חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  קולנוע ופילוסופיה:כל ההקשרים
  Film and Philosophy: Interconnections  
0851-6150-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'0800-1000213 מכסיקושיעור ד"ר בידרמן שי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

את הקשרים הבין-דיסציפלינאריים שבין קולנוע ופילוסופיה ניתן להגדיר באופן מסורתי במונחי אהבה-שנאה. הפילוסופיה הנה תחום עיון אינטלקטואלי הפונה בעיקרו לתבונה ולהיגיון, מנסח את עצמו באמצעות טיעונים לשוניים ועל ידי לוגיקה שיטתית, ומעמיד את הוודאות והאמת כנר לרגליו. הקולנוע, בעיקר זה העלילתי, הנו מדיום אמנותי הפונה בעיקרו לרגש ולחוויה, מנסח את עצמו באמצעים ויזואליים וטונאליים, ומעמיד את החופש האמנותי, את האילוזיה ואת הפנטזיה, כנר לרגליו. הקשר שבין הפילוסופיה והאמנות, בין מגדל השן לבין אולם הקולנוע, נראה, על פניו, כספוג חשדנות וניכור, ואולי אפילו כבלתי אפשרי מלכתחילה.

הנחה זו, המהווה את נקודת הראשית של הקורס, תישלל במהלכו. הקורס יניח את היסודות המתודולוגיים למערכת ענפה של קשרים – משמעותיים, לעיתים הכרחיים, תמיד פרודוקטיביים – שבין הקולנוע והפילוסופיה. תוך עיון מעמיק בספרות האקדמית של התקופה, נגדיר את מערכת הקשרים הפוזיטיבית שבין שתי הדיסציפלינות, תוך שימוש בכותרות שמרניות-משהו כגון "הפילוסופיה של הקולנוע" ו"פילוסופיה בקולנוע", מחד, ובכותרות רדיקליות יותר כגון "קולנוע כפילוסופיה" (ו"פילוסופיה כקולנוע"), מאידך.

Course description

What, if anything, makes film philosophical? The tensions pervading this interrelation are obvious and immediate: so much so, in fact, that it might well be, and has in fact been, asked if there even is any meaningful connection between them at all. Film is experience and entertainment unfolding in sight and sound, concerned with particular stories and emotional engagements; philosophy is reasoning and contemplation unfolding in language, concerned with abstract problems and universal principles. Film employs “action and appearance”; philosophy demands “reflection and debate.” Philosophy engages in “sitting and thinking”; film embraces “going and seeing.” Film promotes the particular, while philosophy deals with the universal. Film exhibits the concrete, while philosophy works with concepts and abstractions. Film operates in sight and sound, appealing to the imagination; philosophy works in words and speech, appealing to rational considerations. Thus, the two enterprises seem entirely estranged from one another. A meaningful collaboration between film and philosophy thus appears quite unlikely.

The central aim of this course is to investigate and refute this appearance. In so doing, we will show how each of the two makes an independent contribution to the practice of the other. A proper appreciation of these contributions entails a transformation in how we understand film and philosophy, away from certain dominant conceptions of both endeavors.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6150-01 קולנוע ופילוסופיה:כל ההקשרים
Film and Philosophy: Interconnections
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר בידרמן שי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת