חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  האחים כהן במחוזות האבסורד
  Absurd and Meaning in the Cinema of the Coen Brothers                                                
0851-6163-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1200-1400206אמכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר אונגר הנריך
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האחים ג'ואל ואיתן כהן (שפועלים כאורגניזם יצירתי אחד) מייצגים, למעשה, את הביטוי הקוהרנטי היחיד בקולנוע למושג ה"אבסורד" (הפילוסופי-מטפיסי) שנצרב למאה העשרים בידי קפקא, ומתגלה תכופות בתיאטרון של בקט. בניגוד לעמדה של קאמי, שתודעת האבסורד חוסמת אותנו מריסוק מנטלי וחורבן מוסרי, האחים מציגים עולם, שבו כל פעילות היא חסרת סיכוי מכל וכל, ואין לאדם אפשרות מעשית לנוע בין שתי נקודות. לכן, וזו הנקודה המכרעת, גם מושג ה"מוסר" חדל להיות פונקציונלי. יובן מאיליו, כי נושא כזה מציב דילמה אכזרית. יש לבחור בין עלילה קוהרנטית שסותרת את נושאיה בעצם הבנייתה, לבין פירוק כל הדפוסים הפעילים בטקסט - מוצר שידחוף את הצופה הסביר אל מחוץ לגבולות הסבל. האחים פיצחו את הדילמה על-ידי כינון העולם הייחודי להם: מקום שבו פעולה אנושית, גם כזו המתוכננת למופת ומחושבת עד תום - לעולם לא תשיג את תכליתה. הכישלון הכרוני, הסיזיפי, משעשע על פי רוב, והגרוטסקיות המצמררת של "חיים בתוך כאוס" היא שאחראית לא מעט להצלחתם הספקטקולרית בפסטיבלים ובציבור, גם יחד.

בשלושה קורסים קודמים עסקנו בעשר יצירות מרכזיות המתוארכות בין 1990 ו-2009. בקורס זה אגש ליצירות אחדות מהתקופה האחרונה, כדי לבחון האם, ובאיזו מידה, התפיסה הפרשנית דלעיל תקפה עדיין, ואילו וריאציות חדשות הם מציעים בעניין חוסר-משמעותיות מרתק - סימביוזה שנחשבה בלתי אפשרית, עד שפלשו האחים לזירת האמנויות והוכיחו את ההפך.

Course description

 Since the beginning of their cinematic career in about four decades ago, The Coen Brothers proved themselves as completely consistent Auteurs, constructing a magnificent and virtuosic edifice of World-view, with elaborate variations on a cardinal principle, which can be defined as "existential inconsequentialism". Man can achieve nothing at all no matter how much he tries or how clever he is. In a chaotic world, ruled by sheer chance, in a randomalistic causality (a nice oxymoron) which, per definitionem, could never be predicted, we lead a predestined life of everlasting defeat. Nevertheless, and albeit such a morbid pessimism, the Brothers have managed to contrived their idiosyncratic, carnivalistic style, and to expose with their resourceful rhetoric new vistas of The Absurd and original Ethics. This course is destined to apply this view to some of their newer works, especially "Inside Llewyn Davis" (2013) and "Hail, Caesar!" (2016).

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6163-01 האחים כהן במחוזות האבסורד
Absurd and Meaning in the Cinema of the Coen Brothers
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר אונגר הנריך

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת