חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי
  Introduction to Digital Cinema  
0851-6189-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-1800212 מכסיקושיעור ד"ר לנדסמן אוהד
סמ'  ב'1800-2000212 מכסיקושיעור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה יעסוק בהשפעתן של טכנולוגיות דיגיטליות על התיאוריה והאסתטיקה של הקולנוע העכשווי,

ויבחן דרכים חדשות להרחבת הגדרתו של המדיום הקולנועי בעידן הדיגיטלי. בחלק הראשון נדון בסוגיות

תיאורטיות, כגון מהות ההבדלים בין הדימוי הדיגיטלי לבין הדימוי הפילמאי, טבעם ומקורותיהם של

החזונות האפוקליפטיים והדיסטופיים בדבר "מותו של הקולנוע" בעידן הדיגיטלי, והצורך לבחון את

"החדש" אל מול "הישן". בחלק השני נתמקד בהשלכות השונות של מיזעור והתניידות המצלמה

הקולנועית (וידאו דיגיטלי והיידפינישן),

נבדוק כיצד יוצרי הקולנוע העצמאי (לינץ', סודרברג, פון טרייר)

מפיקים את המיטב מאפשרויות טכנולוגיות חדשות, ונבחן מחדש אמצעי מבע קולנועי מסורתיים

ומרכזיים (כגון הטייק הארוך) לאור השינויים הטכנולוגיים. בחלק השלישי נתמקד בפרקטיקות דיגיטליות

והתלת מימד, ונבחן את פנומנולוגיית הצפייה CGI , המאתגרות את האינדקס הצילומי, כגון אנימציה

המתאפשרת בעקבותיהן. בחלק הרביעי והאחרון בקורס נתמקד בתצורות חדשות של אינטראקציה

מוגברת בין טקסט לצופה, הן בתחום הבדיון והן בתחום התיעוד, ונעמוד על הראציונל בהענקת שליטה

לצופה מסוג שיתוף, ניווט, ויצירה. הדיון באינטראקציה יאפשר לנו לבחון מחדש את גבולותיו של המדיום

הקולנועי, כאשר מרבית הדוגמאות יינתנו מתוך קולנוע מרובה מסכים, קולנוע מקוון וקולנוע החוצה את

הגבול בין סרט מסורתי למשחק מחשב. יוקרנו מבחר סרטים מהעידן הדיגיטלי בעלי חזון אמנותי מובהק,

כגון "עשר", ״הילדים של מחר״, ״מנועים קדושים״, ״קלוברפילד״, ועוד.

 

Course description

Introduction to Digital Cinema

 

This course will deal with the effects of new digital technologies on the theory and aesthetics of contemporary cinema, and will explore new ways for expanding the definition of the cinematic medium in the digital age. In the first part of the course we will address theoretical issues, such as the differences between the digital and the analogue image, the nature and origin of the apocalyptic and dystopian visions about “the death of cinema as we know it”, and the urgent need to examine the new against the old. In the second part of the course we will focus on the different implications of miniaturizing and mobilizing the film camera (digital video and Hi-Def) and will examine how independent filmmakers (such as Lynch, Soderbergh, and Von Trier) produce the most out of new digital possibilities. We will also deal with the Danish film group “Dogme 95” and its contribution to the construction of new digital aesthetics, the ways in which the horror genre is utilizing home digital cameras aesthetically, and will re-examine film form (such as the long take or the mockumentary format) in light of new digital possibilities. Digital practices that challenge the photo-index, such as animation, CGI or 3D, will be explored, and finally, a special segment will be devoted to new forms of interaction between text and viewer, in both fiction and documentary. We will screen films from the digital age that carry a unique artistic vision, such as Children of Men, Cloverfield, Holy Motors, and The Congress.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6189-01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי
Introduction to Digital Cinema
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר לנדסמן אוהד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת