חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לקולנוע תיעודי
  Introduction to Documentary Film  
0851-6190-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1400115 מכסיקושיעור ד"ר דובדבני שמואל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יתעכב על תחנות מרכזיות בהתפתחות הקולנוע התיעודי העולמי, יוצרים בולטים, פונקציות ומגמות (אתנוגרפיה, תעמולה, סרט-מסה, תיעוד עצמי וכו'). נבחן גישות שונות לגבי מהותו של הסרט התיעודי ומעמדה של האמת הדוקומנטרית. נעמוד על הדמיון והשוני – האתי והאסתטי – שבינו לבין הקולנוע הבדיוני, וההבחנה בין תיעוד ותיעודי. הקורס יפגיש את הסטודנט עם סרטים דוקומנטריים חשובים שנוצרו בארה"ב, אירופה, דרום אמריקה והמזה"ת.

Course description

The course introduces major milestones in the development of documentary cinema, significant filmmakers, modes, functions and trends. It examines different attitudes regarding the nature of documentary film, and deals with the aesthetic and ethical differences between fiction and non-fiction films. It also introduces and analyses some of the prominent documentary films made in the United States, Europe, South America and the Middle East. 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6190-01 מבוא לקולנוע תיעודי
Introduction to Documentary Film
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר דובדבני שמואל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת