חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קולנוע ואתיקה
  Ethics and the Moving Image                                                                          
0851-6177-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1200212מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר בידרמן שי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בנקודות החיבור וההשקה שבין עולמה הפילוסופי והפוליטי של האתיקה לבין אופיו, טיבו וייחודו של המבע הוויזואלי.

אתיקה ו/של הקולנוע - ראשיתו של הקורס באפיון והגדרה של עולם המושגים האתי (טוב, רע, רשע, צדק, עוולה ונזק, חוק ונורמה, אוניברסליות ורלטיביזם), אפיון השפה של השיפוט האתי (דילמה, הכרעה והערכה), וסקירה ראשונית של דוקטרינות ודפוסי חשיבה אתיים (מידה טובה, תועלתיות, תורת החובה, מוסר אקזיסטנציאליסטי, מוסר פוסטמודרני). במקביל, תיבחן שאלת היתכנות הקשר שבין קולנוע ואתיקה, וייחודו של המבע הקולנועי בניסוח וביצוע של שיח אתי. מכאן ייגזר מכלול ההיבטים האתיים הנגזרים מעבודתו של הקולנוען, ואפיונם של מערכי השיקולים, השיפוטים והדילמות האתיות המעורבות בשלבים ובהיבטים השונים של היצירה הקולנועית לסוגיה.

אתיקה בקולנוע – בדיקת אופניו ואופקיו של המבע הקולנועי ביישום והטמעה של תכנים אתיים ופוליטיים (שיפוטים, דוקטרינות, טיעונים, קונבנציות והנחות); הדיון יתמקד בפרקטיקות קולנועיות, נרטיביות ואחרות, ויודגם, בין היתר, באמצעות הקולנוע של וודי אלן והקולנוע של האחים כהן.

קולנוע כאתיקה – סקירת הדיון העכשווי בתיאוריות קולנועיות המזהות את סגולותיו של המבע הוויזואלי כמחולל דפוסי פעולה אתיים, וכתופעה המשתלבת באופן סינגולארי במרחב האתי. במסגרת זו נציג ונאפיין את האופן שבו תיאוריות קולנועיות מרכזיות מזהות את המבע הקולנועי ככרוך וכמאפשר (מיניה וביה) היווצרותה של אתיקה. ידונו ההוגים: קרקאואר, לבינס, קאבל (בעקבות אמרסון), דלז (בעקבות ניטשה וברגסון), רודוויק, והוגים קונטמפוראליים אחרים.

מקרי בוחן - בחלקו היישומי והמסכם של הקורס נבחן סדרה של מקרי בוחן המהווים ניתוח תמטי של פרקטיקה אתית-פוליטית בקולנוע. חלק זה יהווה סיכום של חלקי הקורס השונים, ויודגם על דרך של מונוגרפיות נבחרות (מיכאל הנקה, טרנטינו), ז'אנרים נבחרים (קולנוע אימה, קולנוע תיעודי), והקשרים קולנועיים רלוונטיים.

Course description

The main aim of this course is to investigate and unveil the complex (yet intriguing) relations between film and ethics. In the pursuit of these relations, the course is divided to five sections:

 

ETHICS AND/OF FILM – in this section we will identify and define the two worlds in question, namely, the world of ethics and the world of visual moving images. Focusing on the former, we will begin by articulating the basic concepts of ethics (good, bad, evil, justice, wrongdoing, norm, relativism and universalism), the nature of ethical judgment and moral dilemmas, and the main moral theories and approaches (Virtue ethics, utilitarianism, deontology, existential ethics, etc.) we will then confront the ethical framework and dispositions with the nature and essential attributes of the visual world. Following this, we will investigate the ethical considerations, hazards and issues which are faced by the filmmaker (and other distinctive moral agents) in the process of film production, both on and off screen.

ETHICS IN FILM – in this section we intend to examine the ways (strategies, tactics and mechanisms) by which ethically charged concepts and issues are invoked in cinematic narratives and imagery.

FILM AS ETHICS – in this (somewhat revolutionary) section we will follow the works of contemporary philosophers and film theorists – such as: Siegfried Kracauer, Emmanuel Lévinas, Stanley Cavell, Gilles Deleuze, and D. N. Rodowick – in order to establish the claim that the cinematic phenomena itself, artistically performed and visually perceived, is (or should be) considered as an active embodiment of the ethical domain.

TEST CASES – in this final section we will employ and examine the previously discussed sections in the works of selected filmmakers (Tarantino, Haneke), and in selected genres (horror, documentary). 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6177-01 קולנוע ואתיקה
Ethics and the Moving Image
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר בידרמן שי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת