חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  "המוח הוא המסך": ז'יל דלז וקולנוע
  Gilles Deleuze in Cinema                                                                             
0851-6204-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1800-2000120מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר קדם ניר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הפילוסוף הצרפתי ז'יל דלז ) 1995-1925 ( חותם את שני הכרכים שהקדיש לקולנוע במילים: "הקולנוע בעצמו

הוא פרקטיקה חדשה של דימויים וסימנים, שאת התיאוריה שלהם הפילוסופיה מוכרחה לייצר בתור פרקטיקה

מושגית". קורס זה יציג את התיאוריה הקולנועית החדשנית של דלז, ואת המושגים והתזות הפילוסופיות

הנלווים להם. תחת עטו של דלז, התיאוריה הקולנועית נעשית למערכת מסועפת של מושגים הנוצרת מהמפגש

בין פילוסופיה והמדיום הקולנועי. דלז מנסח מושגים ספציפיים לקולנוע והבנה חדשה של המדיום בתור צורה

של מחשבה המאורגנת בדימויים ובסימנים מרחביים וזמניים. במסגרת הקורס נקרא חלקים נבחרים מספריו

של דלז על הקולנוע, ונצפה ונדון בסרטים כמו המדבר האדום של אנטוניוני, זרים ברכבת של היצ'קוק, אשתקד

במריינבד של רנה, שליחות קטלנית 3 , ואלס עם באשיר ואחרים. חלקו האחרון של הקורס יוקדש למחקר העכשווי

הקולנועי המנתח, מבקר או מנסה להמשיך את התיאוריה הקולנועית של דלז.

Course description

In the conclusion of his two volumes on cinema, French philosopher Gilles Deleuze describes cinema as “a new practice of images and signs, whose theory philosophy must produce as conceptual practice” (Cinema 2 280). The course introduces Deleuze’s innovative, creative approach to cinema, and elaborates on his unique theses and concepts that are as much cinematic as they are philosophical. Deleuze argues that cinema is a mode of thinking in itself, which is actualized in what he calls “movement-images” and “time-images.” Throughout the course, we will read selected chapters from his cinema books, and discuss them in relation to different films, such as Antonioni’s Red Desert, Hitchcock’s Strangers on a Train, and Resnais’s Last Year at Marienbad. The second half of the course will discuss applications and continuations of Deleuze’s film-philosophy in contemporary Deleuzian film studies.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6204-01 "המוח הוא המסך": ז'יל דלז וקולנוע
Gilles Deleuze in Cinema
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר קדם ניר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת