חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פרספקטיבות קולנועיות על דקונסטרוקציה של הסובייקט
  Deconstructing the Cinematic "I"  
0851-6193-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1400206אמכסיקושיעור ד"ר אונגר הנרי
ש"ס:  2.0

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6193-01 פרספקטיבות קולנועיות על דקונסטרוקציה של הסובייקט
Deconstructing the Cinematic "I"
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר אונגר הנרי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת