חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הקולנוע המוקומנטרי
  Mockumentary Cinema                                                                                  
0851-6152-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1400213מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר לנדסמן אוהד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקולנוע המוקומנטרי הוא אחת מהצורות המוקדמות בהיסטוריה של הקולנוע המבקשות לחתור תחת

אבחנות מדויקות בין תיעוד לבדיון. קולנוע זה התפתח מתוך שלל המסורות התיעודיות הקיימות וכתגובה

אליהן כדי לייצר סאטירה וביקורת על הקונבנציות האסתטיות של כל אחת מהן, הנחותיהן

האפיסטמולוגיות, והנאיביות שלהן בחיפוש אחר ייצוג האמת. במקום להעמיד פנים שהוא מייצג מציאות

כמו הקולנוע התיעודי, הקולנוע המוקומנטרי מזייף, משקר, ומתחזה במכוון כדי להגיב בביקורתיות על

העדפת אסטרטגיה תיעודית זו או אחרת כמפתח לייצוג המציאות. בקורס זה נתמקד בשלל סרטים

מוקומנטריים המתייחסים למסורות תעודיות מגוונות (התיעוד הפוליטי, יומן החדשות, התיעוד המוזיקלי,

היומן האישי, הייצוג האנתרופולוגי) ונבדוק כיצד הם מאתגרים כל ניסיון להכיל את הקולנוע הדוקומנטרי

בתוך מסגרות אסתטיות ספציפיות ולהניח כי סגנון מבטיח ידע ואמת. דרך התמקדות ברטוריקה

הפארודית והביקורתית של קולנוע זה, יכירו הסטודנטים בערכן ומגבלותיהן של מסורות תיעוד שונות כגון

קולנוע ההתבוננות הישיר, הסינמה וריטה, או הקולנוע האתנוגרפי, ויתחבטו באחת מהשאלות המרכזיות

שמועלות כיום שוב ושוב לגבי הקולנוע התיעודי: האם הגדרתו ניתנת בהתאם למבנה שלו או על פי אופן

קליטתו על ידי הצופה? בקורס זה נעסוק גם במספר תצורות קולנועיות עכשוויות המשיקות בהנחותיהן

לקולנוע המוקומנטרי, כמו הדוקודרמה

או הקולנוע ההיברידי, ונבחן כיצד גם הן מייצרות שיח ביקורתי

על האוטוריטה של הקולנוע התיעודי. הקורס יציע כי ניתן להבין מוקומנטציה לא רק כלעג בדיוני אלא גם

כאסטרטגיית תיעוד המייצרת טענות אמת לגבי המציאות באופן המניח את מקומם הבלתי מבוטל של

הסובייקטיביות והבדיון בתהליך ייצוג ההיסטוריה בקולנוע.

Course description

Mockumentary Cinema

 

The mockumentary is one of the oldest forms in the history of cinema that undermines clear distinctions between documentation and fiction. In this course we will focus on a variety of mockumentary films that adhere to different documentary traditions (political documentation, newsreel, musical documentary, the diary film, the anthropological representation, etc.) and will examine how they challenge any attempt to contain the documentary cinema in specific aesthetic frameworks and to pre-suppose that style guarantees knowledge and truth. By focusing on the parodic and critical rhetoric of this cinema, the students will acknowledge the value and limits of different traditions like direct cinema, cinema verite, or anthropological cinema, and will question: do we define documentary cinema by its structure or by the way it is understood according to the viewer? In this course we will also deal with a few contemporary cinematic structures that share similar properties with the mockumentary, like the docu-drama or the hybrid documentary, and will explore how those create as well a critical discourse on the authority of documentary cinema. This course will offer that mockumentation is not merely a fictional mock-up, but also a valid documentary strategy that creates arguments of truth-value about reality, in a way that presupposes the irrefutable place of subjectivity and fiction in recreating history in cinema. Lectures will be accompanied by screenings.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6152-01 הקולנוע המוקומנטרי
Mockumentary Cinema
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר לנדסמן אוהד

666סילבוס מפורט/דף מידע

הקולנוע המוקומנטרי

Mockumentary Cinema

סמסטר ב׳ תשע"ז, 2 ש"ס

שיעור בחירה + מסגרת הקרנה, ימי ד׳, 10:00-14:00

ד"ר אוהד לנדסמן

lander@post.tau.ac.il

הקולנוע המוקומנטרי הוא אחת מהצורות המוקדמות בהיסטוריה של הקולנוע המבקשות לחתור תחת

אבחנות מדויקות בין תיעוד לבדיון. קולנוע זה התפתח מתוך שלל המסורות התיעודיות הקיימות וכתגובה

אליהן כדי לייצר סאטירה וביקורת על הקונבנציות האסתטיות של כל אחת מהן, הנחותיהן

האפיסטמולוגיות, והנאיביות שלהן בחיפוש אחר ייצוג האמת. במקום להעמיד פנים שהוא מייצג מציאות

כמו הקולנוע התיעודי, הקולנוע המוקומנטרי מזייף, משקר, ומתחזה במכוון כדי להגיב בביקורתיות על

העדפת אסטרטגיה תיעודית זו או אחרת כמפתח לייצוג המציאות. בקורס זה נתמקד בשלל סרטים

מוקומנטריים המתייחסים למסורות תעודיות מגוונות (יומן החדשות, התיעוד המוזיקלי, היומן האישי,

הייצוג האנתרופולוגי) ונבדוק כיצד הם מאתגרים כל ניסיון להכיל את הקולנוע הדוקומנטרי בתוך מסגרות

אסתטיות ספציפיות ולהניח כי סגנון מבטיח ידע ואמת. דרך התמקדות ברטוריקה הפארודית

והביקורתית של קולנוע זה, יכירו הסטודנטים בערכן ומגבלותיהן של מסורות תיעוד שונות כגון קולנוע

ההתבוננות הישיר, הסינמה וריטה, או הקולנוע האתנוגרפי, ויתחבטו באחת מהשאלות המרכזיות

שמועלות כיום שוב ושוב לגבי הקולנוע התיעודי: האם הגדרתו ניתנת בהתאם למבנה שלו או על פי אופן

קליטתו על ידי הצופה? בקורס זה נעסוק גם במספר תצורות קולנועיות עכשוויות המשיקות בהנחותיהן

לקולנוע המוקומנטרי, כמו הדוקו-דרמה או הקולנוע ההיברידי, ונבחן כיצד גם הן מייצרות שיח ביקורתי

על האוטוריטה של הקולנוע התיעודי. הקורס יציע כי ניתן להבין מוקומנטציה לא רק כלעג בדיוני אלא גם

כאסטרטגיית תיעוד המייצרת טענות אמת לגבי המציאות באופן המניח את מקומם הבלתי מבוטל של

הסובייקטיביות והבדיון בתהליך ייצוג ההיסטוריה בקולנוע.

פריסת השיעורים :

שיעור ראשון:

מבוא: הגדרות, שורשים ומאפיינים מבלבלים - מי מחקה את מי?

87 דק׳) , הנרי גו'סט ואריאל שולמן, ארה״ב, 2008 ) (Catfish) צפייה : קאטפיש

רוברט פלאהרטי, 1922 ); מלחמת ) ( Nanook of the North) קטעים מתוך : ננוק איש הצפון

Swiss) אורסון וולס, 1938 ); קציר הספגטי השווייצרי ) (War of the Worlds) העולמות

( בי בי סי, 1957 ) (Spaghetti Harvest

קריאת רשות :

Doherty, Thomas. “The Sincerest Form of Flattery: A Brief History of the Mockumentary.

Cineaste (Fall 2003), 28:4, 22-24.

שיעור שני:

"החוזה המוקומנטרי": מקומו של הצופה בהגדרת הקולנוע התיעודי

108 דק׳) , קייסי אפלק, ארה״ב, 2010 ) (I'm Still Here) צפייה : אני עדיין כאן

;( גארי ברנס וג'ים בראון, 2006 ); פורד טרנזיט (האני אבו עסאד, 2002 ) Radiant City : קטעים מתוך

.( יום הולדת שמח מר מוגרבי (אבי מוגרבי, 1999

קריאה :

Hight, Craig . “The Mockumentary.” Contemporary Documentary. :London: Routledge,

2016: 26-41.

קריאת רשות :

Lebow, Alisa. “Faking What? Making a Mockery of Documentary.” F is for Phony: Fake

Documentary and Truth’s Undoing. 223-237.

שיעור שלישי:

The Rockumentary : מוקומנטציה של תהליך העשייה והאסתטיקה של תיעוד הופעות

82 דק') , רוב ריינר, ארה״ב, 1984 ) ( Spinal Tap) צפייה : ספיינל טאפ

The Last) פנבייקר, 1967 ); הוואלס האחרון ) (Dont Look Back) קטעים מתוך : אל תביט אחורה

( האחים מייזלס, 1970 ) (Gimme Shelter) מרטין סקורסזה, 1978 ); תן לי מחסה ) (Waltz

קריאה :

Roessner, Jeffrey. “The Circus in Town: Rock Mockumentaries and the Carnivalesque”

The Music Documentary: Acid Rock to Electropop. 159-170.

קריאת רשות :

Plantinga, Carl. “Gender, Power, and a Cucumber: Satirizing Masculinity and This Is

Spinal Tap,” Documenting the Documentary: Close Readings of Documentary Film and

Video, ed. Barry Keith Grant and Jeanette Sloniowski . Detroit, Michigan: Wayne State,

1998. 318-332.

2

שיעור רביעי:

יומן החדשות המפוברק והבדיון העובדתי

79 דק') , וודי אלן, ארה״ב, 1983 ) ( Zelig) צפייה : זליג

News on the ;(1969 , וודי אלן ) ( Take the Money and Run) קטעים מתוך : קח את הכסף וברח

( אורסון וולס, 1942 ) ( Citizen Kane) מתוך האזרח קיין March

קריאה :

Douglas L. Rathgeb."Faces in the Newsreel: Illuminating Citizen Kane through Woody

Allen's Zelig." Post Script, vol. 6 no. 3. 1987 Spring-Summer. 31-44.

שיעור חמישי:

"אמת 24 פעמים בשניה": היומן האישי והתיעוד העצמי

73 דק') , ג'ים מקברייד, ארה״ב, 1967 ) (David Holzman Diary) צפייה : היומן של דייויד הולצמן

( חוזה לואי מרקז, 2000 ) F**kland : קטעים מתוך

קריאה :

Latham, Jonathan. “Your Life is Not a Very Good Script: David Holzman’s Diary and

Documentary Expression in Late 1960s America and Beyond.” Postscript 2007 (26:3).

שיעור שישי:

העשייה הקולנועית כמעשה בדייה: אתנוגרפיה רפלקסיבית על המדיום

89 דק') , אורסון וולס, ארה״ב, 1973 ) F is for Fake : צפייה

פיטר דלפוט, ) The Forbidden Quest ;(1995 , פיטר ג'קסון ) Forgotten Silver : קטעים מתוך

( ביל פלימפטון, 1995 ) Guns on the Clackamas ;(1993

קריאה :

Benamou, Catherine. “The Artifice of Realism and the Lure of the “Real” in Orson

Welles’s F for Fake and Other T(r)eas(u)er(e)s”. F is for Phony: Fake Documentary and

Truth’s Undoing. Eds. Alexandra Juhasz and Jesse Lerner. Minneapolis: University of

Minnesota Press, 2006. 143-170.

שיעור שביעי:

קולנוע אתנוגרפי ואתיקה במסגרת הקולנוע המוקומנטרי

30 דק') , לואי בונואל, ספרד, 1933 ) (Les Hurdes) צפייה: אדמה ללא לחם

Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious) בוראט

3

84 דק') , לארי צ'ארלס, ארה״ב, 2006 ) (Nation of Kazakhstan

קריאה :

Torchin, Leshu. “Cultural Learnings of Borat Make for Benefit Glorious Study of

Documentary.” Documentaries: Film & History 38:1 (53-63).

קריאת רשות :

Middleton, Jason. “Awkward Satire: Comedies of Deception.” Documentary’s Awkward

Turn: Cringe Comedy and Media Spectatorship. New York: Routledge, 2014: 83-108.

שיעור שמיני:

קולנוע מוקומנטרי רב תרבותי ופמיניסטי

90 דק') , שריל דן, ארה״ב, 1996 ) The Watermelon Woman : צפייה

14 דק') , מיטשל בלוק, ארה״ב, 1974 ) No Lies

( קטעים מתוך : ליליאן (נעלמות - ביוגרפיות מוקומנטריות) (יאיר קדר, 2016

קריאת חובה :

Sobchack, Vivian. “No Lies: Direct Cinema as Rape.” New Challenges for Documentary.

Ed. Alan Rosenthal. Los Angeles: University of California Press, 1988. 332-341.

קריאת רשות :

Robert F. Reid-Pharr. “Makes Me Feel Mighty Real: The Watermelon Woman and the

Critique of Black Visuality.” F is for Phony: Fake Documentary and Truth’s Undoing.

130-142.

שיעור תשיעי:

פנמנולוגיה של אימה ופאונד פוטאג׳ מפוברק

89 דק') , ג׳וש טראנק, ארה״ב, 2012 ) (Chronicle) צפייה : כרוניקה

25 דק׳) , אחד באפריל (יונתן דקל, ישראל, 2014

דניאל מיריק ואדוארדו סנשז, ) ( The Blair Witch Project) קטעים מתוך : פרויקט המכשפה מבלייר

( Cloverfield) רוגרו דאודטו, 1980 ); קלוברפילד ) ( Cannibal Holocaust) 1999 ); שואה קניבלית

.( אורן פלי, 2007 ) ( Paranormal Activity) (מאט ריבס, 2008 ); פעילות על טבעית

קריאה :

Sayad, Cecilia. “Found-Footage Horror and the Frame's Undoing” Cinema Journal 55:2

(Winter 2016): 43-66.

קריאת רשות :

Rhodes, Gary. “Mockumentaries and the Production of Realist Horror.” Postscript 21:3

4

(2002) [available online]

שיעור עשירי:

"דוגמה 95 " וההבניה המלאכותית של אסתטיקת הריאליזם

105 דק') , תומס וינטרברג, דנמרק, 1998 ) (Festen) צפייה: חגיגה

( לארס פון טרייר, 1998 ) (The Idiots) קטעים מתוך : האידיוטים

קריאה :

Gaut, Berys. “Naked Film: Dogma and its Limits.” Purity and Provocation: Dogma 95

eds. Matt Hjort and Scott McKenzie.

שיעור אחד-עשר:

הקולנוע ההיברידי החדש - בין בדיון למציאות

97 דק׳) , צפייה : 20 אלף ימים על פני האדמה (איאן פורסייט וג׳יין פולארד, אנגליה, 2014

;( פדרו קוסטה, 2000 ) (In Vanda's Room) קטעים מתוך : בחדר של ונדה

( קסטיינג טיילור ואיליזה ברבש, 2009 ) (Sweetgrass) דשא מתוק

קריאה :

Robert Koehler. “Agrarian Utopias/Dystopias: The New Nonfiction.” Cinemascope 40.

Landesman, Ohad. “Lying to be Real: The Aesthetics of Ambiguity in Docufictions.”

Contemporary Documentaries. Eds. Selmin Kara and Daniel Marcus. Routledge, 2015

(forthcoming).

שיעור שנים-עשר:

מציאויות אלטרנטיביות: הקולנוע המוקומנטרי ההיפותטי

54 דק') , פיטר וואטקינס, אנגליה, 1965 ) (The War Game) צפייה : משחק המלחמה

גבריאל ריינג', ) (Death of a President) קווין ווילמוט, 2004 ), מותו של נשיא ) CSA : קטעים מתוך

.( תמיר צדוק, 2010 ) (Gaza Canal) 2006 ); תעלת עזה

קריאה :

Mills, Brett. “Days of Future Past: Documenting the Future.” Journal of British Cinema

and Television 8.1 (2011): 81-98.

5

שיעור שלושה-עשר:

אנימציה מוקומנטרית

צפייה :

A Liar's) ביוגרפיה של שקרן: הסיפור הלא אמיתי של גרהם צ׳פמן מהמונטי פייטון

ביל ג׳ונס ) (Autobiography: The Untrue Story of Monty Python Graham Chapman

85 דק׳). , ואחרים, אנגליה, 2012

קטעים מתוך:

אש ברנון וכריס באק, ) Surf's Up;(1989 , ניק פארק ) (Creature Comforts) קריצ׳ר קומפורטס

(2007

קריאה:

Formenti, Cristina. “When Imaginary Cartoon Worlds Get the “Documentary Look”:

Understanding Mockumentary Through Its Animated Variant.” Alphaville: Journal of Film

and Screen Media 8 (Winter 2014).

קריאות נוספות:

Caldwell, John. Televisuality: Style, Crisis and Authority in American Television . Rutgers

University Press, New Brunswick: 1995.

Eitzen, Dirk. “When is a Documentary: Documentary as a Mode of Reception.” Cinema

Journal 35:1, 1995. 81-102.

Francke, Lizzie. “When Documentary is Not a Documentary.” MacDonald and M.

Cousins, eds. Imagining Reality: The Faber Book of Documentary . Faber and Faber,

London: 1996.

Hight, Craig, and Janet Roscoe. Faking It: Mock-Documentary and the Subversion of

Reality . Manchester: Manchester UP, 2002.

---. “Mocking Silver: Re-Inventing the Documentary Project (or Grierson Lies Bleeding)”

Continuum 11:1, 1997.

Juhasz, Alexandra and Jesse Lerner, editors. F is for Phony: Fake Documentary and

Truth’s Undoing . Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2006.

6

Kerr, Paul. “F for Fake? Friction over Faction.” Andrew Goodwin and Garry Whannel

(eds). Understanding Television , Routledge, London: 1990.

Nichols, Bill. Blurred Boundaries: Questions of Meaning in Contemporary Culture .

Indiana University Press, Bloomington: 1994.

Paget, Derek. No Other Way to Tell It: Dramadoc/Docudrama on Television .

Manchester University Press, Manchester: 1998.

Prince, Stephen. “True Lies: Perceptual Realism, Digital Images, and Film Theory.” Film

Quarterly 49:3. 27-37.

Rhodes, Gary, and John Parris Spring, editors. Docufictions: Essays on the Intersection

of Documentary and Fictional Filmmaking . Jefferson, N.C. and London: McFarland,

2006.

Rosenthal, Alan, ed. Why Docudrama? Fact-Fiction on Film and TV . Southern Illinois

University Press, Carbondale: 1999.

Sobchack, Vivian. “Toward a Phenomenology of Nonfictional Experience.” Collecting

Visible Evidence. Eds. Jane Gaines and Michael Renov. Minneapolis: University of

Minnesota Press, 1999. 241-254.

דרישות הקורס :

נוכחות, השתתפות, בחינה מסכמת

דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור : אין

מרכיבי הציון הסופי :

השתתפות 10%

בחינה מסכמת 90%

חומר מחייב למבחן : הרצאות, הקרנות וקריאות החובה.

7

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת