חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הקולנוע הגרמני החדש: ממניפסט אוברהאוזן ועד נפילת חומת ברלין
  The New German Cinema: From Oberhausen to the Fall of the Berlin Wall  
0851-6218-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1200-1400120 מכסיקושיעור גב' דן ענת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשנת 1962 חתמו מספר יוצרים צעירים בפסטיבל הסרטים הקצרים אוברהאוזן על מניפסט המצהיר על מותו של הקולנוע הגרמני הישן ותחילתו של עידן חדש. מה שעלול להיראות לעין חיצונית כ"גל חדש" אחיד וקוהרנטי היה למעשה סדרה של "אדוות", שהופיעו אחת אחרי השנייה, החל מ-1962 והלאה – תחילה, הקבוצה המזוהה עם מניפסט אוברהאוזן (בראשם אלכסנדר קלוגה ואדגר רייץ) והבמאים שבאו בעקבותיהם (ביניהם: ז'אן-מארי סטרוב, וולקר שלונדורף, ורנר הרצוג, וים ונדרס, ריינר וורנר פסבינדר והאנס-יורגן סיברברג).

קורס זה יסקור את הסרטים של היוצרים המרכזיים בשני הדורות הללו, בדגש על המאפיינים התמטיים, האסתטיים והאידאולוגים הייחודיים לכל יוצר. חרף ההבדלים ביניהם, כולם עוסקים בסוגיות היסוד: הטראומה של מלה"ע ה-2, שאלת הזהות הגרמנית הנגזרת ממנה, והתגובה  למתחים הפוליטיים של התקופה (מחאת הסטודנטים ב-68', מחתרת באדר-מיינהוף ואירועי סתיו 77'). הסרטים ימוקמו בהקשר קולנועי רחב יותר, מהמודרניזם האירופאי ועד הוליווד.

Course description

In 1962, at the Oberhausen Short Film Festival, a number of young filmmakers signed a manifesto declaring the death of the old German Cinema and the beginning of a new era. What may have been seen as a unified and coherent New Wave from outside, was actually a series of ripples which appeared one after the other, from 1962 onwards. At first, the group of filmmakers which was affiliated with the Oberhausen Manifesto, led by Alexander Kluge and Edgar Reitz,
and then the filmmakers who followed them (Jean-Marie Straub, Danièle Huillet, Volker Schlöndorff, Werner Herzog, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder, and Hans-Jürgen Syberberg).

This course will explore the films of the major filmmakers of these two generations, with an emphasis on thematic, aesthetic and ideological features that characterizes each creator. Despite their differences, all these filmmakers deal with national issues like the trauma of World War II or German identity, and respond to the political tensions of their time (May 1968, Baader-Meinhof Gang, and the events of Autumn 1977). The films will be placed in a wider cinematic context, between European Modernist Cinema and Hollywood.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6218-01 הקולנוע הגרמני החדש: ממניפסט אוברהאוזן ועד נפילת חומת ברלין
The New German Cinema: From Oberhausen to the Fall of the Berlin Wall
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | גב' דן ענת

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת