חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  יוצר/ת- טקסט- קהל: השיח והפרקטיקה של היצירה והצפייה הטלויזיונית
  Television Drama in Israel  
0851-5123-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1800117אמכסיקוסמינר ד"ר חרל"פ איתי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס זה יעמיד במרכזו שתי פעולות מרכזיות הקשורות לטקסט הטלוויזיוני: היצירה והצפייה. נבחן כיצד מערכת היחסים בין היצירה, הטקסט והצפייה השתנתה לאורך השנים, וזה בין היתר בעקבות שינויים טכנולוגיים, תרבותיים וחברתיים, ויותר מכך נבחן כיצד השתנה השיח אודות מערכת יחסים זו. שיח זה, הן הפופולרי והן האקדמי, ייבחן דרך טקסטים שונים – טלוויזיונים, עיתונאיים, סרטוני youtube, מאמרים אקדמיים וכדומה. לשם דיון זה ניעזר בתיאוריות שונות, חלקן מלימודי הטלוויזיה וחלקן מתחומים אחרים, כמו ספרות, קולנוע, אמנות, תיאוריות קוגנטיביות ועוד. בחלק הראשון של הקורס נתמקד בדמות היוצר/ת, כאשר נתחיל בדיון התיאורטי של בארת ופוקו, נמשיך בדיון ממוקד יותר בדימויו ומקומו של יוצר/ת הטלוויזיה ונמשיך בשינויים שדימוי זה עבר עם עליית הפוסט-טלוויזיה או מה שמכונה גם "המדיה החדשה". בחלק השני נתמקד בקהל ונשאל כיצד הוא נתפס לאורך השנים, מה קרה לו עם השינויים המשמעותיים שעברה הטלוויזיה ומה בין "מעריצים" לבין צופים וצופות "רגילים". בחלקו האחרון של הסמינר נבחן את מערכות היחסים בין היוצרים/ות והקהל ונשאל האם באמת צדק בארת כאשר סיים את מאמרו "מות המחבר" בטענה כי "הולדתו של הקורא דורשת את מותו של המחבר".

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-5123-01 יוצר/ת- טקסט- קהל: השיח והפרקטיקה של היצירה והצפייה הטלויזיונית
Television Drama in Israel
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר חרל"פ איתי

סילבוס מפורט/דף מידע

יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיוניות

סמינר תואר ראשון

בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיש טיש

מרצה: ד"ר איתי חרל"פ

תש"פ, סמסטר א'

יום ד' 18:00-14:00

שעות קבלה: על פי תיאום מראש

תיאור הקורס:

קורס זה יעמיד במרכזו שתי פעולות מרכזיות הקשורות לטקסט הטלוויזיוני: היצירה והצפייה. נבחן כיצד מערכת היחסים בין היצירה, הטקסט והצפייה השתנתה לאורך השנים, וזה בין היתר בעקבות שינויים טכנולוגיים, תרבותיים וחברתיים, ויותר מכך נבחן כיצד השתנה השיח אודות מערכת יחסים זו. שיח זה, הן הפופולרי והן האקדמי, ייבחן דרך טקסטים שונים – טלוויזיונים, עיתונאיים, סרטוני youtube, מאמרים אקדמיים וכדומה. לשם דיון זה ניעזר בתיאוריות שונות, חלקן מלימודי הטלוויזיה וחלקן מתחומים אחרים, כמו ספרות, קולנוע, אמנות, תיאוריות קוגנטיביות ועוד. בחלק הראשון של הקורס נתמקד בדמות היוצר/ת, כאשר נתחיל בדיון התיאורטי של בארת ופוקו, נמשיך בדיון ממוקד יותר בדימויו ומקומו של יוצר/ת הטלוויזיה ונמשיך בשינויים שדימוי זה עבר עם עליית הפוסט-טלוויזיה או מה שמכונה גם "המדיה החדשה". בחלק השני נתמקד בקהל ונשאל כיצד הוא נתפס לאורך השנים, מה קרה לו עם השינויים המשמעותיים שעברה הטלוויזיה ומה בין "מעריצים" לבין צופים וצופות "רגילים". בחלקו האחרון של הסמינר נבחן את מערכות היחסים בין היוצרים/ות והקהל ונשאל האם באמת צדק בארת כאשר סיים את מאמרו "מות המחבר" בטענה כי "הולדתו של הקורא דורשת את מותו של המחבר".

חובות הסטודנטים והסטודנטיות:

 1. נוכחות במפגשים (מעבר לשלוש היעדרויות לא ניתן יהיה להגיש את העבודה המסכמת ולקבל ציון).
 2. כתיבה של שתי עבודות קצרות (אחת על סמך מאמר מהסילבוס והשנייה על פי נושא הרפרט [סעיף 5ג]) וקריאה של חמש עבודות של אחרים בכל הגשה (הערכת עמיתים)
 3. קריאת החומר הביבליוגראפי במהלך הסמסטר והגשת שלוש תגובות למאמרים.
 4. הגשת רפרט בע"פ (מי שחושש/ת לעמוד מול הכיתה נא לפנות אלי ונמצא פתרון)
 5. הגשת כל השלבים הבאים לקראת העבודה:
  1. הצעה של שלושה רעיונות ראשוניים, הכוללת נושא, שאלה/טענה מרכזית, קורפוס מרכזי לניתוח ומאמר/פרק אקדמי אחד הקשור לנושא ונגיש לכם.
  2. הגשת הצעת מחקר מסודרת.
  3. הגשת רפרט קצר בנושא העבודה
  4. רפרט בע"פ
  5. הגשת עבודה סופית (סמינר או רפרט) על פי דרישות בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש.

דרישות קדם

מבוא לתיאוריה קולנוע, תרגיל בתיאוריה קולנועית, מבוא ללימודי טלוויזיה, תרגיל בקריאה וכתיבה מודרכת, פרוסמינר תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות.

תכנית המפגשים (נתון לשינויים)

שיעור 1: הולדת ומות היוצר/ת

בשיעור זה נציג סקירה היסטורית ותיאורטית לדמותו של היוצר, בדגש על ספרות וקולנוע, ונקרא ביחד קטעים ממאמרו של מישל פוקו ("מהו מחבר").

קריאה בשיעור 1

פוקו, מישל. "מהו המחבר?". מות המחבר/מהו המחבר. תרגום: דרור משעני. תל-אביב: רסלינג, 2005. 19-77.

 

שיעור 2: היוצר הטלוויזיוני

דיון תיאורטי ביוצר/ת הטלוויזיוני בעקבות פוקו ומיטל, השוואתו לאוטר הקולנועי ובחינה של כמה מקרי בוחן.

קריאה לשיעור 2

Newman, Michael Z., and Elana Levine. "The Showrunner as Auteur," Legitimating Television: Media Convergence and Cultural Status. Routledge, 2012. 48-69.

קריאה לשיעור 2:

Blakey, Elizabeth. "Showrunner as Auteur: Bridging the Culture/Economy Binary in Digital Hollywood." Open Cultural Studies 1.1 (2017): 321-332.‏

Mittell, Jason, “Authorship,” Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. NYU Press, 2015. 86-117.

Shattuc, Jane M. "Television Production: Who Makes American TV?," in A Companion to Television, Edited by Janet Wasko,  John Wiley & Sons, 2010: 142-54.‏

Steiner, Tobias. "Steering the author discourse: The construction of authorship in quality TV, and the case of Game of Thrones." Series-International Journal of TV Serial Narratives 1.2 (2015): 181-192.

 

שיעור 3: היוצרת הטלוויזיונית

בשיעור זה נעמיד במרכז יוצרות טלוויזיה מהשנים האחרונות ונשאל האם ניתן לאפיין "יצירה נשית", ומדוע הטלוויזיה היא מדיום המאפשר ליצירה זו להתקיים יותר מהקולנוע. נדון, בין היתר, בסדרות בנות, ברודסיטי וInsecure.

קריאה לשיעור 3:

Abbott, Stacey. "The Art of Interpretation: Women, Directing and SF Television." Science Fiction Film & Television 11.2 (2018): 203-231.‏

קריאה נוספת:

Havas, Julia, and Maria Sulimma. "Through the Gaps of My Fingers: Genre, Femininity, and Cringe Aesthetics in Dramedy Television." Television & New Media (2018): 1-20. 

Murray, Rona. "A survivor just like us? Lena Dunham and the politics of transmedia authorship and celebrity feminism." Feminist Theory 18.3 (2017): 245-261.‏

 

שיעור 4: יצירה וצפייה בעידן הפוסט טלוויזיה

בשיעור זה נבחן מה כיצד השתנה דימוי המחבר/ת בעידן שקיבל שמות שונים, כמו "פוסט טלווזיה", "ניו מדיה", ו"תרבות משתתפת" (וparticipatory culture). נשאל האם כולם הפכו להיות יוצרים בתקופה זו או שלחילופין ההירכיה בין היוצר/ת המסרותי והיוצר/ת "הפשוט" (או שמא היצרכנ/ית) עדיין מתקיימת.

קריאה לשיעור 4

Johnson, Derek. "Participation is Magic: Collaboration, Authorial Legitimacy, and the Audience Function," A Companion to Media Authorship, Edited by Jonathan Gray and Derek Johnson, John Wiley & Sons, 2013, 135-147.

קריאה נוספת לשיעור 4

Stein, Louisa Ellen. "#Bowdown to Your New God Misha Collins and Decentered Authorship in the Digital Age," A Companion to Media Authorship, Edited by Jonathan Gray and Derek Johnson, John Wiley & Sons, 2013, 403-425.

שיעור 5: סיפורו של הקהל הטלוויזיוני

בשיעור זה נבחן את השינויים שעבר קהל הטלוויזיה, גם בפרקטיקות הצפייה וגם במחקר האקדמי עליו ונשאל האם באמת חל שינוי מהותי באופני הצפייה ואופני המחקר.

קריאה לשיעור 5:

Strangelove , Michael. "Disruption: Viewing Habits of the Post-Television Generation," in Post-TV: Piracy, Cord-Cutting, and the Future of Television, University of Toronto Press, 2015, 124-144.

קריאה נוספת לשיעור 5:

Evans, Elizabeth. Transmedia Television: Audiences, New Media, and Daily Life. Routledge, 2011.‏

Grindstaff, Laura. "From the Networks to New Media: Making Sense of Television Audiences," in The SAGE Handbook of television Studies, Ed. By Manuel Alvarado et al., 2015, 339-355.

Stein, Louisa Ellen. Millennial Fandom: Television Audiences in the Transmedia Age. University of Iowa Press, 2015.‏

שיעור 6: תיאוריות קוגנטיביות והצפייה בטלוויזיה

בשיעור זה נבחן מה עובר לצופה בראש בזמן הצפייה בנרטיב הטלוויזיוני, בעיקר בנרטיב המורכב. לשם כך נישען על תיאוריות קוגנטיביות אשר צמחו בספרות ובקולנוע.

קריאה לשיעור 6, קטעים מתוך המאמרים הבאים:

פרי, מנחם ושטרנברג, מאיר. "המלך במבט אירוני. על תחבולותיו של המספר בסיפור דוד ובת-שבע ושתי הפלגות לתיאוריה של הפרוזה", הספרות, א', 1968, 292-263.

Bordwell, David, and Kristin Thompson. “The Significance of Film Form.” Film Art. 5th edition, New York: McGraw Hill, 1997. 65-88.

Mittell, Jason. “comprehension,” Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. NYU Press, 2015, 164-205.

 

שיעור 7: פארא טקסטים מכוונים

בשיעור זה זה נבחן כיצד הצופים והצופות עושים שימוש בטקסטים חיצוניים לטקסט הטלוויזיוני המרכזי, או מה שמכונה פרארטקסט, בין אם מדובר בטקסטים המיוצרים על ידי ההפקה עצמה או ע"י צופות וצופים אחרים.

קריאה לשיעור 7 (מספרי העמודים יינתנו בהמשך):

Mittell, Jason. “Orienting Paratexts,” Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. NYU Press, 2015, 164-205.

קריאה נוספת לשיעור 7:

Gray, Jonathan. "Introduction: Film, Television, and Off-Screen Studies," Show Sold Separately: Promos, Spoilers, and other Media Paratexts. NYU Press, 2010.‏ 1-22.

 

שיעור 8: מעריצים

בשיעור זה נבחן מה הוא/היא מעריצ/ה של תוכנית טלוויזיה, איך פרקטיקות ההערצה השתנו לאורך השנים, כיצד השיח אודותיהם עבר השינוי גם הוא וכיצד טושטשו ההבדלים בין המעריצים/ות לבין הצופים/ות "הרגילים/ות" בעקבות עליית הפוסט-טלוויזיה.

קריאה לקראת שיעור 8 (מספרי העמודים יינתנו בהמשך):

Jenkins, Henry. "'Get a Life!': "Fans, Poachers, Nomads," Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. New York: Routledge, 2012, 9-50.

קריאה נוספת לשיעור 8:

Click Melissa A. and Suzanne Scott (Eds.), The Routledge Companion to Media Fandom, Routledge, 2017

Jenkins, Henry. Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture, NYU P, 2006.

Lewis Lisa A. (Ed.), The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, Routledge, 2002.

Duffett, Mark, Understanding Fandom: An Introduction to the Study of Media fan Culture, Bloomsbury Publishing USA, 2013

 

שיעור 9: יצירות מעריצים (Fanfic and Fanart)

בשיעור זה נבחן יצירות של מעריצים אשר נעשות בתגובה לסדרות טלוויזיה

קריאה לשיעור 9:

Fathallah, Judith May. "From Foucault to Fanfic," Fanfiction and the Author: How Fanfic Changes Popular Cultural Texts. Amsterdam University Press, 2017. 17-32.‏

קריאה נוספת לשיעור 9:

Obsession_inc., 2009. “Affirmational Fandom Vs. Transformational Fandom.” Obsession_inc, June 1, 2009, https://obsession-inc.dreamwidth.org/82589.html

Costello, Victor, and Barbara Moore. "Cultural outlaws: An Examination of Audience Activity and Online Television Fandom." Television & New Media 8.2 (2007): 124-143.‏

Fathallah, Judith. "Statements and Silence: Fanfic Paratexts for ASOIAF/Game of Thrones." Continuum 30.1 (2016): 75-88.‏

שיעור 10: יחסי מעריצים-יוצרים

בשיעור זה נבחן את מערכת היחסים הדינאמית בין יוצרי טלוויזיה לבין המעריצים/ות והצופים/ות של התוכניות שלהם/ן, ונתמקד בשאלה באילו אופנים תרבות הטלוויזיה העכשווית, או הפוסט טלוויזיונית, משפיעה על מערכת יחסים זו.

קריאה לקראת שיעור 10 (מספרי עמודים יימסרו בהמשך):

Suzanne, Scott. "One Fanboy to Rule Them All: Fanboy Auteurs, Fantrepreneurs, and the Politics of Professionalization," in Fake Geek Girls: Fandom, Gender, and the Convergence Culture Industry, NYU Press, 2019.

 

שיעור 11: שיחות אישיות

 

שיעורים 12-13 – רפרטים בע"פ.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת