חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  כביש אבוד: האסתטיקה והפוליטיקה של סרט הדרך
  Lost Highway: the Aesthetics and the Politics of the Movie W  
0851-6168-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-2000212 מכסיקושיעור מר פרבר ניר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הדרך היא אלמנט מהותי בהיסטוריה האמריקאית וכתוצאה מכך גם בחברה האמריקאית בפרט ובתרבות המערבית בכלל. סרטי הדרך נובעים מחלום בהקיץ אמריקאי מוכר היטב של "לצאת לדרכים" (hitting the road), ועם זאת, מממשים רעיון אוניברסאלי למהלך החיים, לתשוקה לתנועה וביטוי עשיר לחופש. הנרטיב של הדרך מילא תמיד תפקיד מרכזי בייצוג התרבותי שהעמידה אמריקה לעצמה: האמונה באפשרויות הגלומות בדרך המשולבת בנהייה הרומנטית אחר התנועה כאמצעי לשינוי עצמי. הקולנוע, מכונה של קצב ודרמה, שביכולתו לספק את נתיב המפלט הפסיכולוגי המושלם עבור הצופה, לוקח גם הוא את הדרך כמקור להתעלות, כזו שמממשת את היכולות שלו לשמש ככלי נע במלוא מובן המילה. שילוב הרוח של הדרך עם התנועה של הקולנוע יצרו תופעה מרתקת ומסעירה: סרטי הדרך, ה-road movies, שאת התפתותה והשינויים שחלו בה ניתן לראות כבבואה להיסטוריה של הקולנוע. היציאה אל המרחב בסרטי הדרך מספקת הן היוודעות עצמית והן היוודעות קולקטיבית עבור הגיבורים שלו, וכתוצאה מכך גם עבור הנוסעים הנייחים לכאורה, הצופים באולם הקולנוע.
ניתן לטעון כי סרטי הדרך בונים ז'אנר אמריקאי טיפוסי, משום שככל הז'אנרים האחרים, הוא מכיל ומשקף את החלומות, המתחים והחרדות האמריקאיים. אולם לסרטי הדרך פנים רבות, ושבילים קולנועיים שונים מאד האחד מהאחר. סרטי הדרך, כפי שכינה זאת החוקר דיוויד לדרמן, יוצרים "ז'אנר מתחמק". הקורס יציג את הדינאמיקה הפנימית שהציעו סרטי הדרך בתקופות שונות, מנרטיבים של חיפוש אחר זהות ובית, דרך בריחה והתנגדות לנורמות, אבדן ערכים ולעומתו שרטוט מפת דרכים אלטרנטיבית של קבוצות מיעוטים וכלה בשימושים רפלקסיביים ובין-טקסטואליים במוסכמות של סרטי הדרך כפי שהם באים לידי ביטוי בקולנוע העכשווי. כמה מהשיעורים יוקדשו לדיון בסרטי הדרך שהיגרו לתעשיות קולנוע שונות, מגרמניה ופינלנד ועד אירן וישראל.
 
הקורס יציע קריאות תיאורטיות שונות - סוציולוגיות, היסטוריות, פמיניסטיות, וכמובן טקסטואליות ואסתטיות. נבחן את הרבדים העלילתיים והסגנוניים ביצירות משמעותיות בקורפוס, דוגמת בוני וקלייד, איזי ריידר, תלמה ולואיז, פריז טקסס, איידהו שלי ועוד.
 
אורכו של השיעור שעתיים, ולאחר מכן יוקרן סרט באורך מלא. הסרט המוקרן יעמוד במרכז הדיון בשיעור שלאחר מכן.
Course description
This course will survey the major themes and key film directors in American cinema since the 80's and up until the present. This period will be assessed as a dynamic that incorporates two apposing tendencies: A centripetal force of a centralized ideological position in regards to the major sociological and political processes (The end of the cold war, the end of the millennium, 11.9, the wars in the middle-east). On the other hand a centrifugal force that consists of artists that posses a personal vision and aspire to create alternatives to Hollywood's commercial system.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6168-01 כביש אבוד: האסתטיקה והפוליטיקה של סרט הדרך
Lost Highway: the Aesthetics and the Politics of the Movie W
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר פרבר ניר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת