חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  דרקונים לוחמים ופועלים: מבוא לקולנוע סיני במאה ה-20
  Chinese Cinema Contemporary                                                                         
0851-6220-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1400206אמכסיקו - אומנויותשיעור מר דבורה ארז
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

דרקונים, לוחמים ופועלים: מבוא לקולנוע הסיני במאה ה-20

Dragons, Warriors & Workers: An Introduction to 20th Century Chinese Cinema 

 

סמסטר ב תש"פ

2 ש"ס

 

סוג המסגרת:  שיעור

שם המרצה: ארז דבורה

טלפון: 0522314251

דוא"ל: erezdv@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום טלפוני מראש

 

תיאור הקורס:

הקולנוע הסיני משקף את התהפוכות של המאה ה-20: מפרפורי הגסיסה של האימפריה הקיסרית, עליית השלטון הלאומני, הכיבוש היפני, עידן השלטון הקומוניסטי, והפיכתה של סין למעצמה גלובלית. בקורס זה נבחן את השינויים האידיאולוגיים והאסתטיים בקולנוע הסיני בכל שלושת הטריטוריות בהן הוא נוצר – סין העממית, הונג קונג וטייוואן.

 

 

The Chinese cinema reflects the vicissitudes of the 20th century: from the last gasps of Imperial China, the raise of national rule, the Japanese occupation, the era of communist regime, and the recreation of China as a global Empire. In this course we shall examine the ideological and aesthetic changes in the Chinese cinema in the three territories in which it was made: China (People's Republic of China), Taiwan and Hong Kong.                

 

דרישות הקורס

  • נוכחות בשיעורים כתנאי מוקדם לזכות להיבחן. עד 3 היעדרויות מותרות.
  • קריאת מאמרי החובה בסילבוס.
  • צפייה בסרטי הקורס כמפורט בתוכנית ההקרנות בסילבוס. (הסרטים המסומנים בכוכבית יהיו לצפייה אישית בבית מפאת אורכם)
  • עמידה במבחן בסוף הסמסטר. 

 

מרכיבי הציון הסופי

בחינה מסכמת 100% מהציון.

הבחינה אמריקאית והיא תכלול שאלות על חומר ההרצאות, החומרים הביבליוגראפיים וסרטי הקורס.

תוכנית המפגשים:

 

שיעור מס' 1 – ראשית הקולנוע הסיני: מסוף הקיסרות עד סוף הרפובליקה 1905 - 1949

בשיעור זה נבחן את הקולנוע הסיני עד עליית השלטון הקומוניסטי. נבחן שתי תקופות שנחשבות כ"תור זהב" בקולנוע הסיני – באמצע שנות ה-30, ומסוף מלחמת העולם השניה ועד תבוסת הכוחות הלאומניים.

 

קריאה:

Daruvala , Susan "The aesthetics and moral politics of Fei Mu’s Spring in a Small Town", Journal of Chinese Cinemas 1 (3) (2007). 171-187.

 

הקרנה: Spring in a Small Town / Fei Mu / China /  1949

 

 

שיעור מס' 2: הקולנוע הסיני בעידן מאו 1949 - 1966  

הדיקטטורה הקומוניסטית של מאו השתמשה בקולנוע כמכשיר תעמולה. נבחן את אופיים של סרטים אלו על רקע הטלטלה הפוליטית לפני, אחרי ובזמן מהפיכת התרבות. הבימאים המשתייכים לדור השלישי (1949-66)

קריאה:  

Clark, Paul "Artists, Cadres, and Audiences - Chinese Socialist Cinema, 1949–1978, in: A Companion to Chinese Cinema, Yingjin Zhang (Ed.), London: Wiley-Blackwell, 2012. 43-56

הקרנה (לקראת שיעור 3): A Touch of Zen (*)   / King Hu  / Taiwan / 1971

 

 

שיעור מס' 3: סרטי אומנויות לחימה בהונג קונג שנות 60-70 

ה- Wuxia, הז'אנר המרכזי בקולנוע הסיני, מתפתח לסדרת אפשרויות סגנוניות מובחנות בשנות ה-60, בעיקר בעבודותיהם של קינג הו ו-צ'אנג צ'ה. בשנות ה-70 ברוס לי הופך לאיקון בינלאומי.

 

קריאה:

Bordwell , David "Three Martial Masters – Chang Cheh, Lau Kar-Leung, King Hu", in: Planet Hong Kong: Popular Cinema and the art of entertainment 2ed., Madison, Wisconsin: Irvington Way Institute Press, 2011. 157-165.  

 

הקרנה (לקראת שיעור 4):  Narrow Street /  Yang Yanjin / China / 1981

 

 

שיעור מס' 4: בימאי הדור הרביעי בקולנוע הסיני 1978-89

בשיעור זה נבחן את עבודותיהם של הבימאים שלא יכלו ליצור עד סיומה של מהפכת התרבות. במהלך שנות ה-80 סרטיהם הפגינו מידה מפתיעה של העזה פוליטית וצורנית.     

 

 

 

 

קריאה:

Zhang Nuanxin & Li Tuo, "The Modernization of Film Language", in: Chinese Film Theory: A Guide to the New Era, George S. Semsel, Xia Hong,and Hou Jianping (Eds), New York: Praeger, 1990.  11-20.

 

הקרנה (לקראת שיעור 5):  To Live סיפור חיים / Zhang Yimou / China / 1994

 

שיעור מס' 5: יוצרי הדור החמישי עד 1989

בשיעור זה נעסוק בשלב הראשון בהתפתחותם של היוצרים שחשפו את הקולנוע הסיני למערב. נבחן את השפעות המודרניזם האירופי על סרטיהם, ואת האסתטיקה המבטאת קריאת תיגר על הקולנוע הסיני של הדורות הקודמים.

 

קריאה:

Kong, Haili "Symbolism through Zhang Yimou's subversive lens in his early films", Asian Cinema 8 (2) 1996/97. 98-115.

 

הקרנה (לקראת שיעור 6):  The Time to Live and the Time to Die / Hou Hsiao-Hsien / Taiwan / 1985

 

 

שיעור מס' 6: הגל החדש בקולנוע טאיוואני של שנות ה-80: האו הסייאו-הסיין ו-אדוארד יאנג

נעסוק בשני הבימאים הבולטים של "הגל החדש הטאיוואני" ונתמקד במיוחד בהיבטים האוטוביוגרפיים והמשפחתיים בסרטיהם.

 

קריאה:

Deppman, Hsiu-Chuang. "Hou Xiaoxian and Zhu Tianwen: Politics and Poetics in A Time to Live, A Time to Die", in: Adapted for the Screen: The Cultural Politics of Modern Chinese Fiction and Film, Honolulu: U of Hawai‘i P, 2010. 149-173

 

Assayas, Olivier "Modern Time: With passion and determination, the late Edward Yang tracked and illuminated the rapidly changing world of contemporary Taiwan", Film Comment 44 (1) (Jan/Feb2008), 48-56.

 

הקרנה: (*) Yi Yi / Edward Yang / Taiwan / 2000

 

שיעור מס' 7: סרטי אומנויות הלחימה והאקשן בהונג קונג שנות 80 וה-90:

נבחן את התפתחות ה- Wuxiaמבחינת תכניו, האסתטיקה והטכנולוגיה. כמו כן נראה כיצד מתפתח מתוכו ז'אנר האקשן ההונג-קונגי החל מהמחצית השניה של שנות ה-80. נתמקד בתפקידו של ג'ון וו בתהליך זה, ובממשיכי דרכו.

 

קריאה:

Williams, Tony "Space, Place, and Spectacle: The Crisis Cinema of John Woo", Cinema Journal 36 (2) (winter 97). 67-84.

 

 

הקרנה: Hard Boiled / John Woo / Hong Kong  / 1992

 

שיעור מס' 8: יוצרי הדור החמישי בשנות ה-90: מבט למהפכת התרבות ותנועה לעבר ריסון

פוליטי.

הפאזה השניה של יוצרי הדר החמישי מביאה איתה שינוי סגנוני ותוכני. הסגנון הופך לנגיש יוצר, והתכנים מתמקדים בתקופת מהפכת התרבות. נתמקד בשיעור זה בסרטים שנעשו בין 1992-3.

 

קריאה:

Chen, Xiaomin "The mysterious other: Post politics in Chinese film", Boundary 2 24:3, 1997. 123- 142..

 

הקרנה: (*)Farewell My Concubine  / Chen Kaige / China / 1993

 

שיעור מס' 9: הגל החדש בקולנוע של הונג קונג: וונג קאר-ווי  

נבחן את הגל החדש של הונג קונג ואת הבימאים הבולטים בו, ובראשם את וונג קאר וואי.

קריאה:

Brunette, Peter Wong Kar-wai, Urbana: University of Illinois Press, 2007. Ch. 7: In the Mood for Love: 86-101.

 

הקרנה:  In the Mood for Love/ Wong Kar-wai /  Hong Kong / 2000

 

 

שיעור מס' 10: עליית הדור השישי והביות הפוליטי של יוצרי הדור חמישי

החל מהמחצית השניה של שנות ה-90 נדמה כי יוצרי הדור החמישי מתחילים לסגת מביקורת פוליטית. במקביל צומח דור חדש של יוצרים המשלב עשייה תיעודית ועלילתית ומעז לחשוף את סין המודרנית.

 

קריאה:

Lau, Jenny Kwok Wah "Hero: China’s response to Hollywood globalization", Jump Cut: A Review of Contemporary Media 49 (spring 2007)

<http://www.ejumpcut.org/archive/jc49.2007/Lau-Hero/text.html>

 

הקרנה: Hero / Zhang Yimou / China / 2002

 

שיעור מס' 11: ביקורת חברתית בסרטי הדור השישי

נבחן את היוצרים המרכזיים בדור השישי ובראשם את ז'יה ז'אנג-קה

 

קריאה:

Zhu, Ping "Destruction, Moral Nihilism and the Poetics of Debris in Jia Zhangke's Still Life", Visual Anthropology 24 (4) Jul/Aug 2011. 318-328.

 

הקרנה: Still Life / Jia Zhangke / China / 2006

 

שיעור מס' 12: קולנוע טאיוואני בשנות ה-90 והאלפיים: אנג לי וצאי מינג-ליאנג

שני הבימאים הבולטים בקולנוע הטאיוואני של שנות ה-90 מציגים שתי מגמות של תוכן וסגנון – משפחתיות אופטימיות וסגנון קלאסי (אנג לי) וניכור עירוני בסגנון מינימליסטי (צאי מינג ליאנג).

 

קריאה:

De Luca, Tiago "Sensory everyday: Space, materiality and the body in the films of Tsai Ming-liang", Journal of Chinese Cinemas 5 (2) 2011. 157-179.

 

הקרנה: Goodbye, Dragon Inn / Tsai Ming-Liang / Taiwan / 2003

 

שיעור מס' 13: קולנוע סיני עכשווי – מוצרי בידור בתבניות של בידור גלובאלי

השיעור האחרון יוקדש להצצה לכמה משוברי הקופות הגדולים של תעשיית הקולנוע הסינית, זו שהכפילה את גודלה במאות אחוזים מאז תחילת העשור. בהתאמה כל שנה נשברים שיאים חדשים. נסתכל על חמשת הסרטים הרווחיים ביותר: סרטי המלחמה Wolf Warrior 2 (2017) Operation Red Sea (2018) סרט המד"ב The Wandering Earth (2019), קומדיית הבאדי-מובי Detective Chinatown 2 (2018), ו-הפנטזיה הקומית-רומנטית The Mermaid (2016). מסרטים אלו ניתן ללמוד על מה שמעסיק את סיניים, ועל המקום הגלובלי בו מנסה תעשיית הקולנוע הסיני למצב את עצמה.

 

הקרנה: The Wandering Earth / Frant Gwo / China / 2019

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת