חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הוליווד: סוגיות ומחלוקות במחקר העכשווי
  Hollywood ? Current Debates  
0851-5109-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1800209 מכסיקוסמינר ד"ר חגין בועז
ש"ס:  4.0

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-5109-01 הוליווד: סוגיות ומחלוקות במחקר העכשווי
Hollywood ? Current Debates
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר חגין בועז

סילבוס מפורט/דף מידע
הוליווד - סוגיות ומחלוקות במחקר העכשווי
 
Hollywood – Current Debates
 
 
סמינר 4 ש"ס
סמסטר ב' תשע"ה
יום ד', 14:00-18:00, מכסיקו חדר 209
 
מרצה: ד"ר בועז חגין
דואר אלקטרוני: bhagin@post.tau.ac.il
שעות קבלה:לפי תאום מראש בדואר אלקטרוני
 
 
 
תיאור הסמינר  
למרות שלכאורה כולנו מכירים את הוליווד – ואולי דווקא בשל כך – הממסד והיצירות המזוהים ביותר עם בידור ומיינסטרים גם מהווים את אחד מהאתגרים המעניינים ביותר עבור התיאוריה וההיסטוריוגרפיה הקולנועיים. שורה של מחקרים מהשנים האחרונות מנסים לבחון מחדש מיתוסים ואמונות רווחות על הוליווד וחושפים מגוון רחב של מחלוקות על הפקה והפצה, שינויים טכנולוגיים, אסתטיקה ומשמעויות חברתיות ופוליטיות במסגרת הממסד הקולנועי המצליח והמוכר ביותר מאז תקופה הסרט האילם: מדוע דווקא הוליווד הצליחה להשתלט על העולם? האם אכן מתאפיינים סרטיה במבע שקוף ובתוכן שמרני תחת צנזורה נוקשה ("קוד ההפקה") שרק אוטרים חתרניים בודדים הצליחו לעקוף? עד כמה תקפות החלוקות המסורתיות לתקופות שונות בתולדות הוליווד ולז'אנרים? האם שילוב מתודות חדשות – מחקרים ארכיוניים, חקר קהלים, מחקרים כלכליים ומחקרים כמותיים של טקסטים – משנה את האופן שבו אנו מבינים את הוליווד? מה, אם בכלל, נותר מהוליווד הקלאסית היום וכיצד היא מתפקדת במסגרת תאגידים טרנס-לאומיים שמייצרים תכנים במגוון מדיה? בסמינר נכיר דיונים ומחלוקות מרכזיים על אודות הקולנוע ההוליוודי ונתנסה במתודות מחקר עכשוויות שונות. הסטודנטים יבחרו כנושא למחקר ולכתיבת העבודות הסמינריוניות/רפרטים טקסטים או סוגיות בקולנוע ההוליוודי (או טקסטים לא-קולנועיים שמופצים על ידי תאגידי המדיה שקשורים להוליווד) או בממסדים אחרים אשר מתייחסים להוליווד.
 
The seminar will engage with major debates about “Hollywood” such as the degree to which the label “classical” can be applied to its texts and modes of production, the ways in which distribution and exhibition can be researched, the role of the production code in relation to auteurs and ideology, questions of periodization and genres, global Hollywood, and the persistence of Hollywood within contemporary media conglomerates.
 
 
 
דרישות ומרכיבי הציון (ייתכנו שינויים)
  1. נוכחות בכל השיעורים במלואם, מתחילת השיעור ועד לסופו. תלמיד שייעדר למעלה משלושה שיעורים, מכל סיבה שהיא לרבות פעילות אחרת בחוג, לא יוכל לקבל ציון בסמינר.
  2. השתתפות פעילה בסמינר לרבות קריאת מאמרי החובה לשיעור (10%)
  3. רפרט קבוצתי בעל פה (10%)
  4. ריאיון מחקר (10%)
  5. רפרט אישי בעל פה (30%)
  6. עבודת סיום (עבודת סמינר או רפרט כתוב) (40%).
 
 
 
דרישות קדם
מבוא לתיאוריה קולנועית, תרגיל בתיאוריה קולנועית, תרגיל בקריאה וכתיבה מודרכת, פרוסמינר תיאוריות קולנועיות עכשוויות, קורסי שנה א' ושנה ב' בתולדות הקולנוע.
 
 
 
נושאי הקורס לפי שבועות (נתון לשינויים)
 
מפגש 1
שיעור מבוא
הצגת הסמינר והחובות
איך חוקרים את הוליווד?
 
קריאה בכיתה:
Langer, Mark. “The Disney-Fleischer Dilemma: Product Differentiation and Technological Innovation.” Screen 33.4 (1992): 343-360.
 
 
מפגש 2
היווצרות הוליווד
 
מאמר חובה:
Mahar, Karen Ward. “ ‘Doing a “Man’s Work” ’: The Rise of the Studio System and the Remasculization of Filmmaking.” Women Filmmakers in Early Hollywood. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006. 179-203.
 
קריאה בכיתה:
American Cinema's Transitional Era: Audiences, Institutions, Practices. Eds. Charlie Keil and Shelley Stamp. Berkeley: University of California Press, 2004.
Moving Picture World
 
 
מפגש 3
קוד ההפקה
 
מאמר חובה:
Maltby, Richard. “The Production Code and the Mythologies of ‘Pre-Code’ Hollywood.” The Classical Hollywood Reader. Ed. Steve Neale. London: Routledge, 2012. 237-248.
 
קריאה בכיתה:
Association of Motion Picture Producers and The Motion Picture Producers and Distributors of America, “Code to Govern the Making of Talking, Synchronized and Silent Motion Pictures.” 1930.
Forman, Henry James. Our Movie Made Children. New York: Macmillan, 1934.
 
 
מפגש 4
חוויות צפייה, מחקרי HOMER, והכנת ריאיון עם צופים
 
מאמר חובה:
Biltereyst, Daniël, Philippe Meers and Lies Van de Vijver. “Social Class, Experiences of Distinction and Cinema in Postwar Ghent.” Explorations in New Cinema History: Approaches and Case Studies. Eds. Richard Maltby, Daniël Biltereyst, and Philippe Meers. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2011. 101-124.
 
קריאה בכיתה:
Kuhn, Annette. An Everyday Magic: Cinema and Cultural Memory. London: I.B.Tauris, 2002.
Stacey, Jackie. Star Gazing: Hollywood Cinema and Female Spectatorship. London: Routledge, 1994.
 
 
מפגש 5
האם הוליווד הייתה אי-פעם קלאסית?
 
מאמר חובה:
Williams, Linda. “Melodrama Revised.” Refiguring American Film Genres: History and Theory. Ed. Nick Browne. Berkeley: University of California Press, 1998. 42-88.
 
 
 
קריאה בכיתה:
Kalmus, Natalie M. “Color Consciousness.” Journal of the Society of Motion Picture Engineers 25.2 (1935): 139-147.
 
רפרט קבוצתי 1
 
 
מפגש 6
הוליווד החדשה
 
מאמר חובה:
Nystrom, Derek. “Hard Hats and Movie Brats: Auteurism and the Class Politics of the New Hollywood.” Cinema Journal 43.3 (Spring 2004): 18-41.
 
רפרט קבוצתי 2
 
 
מפגש 7
אסתטיקה פוסט-קלאסית וניתוחים כמותיים
 
קריאת חובה:
Bordwell, David. “Intensified Continuity: Visual Style in Contemporary American Film.” Film Quarterly 55.3 (Spring 2002): 16-28.
 
הצגת נושאים לעבודת סיום
 
 
מפגש 8
אידאולוגיה וטכנולוגיה
 
קריאת חובה:
Elsaesser, Thomas. “James Cameron’s Avatar: Access for All.” New Review of Film and Television Studies 9.3 (2011): 247­–264.
 
רפרט קבוצתי 3
 
 
מפגש 9
הצגת ממצאים וניתוח של ראיונות צופים
 
רפרט קבוצתי 4
 
מפגשים 10-13
רפרטים אישיים וסיכום הסמינר
 
הנחיות נוספות:
 
רפרט קבוצתי
כל קבוצה תציג בפני הכיתה את ההיסטוריה של גוף עסקי במערכת ההוליוודית שהיה פעיל לפני 1960, למשל, אחד מהאולפנים, מפיק עצמאי, גוף הפצה, או רשת בתי קולנוע. מומלץ להיעזר, בנוסף לספרות משנית, גם במקורות ראשוניים שהתפרסמו בתקופה, כגון כתבות ומודעות בעיתונות התעשייה או בעיתונות היומית. אפשר להיעזר למשל ב:
 
ריאיון
יש לראיין אדם שנולד לפני 1960 על זיכרונותיו מצפייה בסרטים ומבתי קולנוע על פי שאלון שנכין מראש בכיתה. הריאיון יכול להיות בכל שפה שבה נוח לכם ולמרואיינ/ת לדבר ולהתייחס לחוויות בקולנוע בארץ או בחו"ל. אם המרואיינ/ת מסכימ/ה, אפשר לצלם את הריאיון. מותר לחילופין לראיין אדם שהיה מעורב בהפצה ו/או בהקרנה באופן מקצועי לפני 1985. מותר לעבוד לבד, בזוגות (ולראיין שני אנשים לפחות), או בקבוצות (ולראיין כמות אנשים ששווה לכמות המשתתפים בקבוצה או גבוהה ממנה).
 
 
קריאה נוספת
Biskind, Peter. Down and Dirty Pictures: Miramax, Sundance, and the Rise of Independent Film. New York: Simon & Schuster, 2005.
Bordwell, David, Janet Staiger and Kristin Thompson. The Classical Hollywood Cinema: Film Style & Mode of Production to 1960. London: Routledge, 1985.
The Classical Hollywood Reader. Ed. Steve Neale. London: Routledge, 2012.
Contemporary Hollywood Cinema. Eds. Steve Neale and Murray Smith. London and New York: Routledge, 1998.
The Contemporary Hollywood Film Industry. Eds. Paul McDonald and Janet Wasko. Malden: Blackwell, 2008.
Elsaesser, Thomas. The Persistence of Hollywood. New York: Routledge, 2012.
History of the American Cinema. Ed. Charles Harpole. 10 vols. New York: Charles Scribner’s Sons, 1990-2000/Berkeley: University of California Press, 1994-2006.
Lewis, Jon. Hollywood v. Hard Core: How the Struggle Over Censorship Saved the Modern Film Industry. New York: New York University Press, 2002.
Miller, Toby, Nitin Govil, John McMurria, Richard Maxwell, and Ting Wang. Global Hollywood 2. London: BFI Palgrave Macmillan, 2005.
Refiguring American Film Genres: History and Theory. Ed. Nick Browne. Berkeley: University of California Press, 1998.
Thanouli, Eleftheria. Post-Classical Cinema: An International Poetics of Film Narration. London: Wallflower Press, 2009.
Waterman, David. Hollywood’s Road to Riches. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת