנות קולנוע אוטרית, מזמין דיון

מחודש בתיאורית האוטר. הנחת המוצא של הקורס היא שלואי סי קיי הוא אוטר - יוצר בעל אוטונומיה

יצירתית רחבה )כותב, מפיק, עורך, משחק, ואף משמש כמפיץ עצמאי של יצירתו(. ואולם בקורס זה לא

נסתפק בהנחה זו ונבחן את האוטריזם של לואי סי קיי כמבנה המארגן את התכנים והצורה האמנותית

לכדי משמעות )רבת סתירות אך באותה עת( לכידה.

במהלך הקורס נעסוק במאפיינים האוטרים של היצירה הלואי-סי-קיינית, במרחב שבין נזילות סגנונית

וז'אנרית ולבין תשתית מבנית-תימטית ומשמעות יציבה; ותוך תיאור היחסים הדינמיים אשר מבנים

את היצירה של לואי סי קיי בין שדות אמנות שונים – סטנדאפ-קומדי, קולנוע וטלוויזיה, וניו מדיה.

מיפוי מאפייני האוטר ייערך ראשית בהתייחס לאוטונומיה האמנותית חוצת-המדיה שמעניקות שיטות

ההפצה וההפקה של תוכן קולנועי בעידן הרשת; ואולם בעיקר באמצעות ניתוח המאפיינים הסגנוניים,

הצורניים, והתמטיים של היצירה; ולבסוף – המשמעות המיתית, העמדה המוסרית והשקפת העולם

הנובעות ממכלול זה.

Course description

This course will focus on Louis CK as an auteur and a case study of the way in which the concept of the auteur filmmaker can be realized in the digital media age. The digital era – which significantly boosted artists' freedom from dependence on the economics of the film industry, thereby expanding the potential of auteur filmmaking – calls for a renewed discussion of auteur theory. The basic assumption in this course is that Louis CK is an auteur – a filmmaker with comprehensive artistic autonomy (writer, producer, editor, actor and even independent distributor of his work); however, the course will not stop at this assumption, but will rather continue to examine Louis CK's auteur filmmaking as a structure that organizes the artistic form and content to create meaning that is rich in contradictions yet, at the same time, coherent.

In this course, we will deal with the auteur aspects of Louis CK's work, in the space between stylistic and genre fluidity and the stable structural-thematic groundwork and meaning; and describe the dynamic relations that structure Louis CK's work in different art spheres – stand-up comedy, cinema, television and new media. We will first map the characteristics of the auteur with respect to the cross-media artistic autonomy enabled by the methods of distribution and production of cinematic content in the internet age; however, we well do so mainly by analyzing the stylistic, formalistic, rhetoric and thematic characteristics of the work; and finally – we will consider the mythical meaning, moral standpoint and worldview that arise from all of this

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6221-01 לואי סי קיי - אוטר
Louie Ck
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר רגב נועה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת