חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פרספקטיבות תיאורטיות חדשות בקולנוע תיעודי
  New theoretical perspectives in film documentary                                                     
0851-5105-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1600002קיקואיןסמינר ד"ר לנדסמן אוהד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

טרנספורמציות וחידושים בפרקטיקה התיעודית בימינו מזמנים דיון מחודש בשאלות מוקדמות או מייצרים

צורך בפרספקטיבות חדשות. הסמינר מחולק לארבע חטיבות מרכזיות. בחטיבה הראשונה נהרהר על

מקומו המחודש של הצופה בקולנוע התיעודי, תוך התמקדות במידת מעורבותו בתהליך הצפייה: מהי

תרומתו של הצופה להגדרת סרט כתיעודי ומה מצופה ממנו לעשות לאחר הצפייה כדי לגרום לשינוי?

החטיבה השניה תתמקד בנוכחות המרכזית שתופס כיום המתעד במרחב התיעודי. כיצד מאפשרת

הפריזמה האישית של המתעד חקירה נרחבת של הפוליטי והחברתי? מדוע מתגבשת לה בשנים

האחרונות הבנה מחודשת של הקשר בין מתעדים לסובייקטים שלהם במונחים פסיכואנליטיים?

החטיבה השלישית מתמקדת בסוגיות אפיסטמולוגיות על ידע ואמת בקולנוע התיעודי כתוצאה מעבודה

עם חומרי ארכיון, קריינות, העמדה מחדש ופרפורמטיביות של הסובייקט התיעודי. כיצד הפכה הקריינות

המסורתית בקולנוע התיעודי ממקור לסמכות ואובייקטיביות לעדות לספק ולמבוכה? באילו אופנים ניתן

להציג מחדש את העבר הבלתי מושג ומדוע אלמנטים בדיוניים הפכו כה דומיננטים בקולנוע התיעודי?

החטיבה הרביעית והאחרונה תבחן שאלות הנוגעות למפגש הנוכחי בין טכנולוגיות חדשות לבין הקולנוע

הדוקומנטרי העכשווי: כיצד יש להבין את מקומו של הסאונד הדיגיטלי בשירות האנתרופולוגיה

התיעודית? כיצד חשיבה מחודשת על אנימציה תיעודית יכולה להאיר את הדרכים בהם הרטוריקה

התעודית משתכללת בעידן הדיגיטלי? באילו אופנים תיתכן כתיבה ביקורתית והגותית בעזרת דימויים

וכיצד משתכללת פרקטיקה זו בעידן הדיגיטלי? תוך קריאה יסודית וצמודה בטקסטים אקדמיים העוסקים

בשאלות מורכבות אלו, וצפייה במגוון סרטים תיעודיים עכשוויים (כמו ״קאטפיש״, ״איש על חוט״, ״פריז

בוערת״ או ״לווייתן״) סמינר זה ינסה להציע דרכים שונות לחשוב באופן תיאורטי על עשייה קולנועית

אשר ממשיכה להמציא עצמה מחדש שוב ושוב.

Course description
This seminar will focus on recent encounters between new technologies and contemporary documentary cinema, and will deal with how new practices of production, distribution and exhibition contribute to the refinement of documentary form. By embracing a critical outlook on the traditional position which treats digitization as a utopian and dystopian change that marks the “death of cinema as we know it”, we will explore how digital documentary cinema maintains continuity and hybridity with older technologies (16mm and video) and existing documentary traditions. We will explore, for example, how digital technology facilitates a fascinating encounter between the fictional and the factual and contributes significantly to the renewal of existing documentary strategies, such as the mockumentary, the hybrid cinema, the diary film and the animated documentary. Moreover, we will focus on new documentary formations that become possible because of, among other factors, the technological potential that documentary cinema is taking use lately. How, for example, is documentary cinema treating the notion of spectacle with new 3D capacities, or finding a renewed interest in the interaction between viewer and text with the internet? By reading academic texts that deal with the evolution of documentary cinema and watching several documentary films, this seminar will offer different ways to look at a form of filmmaking that keeps reinventing itself time and again.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-5105-01 פרספקטיבות תיאורטיות חדשות בקולנוע תיעודי
New theoretical perspectives in film documentary
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר לנדסמן אוהד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת