חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  טלוויזיה אירופאית
  European Television  
0851-6180-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1400001 קיקואיןשיעור ד"ר ערב דן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
כמעט מראשיתו הבחין השיח הביקורתי אודות הקולנוע בין "קולנוע אירופאי" לקולנוע מסחרי, "הוליוודי". בעידן בו נדמה כי את הדומיננטיות הטלוויזיונית – הן ברמה האסתטית והן בזו המסחרית – מסמנת הטלוויזיה האמריקאית, מתבקש להציע מבט על טלוויזיה אירופאית. טלוויזיה אחרת?                                 
בקורס נבחן את מידת הרלוונטיות של החלוקה הבינארית לטלוויזיה אירופאית וטלוויזיה אמריקאית, נכיר מודלים היסטוריים ועכשוויים של שידור טלוויזיוני ונתוודע לתרבות הטלוויזיונית במספר מדינות מפתח. דגש מיוחד יושם על הטלוויזיה הבריטית: ההיסטוריה והאידיאולוגיה של השידור הציבורי, ז'אנרים ויצירות טלוויזיוניות ייחודיות, ויוצרים מכוננים שפעלו בתוכה מראשיתה ועד היום. למול החלוקה הגיאוגרפית יציע הקורס גם התבוננות תמאטית בכמה מסוגיות היסוד הנובטות לנוכח שינויים כלכליים, חברתיים, טכנולוגיים ותרבותיים והמעצבים את דמותו של המדיום כיום. בין הנושאים שיידונו: שוק הטלוויזיה האירופאי המשותף,  דיגיטליות, אינטראקטיביות והתלכדות (
convergence) המדיה, ועוד.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6180-01 טלוויזיה אירופאית
European Television
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר ערב דן

סילבוס מפורט/דף מידע
 
אוניברסיטת תל-אביב                                                                                    החוג לקולנוע ולטלוויזיה
 
טלוויזיה אירופאית  ב', תשע"ה   (2  ש"ס)
 
                   דואר אלקטרוני: danarav@post.tau.ac.il
כמעט מראשיתו הבחין השיח הביקורתי אודות הקולנוע בין "קולנוע אירופאי" לקולנוע מסחרי, "הוליוודי". בעידן בו נדמה כי את הדומיננטיות הטלוויזיונית – הן ברמה האסתטית והן בזו המסחרית – מסמנת הטלוויזיה האמריקאית, מתבקש להציע מבט על טלוויזיה אירופאית. טלוויזיה אחרת?                                  בקורס נבחן את מידת הרלוונטיות של החלוקה הבינארית לטלוויזיה אירופאית וטלוויזיה אמריקאית, נכיר מודלים היסטוריים ועכשוויים של שידור טלוויזיוני ונתוודע לתרבות הטלוויזיונית במספר מדינות מפתח. דגש מיוחד יושם על הטלוויזיה הבריטית: ההיסטוריה והאידיאולוגיה של השידור הציבורי, ז'אנרים ויצירות טלוויזיוניות ייחודיות, ויוצרים מכוננים שפעלו בתוכה מראשיתה ועד היום. למול החלוקה הגיאוגרפית יציע הקורס גם התבוננות תמאטית בכמה מסוגיות היסוד הנובטות לנוכח שינויים כלכליים, חברתיים, טכנולוגיים ותרבותיים והמעצבים את דמותו של המדיום כיום. בין הנושאים שיידונו: שוק הטלוויזיה האירופאי המשותף,  דיגיטליות, אינטראקטיביות והתלכדות (convergence) המדיה, ועוד. מבוא – טלוויזיה אירופאית?
 
 
תוכנית השיעורים וביבליוגרפיה נלווית (רשות וחובה)
שיעור 1
Bignell Jonathan and Fickers Andreas (2009): "Comparative European perspectives on television history", in: Bignell, J. and Fickers, A. (eds.), A European Television History, Oxford UK: Blackwell Publishing, pp. 1-54.
 
Bondebejerg, I. et  al. (2009): "American television: Point of  reference or European nightmare?", in: Bignell, J. and Fickers, A. (eds.), A European Television History, Oxford UK: Blackwell Publishing,  pp. 154-183.
 
 
 
 
שיעור 2טלוויזיה בריטית (א')– היסטוריה BBC, 4CH., ITV 
Harvey, Sylvia (1996): "Channel 4 television: from Annan to Grade" in: Corner, John and Harvey, Sylvia (eds.) Television Times - A Reader. London: Arnold, Harvey, pp. 201-210.
 
 
שיעור 3:  טלוויזיה בריטית (ב')דרמה וריאליטי
Cooke, Lez (2003): "British Television Drama Today", in: British television Drama: A History, London: Palgrave Macmillan". pp. 192-196.
 
 
שיעור 4: טלוויזיה בריטית (ג') – קומדיה
 
 
שיעור 5: תוכן אירופאי?
Bourdon,   Jerome  et  al.(2009): "Searching for an Identity for Television: Programmes, Generes, Formats", in: Bignell, J. and Fickers, A. (eds.), A European Television History, Oxford UK: Blackwell Publishing,  pp. 101-126.
 
De Moragas Spa, M., Garitaonandia, C. and Lopez, B. (2009): "Regional and Local Television in the Digital Era: Reasons for Optimism, in: de Moragas Spa, M., Garitaonandia, C. and Lopez, B. (eds.), Television on Your Doorstep: Decentralization Experiences in the European Union, Luton: University of  Luton  Press, pp.1-30.
 
 
שיעור 6צרפת  וגרמניה
Bardou-Boisnier, Sylvie and Pailliart, Isabelle (1999): France: The national players take the local arena", in: de Moragas Spa, M., Garitaonandia, C. and Lopez, B. (eds.), Television on Your Doorstep: Decentralization Experiences in the European Union, Luton: University of  Luton  Press, pp.119-153.
 
Hofmann, Michael (1992): "Germany – An historical background", in: Silj, Alessandro, The New Television in Europe, London: John Libbey and Co. , pp. 525-536.  
 
 
שיעור 7: "איחוד אירופה": ערוצים כלל אירופאיים, בידור וספורט חוצי גבולות
Berning, Nora (2010): "The Cultural Television Channel ARTE and the Non-
existence of a Cross-border Franco-German Public Sphere", Web Journal of French Media Studies – vol.8 .
 
 
שיעור 8: טלוויזיה סקנדינבית
Petersen, Vibeke (1992): "Commercial television in Scandinavia", in: Silj, Alessandro, The New Television in Europe, London: John Libbey and Co. , pp. 617-624.
 
 
 
 
 
שיעור 9:  איטליה וספרד
Porro, Renato  and Richeri, Giuseppe (1999): "Italy: Big archipelago of small TV stations", in: de Moragas Spa, M. , Garitaonandia, C. and Lopez, B. (eds.), Television on Your Doorstep: Decentralization Experiences in the European Union, Luton: University of  Luton Press, pp.253-279.
 
 
שיעור 10:  טלוויזיה במזרח אירופה  
יימסר בהמשך
 
שיעור 11קו פרודוקציות והגירת ז'אנרים ופורמטים
Moran, Albert (2000): "Popular Drama: Travelling Templates and National Fictions", in: Wieten, J., Graham, M. and Dahlgren, P. (eds.), Television Across Europe, London: Sage Publications, pp.84-93.
 
 
שיעור 12דיגיטליות ואינטראקטיביות (א')
Murdock, Graham (2000): "Digital Futures: European Television in the Age of Convergence", in: Wieten, J., Graham, M. and Dahlgren, P. (eds.), Television Across Europe, London: Sage Publications, pp.35-57.
 
Papathanassopoulos, Stylianos (2002): "Going Digital: The Advent of  Digital Television in Europe", in his: European Television in the Digital Age, Cambridge UK: Polity Press, pp. 33-64.
 
 
 
שיעור 13: דיגיטליות ואינטראקטיביות (ב')
Papathanassopoulos, Stylianos (2002): "The Effects of Deregulation: An Overview", in his: European Television in the Digital Age, Cambridge UK: Polity Press, pp. 9-32.
 
 
שיעור 14:  שיעור סיכום – פוסט טלוויזיה באירופה
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת