חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  זיכרון, בידור ומדיה פופולארית
  Memory, Entertainment and Popular Culture  
0851-6108-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-1800206אמכסיקושיעור ד"ר ערב דן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס זה ינותח הקשר שבין אמצעי תקשורת ההמונים ובעיקר הטלוויזיה, לעיצוב הזיכרון הקולקטיבי. מטרות הקורס הן להבין את דרכי הפעולה של הזיכרון הקולקטיבי בעידן המדיה המודרניים, ולהעריך את היקפיו השונים ברובד הלאומי המקומי והבינלאומי. בין הנושאים שידונו:  מושג הזיכרון בדיסציפלינה הסוציולוגית והפסיכולוגית, עלייתו של הזיכרון הקולקטיבי בהיסטוריוגרפיה בת זמננו, עדות שיחזור ונוסטלגיה כמנגנוני עיבוד אישי וקולקטיבי, סרטי קולנוע כמייצרי תודעה היסטורית, הטלוויזיה כסוכן זיכרון, האינטרנט ותרבות המשחקים (gaming) והשפעתם על התודעה ההיסטורית ועוד.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6108-01 זיכרון, בידור ומדיה פופולארית
Memory, Entertainment and Popular Culture
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר ערב דן

סילבוס מפורט/דף מידע
אוניברסיטת תל-אביב
החוג לקולנוע ולטלוויזיה
 
זיכרון, בידור ומדיה פופולרית
Memory, Entertainment and Popular Culture 
סמסטר  א', תשע"ה   (2  ש"ס)
 
    שיעור
                   דואר אלקטרוני:
 
 
 , 86-112., פרק ב' עמ' 64-71. מס' 39-40 עמ' 4-27.
 
     זיכרון, תמונה ותנועה
     ב. הזיכרון בקולנוע  - ראשיתו של המדיום הקולנועי כמדיום מרכזי של הבניית זיכרון.
 
 
     היסטוריוגרפיה, קולנוע וטלוויזיה
     ב.   סדרות היסטוריות
, עמ' 310-318.
 
  
     זנד, שלמה, קליאו והתמונה הנעה, זמנים מס' 39-40, עמ' 57-61.
      מס' 39-40, עמ' 28-27.
 
 
     זנד, שלמה, "תעשיית הקולנוע מול תעשיית ההשמדה – מזיס היהודי אל שינדלר הגרמני     
 
     260- 300.
 
 עדות
פוסטמודרניזם
זמנים
 
"ביתהזכוכית: עלתפיסתהארכיוןוהזמניותאצלפרידלנדר, חרסונסקי     http://theory-and-criticism.vanleer.org.il//NetisUtils/srvrutil_getPDF.aspx/37hXsG/%2F%2FTeoria%2040_269-287.pdf
    ופורגאץ'http://www.takriv.net/index.php?option=com_content&view=article&id=96%3A5-7&catid=16%3Aissue-5&Itemid=27   -- רב-שיח: שתיקת הארכיון, תיאוריה וביקורת, מס' 40, קיץ 2012,   עמ' 269-287.
     פלדמן, אביגדור, "ראיתי את שתי פרסותיו של הסוס ניתקות מן הקרקע", זמנים, מס 45
 
ויגודר, מאיר, "מאולף או מטורף: 'צילום הלם' באינתיפאדת אל-אקצא", סטודיו, מס' 124,    
      
      יוני 2001, עמ' 14-23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     ערב, דן, "טראומה בהילוך איטי: שיחזור היסטורי בטלוויזיה", בתוך: ח. בראשית, ש. זנד, מ.
      צימרמן (עורכים), זיכרון וקולנוע יחסים מסוכנים?,ירושלים: מכון  זלמן שזר. עמ'
      217-233
 
     פוסט-טראומה                            
 עת לקולנוע דוקומנטרי
 כעד בשיח של הקונפליקט בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים",   תקריב
  נוסטלגיה ובידור
טלמון, מירי, "כאב הערגה הביתה, על הנוסטלגיה בחברה ובקולנוע" בתוך: בלוז לצבר                          
     האבוד: חברות ונוסטלגיה בקולנוע הישראלי, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 15-38
     בראשית, חיים. "הנצחה וזיכרון בעידן ההיי-טק", עיצוב זיכרון , כרך ב' עמ' 162-171.
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת