חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סיטקום טלוויזיוני: צורה, היסטוריה ופוליטיקה
  Sitcom: Form, History and Politics                                                                   
0851-6174-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1200206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר יורן אבינעם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הסיטקום מלווה את הטלוויזיה כמעט מראשיתה, והוא אחד הז'אנרים המזוהים ביותר עם הטלוויזיה. בקורס נסקור את הסיטקום במבט היסטורי כפול. מצד אחד, נלמד את ההיסטוריה של הז'אנר. נלמד כיצד מתעצבת האסתטיקה שלו בשנות החמישים, וכיצד היא מתגבשת לשפה קונבנציונלית נוקשה יחסית בעשורים הראשונים של הטלוויזיה, וכן כיצד מופיעות חריגות שונות משפה זו בשלושת העשורים האחרונים - סיטקום מצויר כמו "הסימפסונים", הסגנון התיעודי  ב"המשרד" ו"תרגיע",  והעירוב בין סיטקום לריאליטי ב"משפחת אוסבורן". בהקשר זה נשאל כיצד הצורה הנוקשה של הז'אנר קשורה לשינוי או לשימור חברתי, וכיצד החריגות מהצורה הנוקשה מתיישבות עם מסורת הז'אנר. מצד שני, נלמד כיצד הסיטקום משקף רגעים היסטוריים, וכיצד הסיטקום הוא זירה המבטאת מתחים תרבותיים ופוליטיים. בהקשר הזה נצפה בסדרות מפתח מארצות הברית, בריטניה וישראל, בהן "הכל נשאר במשפחה", "מ.א.ש", "המלון של פולטי", "שמש" ו"עבודה ערבית". נשאל כיצד הסיטקום מספק פרספקטיבה ייחודית ונבדלת על הפוליטי. את השאלה תלווה קריאה בכמה טקסטים מרכזיים להבנת הממד הפוליטי של צחוק והומור.

Course description

The sitcom accompanies the whole of television history, and it is one of the genres most identified with the medium. In this course we explore the sitcom in a historical perspective, in a double sense of the term. On the one hand we will study the history of the genre, from the formation in the 50s of a relatively rigid aesthetic conventions that initially characterized it, to the emergence of various transgressions from this rigid formation such as the animation sitcoms and documentary style. On the other hand, we will study how the sitcom reflects historical moments and how it articulates political and social tensions. In this context we will watch some American, British and Israeli key series, such as "All in the Family", "M.A.S.H", "Faulty Towers", "Shemesh" and more. We will inquire how the sitcom provides a unique perspective on politics. For that purpose we will also study some important perspectives on humor and laughter.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6174-01 סיטקום טלוויזיוני: צורה, היסטוריה ופוליטיקה
Sitcom: Form, History and Politics
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר יורן אבינעם

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת