חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשות
  Documentary Cinema and New Technologies  
0851-5105-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1600002 קיקואיןסמינר ד"ר לנדסמן אוהד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
סמינר זה יתמקד במפגש הנוכחי בין טכנולוגיות חדשות לבין הקולנוע הדוקומנטרי העכשווי, וידון באופן בו פרקטיקות חדשניות של הפקה, הפצה והקרנה תורמות להשתכללות אמצעי המבע התיעודיים. תוך אימוץ מבט ביקורתי כלפי העמדה המסורתית הרואה בדיגיטציה שינוי אוטופי ודיסטופי המסמן את "מותו של הקולנוע כפי שאנו מכירים אותו", נבחן כיצד הקולנוע התיעודי הדיגיטלי מקיים המשכיות והיברידיות עם טכנולוגיות ישנות (16 מ"מ, וידאו) ומסורות תיעודיות קיימות. כך, למשל, נדון באופן בו מאפשרת הטכנולוגיה הדיגיטלית מפגש מרתק בין הבדיוני לעובדתי ותורמת באופן משמעותי להתחדשותן של אסטרטגיות דוקומנטריות קיימות, כגון המודוס המוקומנטרי, הקולנוע ההיברידי, הקולנוע התיעודי האישי והאנימציה התיעודית. כמו כן, נתמקד בתצורות תיעוד חדשות המתאפשרות, בין היתר, על ידי יכולות טכנולוגיות בהן הקולנוע הדוקומנטרי רק מתחיל לעשות שימוש לאחרונה. כיצד, למשל, עושה הקולנוע התיעודי שימוש מחודש ברעיון הספקטקל הקולנועי בעזרת התלת מימד, או מגלה עניין מחודש באינטראקטיביות בין צופה לטקסט בעזרת האינטרנט? תוך קריאה בטקסטים אקדמיים העוסקים בהתחדשותו של הקולנוע התיעודי וצפייה במגוון סרטים תיעודיים עכשווים, סמינר זה ינסה להציע דרכים שונות להתבוננות בעשייה קולנועית אשר ממשיכה להמציא עצמה מחדש שוב ושוב.
Course description
This seminar will focus on recent encounters between new technologies and contemporary documentary cinema, and will deal with how new practices of production, distribution and exhibition contribute to the refinement of documentary form. By embracing a critical outlook on the traditional position which treats digitization as a utopian and dystopian change that marks the “death of cinema as we know it”, we will explore how digital documentary cinema maintains continuity and hybridity with older technologies (16mm and video) and existing documentary traditions. We will explore, for example, how digital technology facilitates a fascinating encounter between the fictional and the factual and contributes significantly to the renewal of existing documentary strategies, such as the mockumentary, the hybrid cinema, the diary film and the animated documentary. Moreover, we will focus on new documentary formations that become possible because of, among other factors, the technological potential that documentary cinema is taking use lately. How, for example, is documentary cinema treating the notion of spectacle with new 3D capacities, or finding a renewed interest in the interaction between viewer and text with the internet? By reading academic texts that deal with the evolution of documentary cinema and watching several documentary films, this seminar will offer different ways to look at a form of filmmaking that keeps reinventing itself time and again.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-5105-01 קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשות
Documentary Cinema and New Technologies
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר לנדסמן אוהד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת