חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אירועי 9/11 בטלוויזיה האמריקאית
  9/11 in American Television  
0851-6208-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-2000209 מכסיקושיעור מר אבישר אריאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האירועים הטראומטיים של 9/11 הותירו פצע פעור בלב האומה האמריקנית, שמהדהדים מאז ועד היום בכל תחומי החיים והתרבות בארצות הברית. הקורס יבחן את האופנים המגוונים בהם מגיבה התרבות הפופולארית האמריקנית לטראומה של היום ההוא, ומשקפת תמורות פוליטיות וחברתיות שחלו בארה"ב כתוצאה מאירועיו. במהלך הקורס נתמקד בייצוגים ישירים של  האירועים במדיה האמריקנית, ויותר מכך בייצוגים אלגוריים ובהשפעות עקיפות שלהם, כפי שאלו באים לידי ביטוי ביצירות טלוויזיוניות וקולנועיות אמריקניות מז'אנרים שונים, החל במתח וריגול וכלה במדע בדיוני, פנטזיה ואימה. במהלך הקורס נתוודע לגישות תיאורטיות מתחומי הפילוסופיה של הטרור; טראומה, זכרון ומדיה; סוגיות אתיות סביב לוחמה בטרור והיחס לאחר; תיאוריות פוסט-קולוניאליסטיות ופמיניסטיות, ועוד. את הדיון התיאורטי נבחן בעזרת מקרי בוחן טלוויזיוניים וקולנועיים ספציפיים, דרכם נמחיש התפתחויות ז'אנריות, תמטיות, נרטיביות וצורניות רחבות שחלו בעשור וחצי האחרונים.

Course description

The traumatic events of 9/11 left a gaping wound in the heart of the American nation, its repercussions still echoing to this day in every scope of life in the US. This course will examine the myriad ways American popular media has reacted to the trauma of that day, reflecting social and political changes the nation has undergone since. The course will focus to some extent on direct representations of the events in American media, but more expansively on allegorical representations and broader impacts, as evident in American television series and films of different genres, from espionage and thrillers, to science fiction, fantasy and horror. During the course we will touch on theoretical approaches such as the philosophy of terrorism; trauma, memory and visual media; the ethics of the war on terror and the treatment of the Other; postcolonialist theory; feminist theory; and more. The theoretical discussion will be examined using concrete test cases from television and film, which will help illustrate broader generic, thematic, narrative and aesthetic developments of the last decade and a half.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6208-01 אירועי 9/11 בטלוויזיה האמריקאית
9/11 in American Television
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר אבישר אריאל

סילבוס מפורט/דף מידע

היום הארוך ביותר: 9/11 בטלוויזיה ובקולנוע האמריקאיים

The Longest Day: 9/11 in American Television and Film

סמסטר ב' תשע"ח

ימי שני, 16:00-20:00 (שיעור + הקרנה)

סוג המסגרת: שיעור                           2 ש"ס

שם המרצה: אריאל אבישר                               דוא"ל: arielavissar@yahoo.com

 • תיאור הקורס:

האירועים הטראומטיים של 9/11 הותירו פצע פעור בלב האומה האמריקנית, שמהדהדים מאז ועד היום בכל תחומי החיים והתרבות בארצות הברית. הקורס יבחן את האופנים המגוונים בהם מגיבה התרבות הפופולארית האמריקנית לטראומה של היום ההוא, ומשקפת תמורות פוליטיות וחברתיות שחלו בארה"ב כתוצאה מאירועיו. במהלך הקורס נתמקד בייצוגים ישירים של  האירועים במדיה האמריקנית, וכן בייצוגים אלגוריים ובהשפעות עקיפות שלהם, כפי שאלו באים לידי ביטוי ביצירות טלוויזיוניות וקולנועיות אמריקניות מז'אנרים שונים, החל במתח וריגול וכלה במדע בדיוני, פנטזיה ואימה. במהלך הקורס נתוודע לגישות תיאורטיות מתחומי הפילוסופיה של הטרור; טראומה, זכרון ומדיה; סוגיות אתיות סביב לוחמה בטרור והיחס לאחר; תיאוריות פוסט-קולוניאליסטיות ופמיניסטיות, ועוד. את הדיון התיאורטי נבחן בעזרת מקרי בוחן טלוויזיוניים וקולנועיים ספציפיים, דרכם נמחיש התפתחויות ז'אנריות, תמטיות, נרטיביות וצורניות רחבות שחלו בעשור וחצי האחרונים.

The traumatic events of 9/11 left a gaping wound in the heart of the American nation, its repercussions still echoing to this day in every scope of life in the US. This course will examine the myriad ways American popular media has reacted to the trauma of that day, reflecting social and political changes the nation has undergone since. The course will focus on representations of the events on American media, as well as allegorical representations and broader impacts, as evident in American television series and films of different genres, from espionage and thrillers, to science fiction, fantasy and horror. During the course we will touch on theoretical approaches such as the philosophy of terrorism; trauma, memory and visual media; the ethics of the war on terror and the treatment of the Other; post-colonialist and feminist theories; and more. The theoretical discussion will be examined using concrete test cases from television and film, which will help illustrate broader generic, thematic, narrative and aesthetic developments of the last decade and a half.

 • דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות בשיעורים, צפייה בסרטים ובסדרות לפי רשימת ההקרנות, קריאת מאמרי החובה, הגשות שוטפות במהלך הסמסטר (תגובות קצרות למאמרים ולסרטים/סדרות, עבודת וידאו), הגשת עבודה מסכמת בסיום הקורס

   

 • מרכיבי הציון הסופי: 45% עבודה מסכמת, 30% תגובות למאמרים ולסרטים/סדרות, 10% עבודת וידאו, 15% השתתפות פעילה ומטלות שוטפות נוספות

   

   

 • הנושאים המרכזיים שייבחנו בקורס:

  (ייתכנו שינויים בחומרים הביבליוגרפיים והפילמוגראפיים בהמשך)

   

 • שבוע 1: "Live from New York" – 9.11 כאירוע מדיה

קריאת רשות:

יורן, נועם. "טרור, שידור חי והאונטולוגיה של הטלוויזיה", פחד מוות: הטרור ומופעיו באמנות ובתרבות הפופולרית, בעריכת דנה אריאלי-הורוביץ ודפנה סרינג, מאגנס 2010. <http://www.the7eye.org.il/50075>.

קריאה מומלצת:

Doane, Mary Ann. "Information, Crisis, Catastrophe." Logics of Television: Essays in Cultural Criticism (1990): 222-39.‏

 

הקרנה: Nightcrawler (Dan Gilroy, 2014)

 • שבוע 2: "ברוכים הבאים למדבר של הממשי" – שובו של הממשי ומשבר הייצוג של הטראומה

קריאת חובה:

ז'יז'ק,  סלבוי. "התשוקה אל הממשי, התשוקה אל מראית העין", מתוך: ברוכים הבאים למדבר של הממשי: על ה- 11 בספטמבר ואירועים סמוכים, ת"א, הוצאת רסלינג, 2002, עמודים 13 - 40.

 

קריאה מומלצת:

Baudrillard, Jean, and Valentin, Michel. "L'esprit du terrorisme". Trans. Michel Valentin. The South Atlantic Quarterly 101.2 (2002): 403-415.

Walker, Janet. "Trauma Cinema: False Memories and True Experience." Screen 42.2 (2001): 211-216.‏

 

הקרנה:Zero Dark Thirty (Kathryn Bigelow, 2012)

 • שבוע 3: "ממש כמו בסרט" – פנטזיות של השמדת ניו-יורק בקולנוע שלפני 9/11

קריאת חובה:

Derrida, Jacques. "Autoimmunity: Real and Symbolic Suicides: A Dialogue with Jacques Derrida." Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida (2003): 85-136.‏

קריאה מומלצת:

Žižek, Slavoj. "The Seven Veils of Fantasy". Key Concepts of Lacanian Psychoanalysis. London, Rebus Press, 1998. 190-218.

 

הקרנה: The West Wing (episode 3.01, “Isaac and Ishmael”) + South Park (episode 5.09, “Osama bin Laden Has Farty Pants”)

 • שבוע 4: "ההצגה חייבת להימשך" – הטלוויזיה האמריקנית מגיבה

קריאת חובה:

Spigel, Lynn. "Entertainment Wars: Television Culture After 9/11." American Quarterly 56.2 (2004): 235-270.‏

קריאה מומלצת:

Dixon, Wheeler Winston. “Introduction: Something Lost—Film after 9/11”. Film and Television after 9/11. SIU Press, 2004, 1-28.

 

הקרנה: Blue Steel (Kathryn Bigelow, 1989)

 • שבוע 5: "The Nigger of the World" – הפמיניזם המערבי מתגייס למלחמה בטרור

קריאת חובה:

Cornell, Matt. “The Torturer as Feminist: From Abu Ghraib to Zero Dark Thirty”. March 2nd, 2013. My Own Private Guantanamo <http://mattcornell.org/blog/2013/03/the-torturer-as-feminist-from-abu-ghraib-to-zero-dark-thirty/>

קריאה מומלצת:

Nusair, Isis. "Gendered, Racialized and Sexualized Torture at Abu-Ghraib", Feminism and War: Confronting US Imperialism. Riley, Robin L., Chandra Talpade Mohanty, and Minnie Bruce Pratt, ed. London: Zed, 2008.179-191.

 

הקרנה: 24 (episode 7.01, “Day 7: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.”)

 • שבוע 6: "פצצת הזמן המתקתקת" – על טרור, מוסר ועינויים

קריאת חובה:

Nissel, Magnus. "The Ever-Ticking Bomb: Examining 24’s Promotion of Torture against the Background of 9/11". Aspeers: Emerging Voices in American Studies 3 (2010): 37-51.

קריאה מומלצת:

Žižek, Slavoj. "Jack Bauer and the Ethics of Urgency". January 2006. In These Times, <http://www.inthesetimes.com/article/2481/>

 

הקרנה: Hostel (Eli Roth, 2005)

 • שבוע 7: "Torture Porn" – מאבו-גרייב לסרטי אימה

קריאת חובה:

Kattelman, Beth A. "Carnographic Culture: America and the Rise of the Torture Porn Film." The Domination of Fear (2010): 3-15.‏

קריאה מומלצת:

Murray, Gabrielle. "Post-9/11 and Screen Violence." Understanding Violence: Contexts and Portrayals (2009): 3-13.‏

 

הקרנה: Flashforward (episode 1.01, “No More Good Days”)

 • שבוע 8: "עולם חדש, אויב חדש" – טרור בעידן הרשתות

קריאת חובה:

Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. "Introduction: Rhizome." A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia (1987): 3-25.‏

קריאה מומלצת:

Castells, Manuel. "An Introduction to the Information Age." City 2.7 (1997): 6-16.‏

 

הקרנה: Touch (episode 1.01, “Tales of the Red Thread”)

 • שבוע 9: "לחבר את הנקודות" חלק א'  – אפיסטמולוגיה ואונטולוגיה של לוחמה בטרור

קריאת חובה:

Apter, Emily. "On Oneworldedness: Or Paranoia as a World System." American Literary History 18.2 (2006): 365-389.‏

קריאה מומלצת:

Hardt, Michael, and Antonio Negri. “Asymmetry and Full-Spectrum Dominance”. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. Penguin, 2005.‏ 51-62.

 

 

הקרנה: The Event (episode 1.01, “I Haven’t Told You Everything”)

 • שבוע 10: "מדיום חדש, נרטיבים חדשים" – מורכבות נרטיבית בעידן הפוסט-טלוויזיה

קריאת חובה:

Mittell, Jason. "Complexity in Context." Complex Television: The Poetics of Contemporary Television Storytelling (2012). <http://mcpress.media-commons.org/complextelevision/complexity/ >

קריאה מומלצת:

Johnson, Steven. “Television”. Everything Bad is Good for You. Penguin, 2006. P. 62-84.

 

 

הקרנה: H+: The Digital Series (episodes 1.01-1.12)

 • שבוע 11: "לחבר את הנקודות" חלק ב' – אפיסטמולוגיה ואונטולוגיה של צפייה טלוויזיונית

קריאת חובה:

Booth, Paul. "Memories, Temporalities, Fictions: Temporal Displacement in Contemporary Television". TV & New Media 12.4 (2011): 370–388. 

 

קריאה מומלצת:

Mittell, Jason. “Comprehension” and "Authorship". Complex Television: The Poetics of Contemporary Television Storytelling (2012). <http://mcpress.media-commons.org/complextelevision/comprehension/ and http://mcpress.media-commons.org/complextelevision/authorship/>

 

הקרנה: ייקבע בהמשך

 • שבוע 12: מ9.11 ל11.9 – טרור, טראומה, טראמפ

קריאת חובה: ייקבע בהמשך

 

 

רשימה ביבליוגרפית רחבה (בחתך נושאי):

 

 • על מדיה וטרור:
  • יורן, נועם. "טרור, שידור חי והאונטולוגיה של הטלוויזיה", פחד מוות: הטרור ומופעיו באמנות ובתרבות הפופולרית, בעריכת דנה אריאלי-הורוביץ ודפנה סרינג, מאגנס 2010. <http://www.the7eye.org.il/50075>.
 • Baudrillard, Jean, and Valentin, Michel. "L'esprit du terrorisme". Trans. Michel Valentin. The South Atlantic Quarterly 101.2 (2002): 403-415.
 • Dayan, Daniel, and Elihu Katz. Media Events. Harvard University Press, 1994.‏
 • Doane, Mary Ann. "Information, Crisis, Catastrophe." Logics of Television: Essays in Cultural Criticism (1990): 222-39.‏
 • Hoskins, Andrew, and O'loughlin, Ben. Television and Terror: Conflicting Times and the Crisis of News Discourse. Palgrave Macmillan, 2007.
 • Hoskins, Andrew. Television and Terror: Conflicting Times and the Crisis of News Discourse. Palgrave Macmillan, 2009.
 • Kaplan, E. Ann. Trauma Culture: The Politics of Terror and Loss in Media and Literature. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2005.
 • Katz, Elihu, and Tamar Liebes. "‘No More Peace!’ – How Disaster, Terror and War have Upstaged Media events'." Media Events in a Global Age (2009): 32.‏
 • Katz, Elihu. "Media events: The Sense of Occasion." Studies in Visual Communication 6.3 (1980): 84.‏
 • Liebes, Tamar. "Television Disaster Marathons: A Danger of Democratic Processes? Liebes, T., Curran J. and Katz, E." Media, Ritual and Identity. (1998).‏
 • Nichols, Bill. "The Terrorist Event." Ritual and Event: Interdisciplinary Perspectives (2006): 94-108.‏
 • Walker, Janet. "Trauma Cinema: False Memories and True Experience." Screen 42.2 (2001): 211-216.‏
 • White, Hayden. "The Modernist Event." The Persistence of History: Cinema, Television, and the Modern Event (1996): 17-38.‏
 • Young, Alison. "Images in the Aftermath of Trauma: Responding to September 11th." Crime, Media, Culture 3.1 (2007): 30-48.‏

 

 • על 9/11:
  • ז'יז'ק,  סלבוי. "התשוקה אל הממשי, התשוקה אל מראית העין", מתוך: ברוכים הבאים למדבר של הממשי: על ה- 11 בספטמבר ואירועים סמוכים, ת"א, הוצאת רסלינג, 2002, עמודים 13 - 40.
 • Baudrillard, Jean, and Valentin, Michel. "L'esprit du terrorisme". Trans. Michel Valentin. The South Atlantic Quarterly 101.2 (2002): 403-415.
 • Blondheim, Menahem, and Tamar Liebes. "Live Television's Disaster Marathon of September 11 and Its Subversive Potential." Prometheus 20.3 (2002): 271-276.‏
 • Boggs, Carl, and Tom Pollard. "Hollywood and the Spectacle of Terrorism." New Political Science 28.3 (2006): 335-351.‏
 • Borradori, Giovanna, ed. Philosophy in a time of Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
 • Dixon, Wheeler Winston, ed. Film and Television after 9/11. SIU Press, 2004.‏
 • Dixon, Wheeler Winston. “Introduction: Something Lost—Film after 9/11”. Film and Television after 9/11. SIU Press, 2004, 1-28.
 • Froula, Anna. "'9/11—What's That?': Trauma, Temporality, and Terminator: The Sarah Connor Chronicles". Cinema Journal 51.1 (2011): 174-179.
 • Gray, Jonathan, Jeffrey P. Jones, and Ethan Thompson. "The State of Satire, the Satire of State." Satire TV: Politics and Comedy in the Post-Network Era (2009): 3-36.‏
 • Greene, Viveca. "Critique, Counternarratives, and Ironic Intervention in South Park and Stephen Colbert." A Decade of Dark Humor: How Comedy, Irony, and Satire Shaped Post-9/11 America. Ed. Ted Goumelos and Viveca Greene. Jackson: UP of Mississippi 36 (2011).‏
 • Gurney, David. "Everything Changes Forever (Temporarily)". A Decade of Dark Humor: How Comedy, Irony, and Satire Shaped Post-9/11 America (2011): 3.‏
 • Morgan, Matthew J., ed. The Impact of 9/11 on the Media, Arts, and Entertainment: the Day that Changed Everything?. Vol. 4. Palgrave Macmillan, 2009.
 • Morgan, Matthew J., ed. The Impact of 9/11 on Politics and War: The Day that Changed Everything?. Vol. 1. Palgrave MacMillan, 2009.
 • Nelson, John S. "Four Forms of Terrorism: Horror, Dystopia, Thriller, and Noir." Poroi 2.1 (2003): 79-107.‏
 • Riegler, Thomas. "Through the Lenses of Hollywood: depictions of Terrorism in American Movies." Perspectives on Terrorism 4.2 (2010),‏ 36-45.
 • Sánchez-Escalonilla, Antonio. "Hollywood and the Rhetoric of Panic: The Popular Genres of Action and Fantasy in the Wake of the 9/11 Attacks". Journal of Popular Film & Television 38.1 (2010): 10-20.‏
 • Spigel, Lynn. "Entertainment Wars: Television Culture After 9/11." American Quarterly 56.2 (2004): 235-270.‏
 • Spivak, Gayatri Chakravorty. “A Speech after 9–11". Boundary 2 (2004): 81–111.
 • Žižek, Slavoj. Welcome to the Desert of the Real!: Five Essays on September 11 and Related Dates. Verso, 2002.

   

 • על טראומה:
  • אלססר, תומס, וחגין, בועז. זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני העכשווי. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013.
 • Caruth, Cathy. Trauma: Explorations in Memory. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995.
 • Caruth, Cathy. Unclaimed Experience: Trauma Narrative, and History. Baltimore: John Hopkins University Press, 1996.
 • Dominick LaCapra. Writing History, Writing Trauma. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.
 • Elsaesser, Thomas. "Postmodernism as Mourning Work". Screen 42.2 (2001): 193-201.
 • Freud, Sigmund. Beyond the Pleasure Principle. Trans. Gregory C. Richter. Peterborough: Broadview Press, 2011.
 • Herman, Judith Lewis. Trauma and Recovery. New York: Basic Books, 1997.
 • Kaplan, E. Ann. "Melodrama, Cinema and Trauma". Screen 42.2 (2001): 201-205.
 • Turim, Maureen. "The Trauma of History: Flashbacks Upon Flashbacks". Screen 42.2 (2001): 205-210.
 • Walker, Janet. "Trauma Cinema: False Memories and True Experience". Screen 42.2 (2001): 211-216.
 • Žižek, Slavoj. "The Seven Veils of Fantasy". Key Concepts of Lacanian Psychoanalysis. London, Rebus Press, 1998. 190-218.

   

 • על הNetwork Society וחשיבה פרנואידית:

   

 • Apter, Emily. "On Oneworldedness: Or Paranoia as a World System". American Literary History 18.2 (2006): 365-389.
 • Castells, Manuel. "Communication, Power and Counter-Power in the Network Society". International Journal of Communication 1.1 (2007): 238-266.‏
 • Castells, Manuel. The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture. Vol. 1. John Wiley & Sons, 2011.‏
 • Deleuze, Gilles and Guattari, Félix. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Trans. Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.
 • Galloway, Alexander, and Thacker, Eugene. The Exploit: A Theory of Networks. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.
 • Galloway, Alexander. Protocol: How Control exists After Decentralization. Cambridge: The MIT Press, 2004.
 • Hassan, Robert. "Network Time and the New Knowledge Epoch". Time & Society 12.2-3 (2003): 225-241.
 • Jagoda, Patrick. Network Aesthetics: American Fictions in the Culture of Interconnection. Diss. Duke University, 2010.
 • Knight, Peter, ed. Conspiracy Nation: The Politics of Paranoia in Postwar America. New York University Press, 2002.
 • O'Donnell, Patrick. Latent Destinies: Cultural Paranoia and Contemporary US Narrative. Duke University Press, 2000.
 • Vail, Jeff. A Theory of Power. iUniverse, 2004.

   

 • על מורכבות נרטיבית וטמפורלית בקולנוע ובטלוויזיה:

   

 • Ames, Melissa, ed. Time in Television Narrative: Exploring Temporality in Twenty-First-Century Programming. University Press of Mississippi, Jackson, 2012.
 • Ben-Shaul, Nitzan. Cinema of Choice: Optional Thinking and Narrative Movies. Berghahn Books, 2012.‏
 • Ben-Shaul, Nitzan. Hyper-Narrative Interactive Cinema: Problems and Solutions. Amsterdam, New York: Rodopi, 2008.
 • Booth, Paul. "Memories, Temporalities, Fictions: Temporal Displacement in Contemporary Television". TV & New Media 12.4 (2011): 370–388. 
 • Buckland, Warren. “Introduction: Puzzle Plots”. Puzzle films: Complex Storytelling in Contemporary Cinema. John Wiley & Sons, 2009, 1-12.
 • Dimitrakaki, Angela, and Tsiantis, Miltos. "Terminators, Monkeys and Mass Culture - The Carnival of Time in Science Fiction Films". Time & Society 11.2-3 (2002): 209-231.
 • Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006.
 • Jenkins, Henry. Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture. New York: Routledge, 1992.
 • Jenkins, Henry. Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture. New York: New York University Press, 2006.
 • Johnson, Steven. “Watching TV Makes You Smarter". New York Times, April 24, 2005, <http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9904EEDF1F3EF937A15757C0A9639C8B63&scp=2&sq=watching%20tv%20makes%20you%20smarter&st=cse>
 • Johnson, Steven. Everything Bad is Good for You. Penguin, 2006.
 • Laist, Randy, ed. Looking for Lost: Critical Essays on the Enigmatic Series. McFarland, 2011.
 • Mittell, Jason. "Narrative Complexity in Contemporary American Television". The Velvet Light Trap 58.1 (2006): 29-40.
 • Mittell, Jason. Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. Prepublication edition (MediaCommons Press, 2012) <http://mediacommons.
  futureofthebook.org/mcpress/complextelevision/evaluation/>
 • Panek, E. “The Poet and the Detective: Defining the Psychological Puzzle Film.” Film Criticism 31.1-2 (2006): 62–88.
 • Spigel, Lynn, and Olsson, Jan, Eds. Television after TV: Essays on a Medium in Transition. Duke University Press, 2004.

   

   

   

   

   

 • על עינויים:

   

 • Allhoff, Fritz. "A Defense of Torture: Separation of Cases, Ticking Time-Bombs, and Moral Justification". International Journal of Applied Philosophy 19.2 (Fall 2005): 243-264.
 • Dershowitz, Alan M. "The Torture Warrant: A Response to Professor Strauss". New York Law School Law Review 48 (2003): 275-294.
 • Edelstein, David. "Now Playing at Your Local Multiplex: Torture Porn: Why has America Gone Nuts for Blood, Guts and Sadism" New York Magazine 6 (2006).‏
 • Kattelman, Beth A. "Carnographic Culture: America and the Rise of the Torture Porn Film." The Domination of Fear (2010): 3-15.‏
 • Murray, Gabrielle. "Post-9/11 and Screen Violence." Understanding Violence: Contexts and Portrayals (2009): 3-13.‏
 • Nissel, Magnus. "The Ever-Ticking Bomb: Examining 24’s Promotion of Torture against the Background of 9/11". Aspeers: Emerging Voices in American Studies 3 (2010): 37-51.
 • Nusair, Isis. "Gendered, Racialized and Sexualized Torture at Abu-Ghraib", Feminism and War: Confronting US Imperialism. Riley, Robin L., Chandra Talpade Mohanty, and Minnie Bruce Pratt, ed. London: Zed, 2008.179-191.
 • Wester, Maisha. "Torture Porn and Uneasy Feminisms: Re-thinking (Wo) men in Eli Roth's Hostel Films." Quarterly Review of Film and Video 29.5 (2012): 387-400.‏
 • Žižek, Slavoj. "Jack Bauer and the Ethics of Urgency". January 2006. In These Times, <http://www.inthesetimes.com/article/2481/>

 

 • תיאוריה פוסטקולניאלית:

   

 • Riley, Robin L., Chandra Talpade Mohanty, and Minnie Bruce Pratt. Feminism and War: Confronting US imperialism. London: Zed, 2008.‏
 • Rotter, Andrew J. "Saidism without Said: Orientalism and US diplomatic history." American Historical Review (2000): 1205-1217.‏
 • Said, Edward W. "Orientalism Reconsidered." Cultural Critique (1985): 89-107.‏
 • Said, Edward W. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. Harmondsworth, Eng.: Penguin ([1978] 1995).‏
 • Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the Subaltern Speak?" Die Philosophin 14.27 (2003): 42-58.‏
 • Spivak, Gayatri Chakravorty. "Subaltern Studies". Deconstruction: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies 4 (2003): 220.‏
 • Yegenoglu, Meyda. Colonial Fantasies: Towards a Feminist Reading of Orientalism. Cambridge University Press, 1998.‏

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת