חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קולנוע נסיוני אמריקאי: סטן ברקאג', מיה דרן ואנדי וורהול
  Issues in American Experimental Cinema  
0851-6202-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-2000209 מכסיקושיעור גב' לוין אורי
ש"ס:  2.0

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6202-01 קולנוע נסיוני אמריקאי: סטן ברקאג', מיה דרן ואנדי וורהול
Issues in American Experimental Cinema
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | גב' לוין אורי

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 
סילבוס
 
קולנוע ניסיוני אמריקאי: סטן ברקאג', מיה דארן ואנדי וורהול
Issues in American Experimental Cinema
סמסטר ב תשע"ב
02 ש"ס
 
סוג המסגרת: (שיעור)
שם המרצה: גב' אורי לוין
טלפון:    052303083
דואר אלקטרוני:    orilevin@gmail.com
שעות קבלה:   
בתיאום מראש
 
 
תאור הקורס  
בקורס נסקור פרקים נבחרים מן ההיסטוריה של קולנוע האוונגרד והווידאו ארט האמריקאי. הקולנוע הניסוני האמריקאי עומד למול וביחס לזוהר ההוליוודי ולצלו האפל. בשיעור נבחן מודל של עשייה חובבנית ואת האלטרנטיבה שהוא מציב לקו הייצור המוסדר של הוליווד. נעשה זאת דרך סרטים המציעים גרסאות ביתיות לסרטים עתידניים (האחים קוצ'ר) וסרטים המציעים חזון אישי (ברקהג', דארן ויוצרי סרטי היומן). נבחן את חזונו של ברקהג' להרחבת טווח הראייה האנושי דרך האפשרויות הטמונות ב'עין הלא מאומנת'. נדון בהשפעת תנועת הפלוקסוס ובסרטים המחייבים את היומיום, מחבקים את המקריות, הספונטנית והאלתור בשנות החמישים והשישים. נעסוק ביחסים המורכבים בין הוידיאו ארט ובין הטלוויזיה והקולנוע המסחרי; נלמד על האוטופיות שנקשרו בהופעת הוידיאו ונעסוק בחלום של טלוויזיית גרילה. נלמד על קשרים לתרבות הנגד ועל סרטים עם שאיפות רדיקליות. נבחן סרטים העושים שימוש בחומר גלם שאחרים צילמו, סרטים מן המוכן, המעלים שאלות אודות מסחור וזכויות יוצרים, פרטיות ורכוש. ביחס לכך נדון גם בתפישה של האמן כארכיבאי. נדון באפשרויות הטמונות במגבלות ובשבחיו של הכשלון דרך סרטיו של מתיו בארני. נצפה בסרטים המעלים רגישות קאמפית כמו גם בסרטים המציבים עצמם כנגד הקונצנזוס והטעם הטוב (קנת אנגר, ג'ק סמית, אנדי וורהול, ג'ון ווטרס, מייק קלי, לארי קלארק והרמוני קורין). נדון בסרטים המנגידים עצמם לחלום האמריקאי ומציבים מודל של סרט האוונגרד כאקט א-סוציאלי.
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, קריאה, צפייה, כתיבת עבודה. 
מרכיבי הציון הסופי
10% נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים
90% עבודה מסכמת
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
 
 
שבוע 1:פנים מול פנים עם הוליווד- משבחי החובבנות ועד לסרט האוונגרד כאקט א-סוציאלי
הקולנוע הניסיוני בארה"ב עומד למול וביחס להוליווד. נבחן מודל של עשייה חובבנית ואת האלטרנטיבה שהוא מציב לקו ייצור מוסדר של מוצרים דרך גרסאות ביתיות לסרטים עתידניים בסרטיהם של האחים קוצ'ר. נבחן את הסרט  Trash Humpersשל הרמוני קורין מ-2007 לא רק כאקט א-סוציאלי המציב עצמו למול החלום האמריקאי אלא גם למול Freaksסרטו של טוד בראונינג מ-1932 וביחס לגבולות הנסייניות ההוליוודית. נראה קטעים קצרים מקולנוע האוונגרד בארה"ב עד שנות השלושים.  
 
קריאת רשות:
Thompson, Kristin. “The limits of experimentation in Hollywood”. Lovers of Cinema: The First American Film Avant-Garde, 1919-1945. Ed. Jan-Christopher Horak. Madison: U of Wisconsin Press, 1995.
Brakhage, Stan. “In defense of amateur”. 1971
הקרנותמתוך:
Fall of the House of Usher (J.S. Watson, Jr. and Melville Webber, 1928.(
The Life and Death of 9413, A Hollywood Extra (Slavko Vorkapich & Robert Flory, 1928).
Manhatta (Paul Strand and Charles Sheeler, 1921).
Freaks (Tod Browning, 1932).
 
 
שבוע 2- מיתולוגיה אישית
ריטואל וטבע, מיניות ופטישיזים, התבגרות ומוות בסרטיהם של מיה דארן, קנת אנגר וסטן ברקהג'.  
 
קריאת חובה:
Maria Pramaggiore, "Performance and Persona in the U.S. Avant-Garde: The Case of Maya Deren," Cinema Journal vol. 36, no. 2 (Winter, 1997), pp. 17-40.
קריאת רשות:
 
Nichols, Bill. Maya Deren and the American Avant-garde. Berkeley: U of California Press, 2001.
James, David E. “Stan Brakhage: Filmmaker as Poet”. Allegories of Cinema: American Film in the Sixties. Princeton: Princeton University Press, 1989. 29-57.
 
Wees, William C “Giving Sight to the Medium: Stan Brakhage”. Light Moving in Time: Studies in the Visual Aesthetics of Avant-Garde Film. Berkeley: U of California P, 1992. 77-107.
 
 
Bruce Jenkins, “Flux Films in Three False Starts”.  The Spirit of Fluxus. Ed. Elizabeth Armstrong, Joan Rothfuss and Simon Anderson. Minneapolis:Walker Art Center, 1993. 124-137.
Tony Rayns, “Death at Work: Evolution and Entropy in Factory Films”. Andy Warhol: Film Factory. Ed. Michael O’Pary. London: BFI, 1989.
Flux Film No. 4 Bottoms (Yoko Ono, 1966)
Flux Film No.9 Eye Blink (Peter Moore, 1966)
Chelsea Girls (Andy Warhol and Paul Morrissey, 1966)
 6-
 The Avant-Garde Film: A Reader of Theory and Criticism. 170-182.Ed. P. Adams, Sitney. New York: New York U P, 1978.
Jenkins Bruce. “A Case Against ‘Structural Film’”. Journal of the University Film Association 33. 2 (1981): 9-14.
 
קריאה:
Wees, William c. “In The Domain of Montage: Compilation, Collage, Appropriation”. Recycled Images: The Art and Politics of Found Footage Films. New York: Anthology Film Archives, 1993. 32-48.
קריאת רשות:
Evans, David. Appropriation. Cambridge, Mass: MIT P, 2009.
  
הקרנת קטעים מתוך:
Rose Hobart )Joseph Cornell, 1936).
Technology/Transformation: Wonder Woman (Dara Birnbaum, 1978).
Marilyn times five (Bruce Conner, 1968-73).
Cosmic Ray (Bruce Conner 1962(.
A Movie, (Bruce Conner, 1958).
Superstar: The Karen Carpenter Story.)Todd Haynes, 1987(.
Decasia, (Bill Morrison, 2002).
 
Rabinovitz, Lauren. “Shirley Clarke and the Expansion of American Independent Cinema”. Points of resistance : women, power & politics in the New York avant-garde cinema, 1943-71. Urbana : U of Illinois P, 1991. 92-183.
Martha, Gever. “Video Politics: Early Feminist Projects”.  Cultures in Contention. Ed. Kahn Douglas and Diane Neumaier. Seattle: RealComet P, 1985. 92-101שבוע 12 – טראש, סליז, סקספלוטישן
 
Hawkins, Joan. “Sleaze Mania, Euro-Trash, and High Art: The Place of European Art Films in American Low Culture”. Film Quarterly. 53.2 (2000): 14-29.
Modleski, Tania. “Women’s Cinema as Counterphobic Cinema: Doris Wishman as the Last Auteur”. Sleaze Artists: Cinema at the Margins of Tast, Style, and Politics.Ed. Jeffrey Sconce. Durham, N.C.: Duke U.P, 2007. 47-70.
 
קריאת רשות:
Bourdieu, Pierre. “Dinstinction & The Aristocracy of Culture”. Cultural Theory and Popular Culture. Ed. John Storey. Athens, G: Georgia U.P, 1998. 430-440.
Kael, Pauline. “Trash, Art, and the Movies”.
> http://www.paulrossen.com/paulinekael/trashartandthemovies.html<
Suarez, Juan A. “Pop, Queer or Fascist? The Ambiguity of Mass Culture in Kenneth Anger’s Scorpio Rising”.
הקרנות מתוך סרטיהם של: קנת אנגר, ג'ק סמית, אנדי וורהול וג'ון ווטרס.
טראש, סליז, סקספלוטישן, שאלת הקאמפ, ניו יורק והמחלה
Sontag, Susan. “The Pornographic Imagination”. Styles of Radical Will. New York : Anchor Books, 1991.35-73.
De Villiers, Nicholas. "The vanguard - and the most articulate audience": Queer Camp, Jack Smith and John Waters." Forum 4. 2007. 5 June. 2007
< http://www.forumjournal.org/article/view/577>
Sontag, Susan.“Jack Smith’s Flaming Creatures”. Against Interpretation. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1966. 226-31.
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת