חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קולנוע בעולם הערבי
  Arab Cinema  
0851-5088-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1400212 מכסיקוסמינר ד"ר רינאוי חליל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יסקור את התפתחות הקולנוע בעולם הערבי מאז הופעתה במאה ה-19 עד ימינו, ממצריים, ה"הוליבודשל הקולנועהמזרחתיכוני" ועדארצותהמגרב והמפרץ הפרסי, תוך הדגשת ציוני דרך החשובים ביותר. כמו כן יסוקרו הז'אנרים השונים אשר התפתחו בתעשייה הקולנועית הזו תוך כדי הדגשה על השפה הקולנועית הערבית המיוחדת. לאחר סקירת התחנות השונות בהתפתחות קולנוע זה אשר ננסה דרכו לסרטט את הכרוניקה של הקולנוע הערבי, תוך כדי התייחסותלגלגוליו שלהסרטהערביתוך כדי הצגת חשוביהבמאים כמו יוסף שאהין, מוסטפה אל עקאד ואחריםושחקניהקולנועתוךניתוחרמתם האומנותית: במאות,ליהוק, צילוםשימושבשפה, קול,תאורהועודוהתמודדותהסרטבחיים הפוליטיים, החברתייםוהתרבותייםבחברההערביתהמודרנית: המאבקלשחרורלאומי, דת, יחסימעמדות,אבטלהודיור, פשיעה, אישה, מסורתמולמודרניזםועוד.במטרה לקרב את הנושא לסטודנט, לאורך כל הקורס יהיה ניתוח סרטים שונים תוך כדי קישורם עם הקשרם החברתי-תרבותי-פוליטי. חלק גדול מהקורס יוקדש לניתוח סרטים מהתקופה האחרונה של שנות ה-90 ובמיוחד לאור ההתפתחויות התרבותיות-דתיות האחרונות בעולם הערבי ובמיוחד עליית הפונדמנטליזם האסלאמי וטיפול הקולנוע הערבי בו מצד אחד. מהצד השני החרפת המאבק בין המערב לאסלאם והשתקפות הסכסוך הערבי ישראלי בקולנוע זה. במהלך הקורס יסוקרו תיאוריות קולנועיות העוסקות בתפקיד הקולנוע בחברה ויחסה עם המערכת הפוליטית. ידונו קודים התנהגותיים ונורמטיביים בעולם הערבי, סוגיות של החברה האזרחית, צנזורה פורמאלית וצנזורה עצמית, עיגון חוקי הקולנוע ותפקוד חברות ההפקה בעולם הערבי.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-5088-01 קולנוע בעולם הערבי
Arab Cinema
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר רינאוי חליל

סילבוס מפורט/דף מידע
הקולנוע בעולם הערבי
 
סמינריון
 
ד"ר ח'ליל רינאווי
תשע"ה
 
מטרת הקורס
הקורס יסקור את התפתחות הקולנוע בעולם הערבי מאז הופעתה במאה ה-19 עד ימינו,, תוך הדגשת ציוני דרך החשובים ביותרכמו כן יסוקרו הז'אנרים השונים אשר התפתחו בתעשייה הקולנועית הזו תוך כדי הדגשה על השפה הקולנועית הערבית המיוחדת. לאחר סקירת התחנות השונות בהתפתחות קולנוע זה אשר ננסה דרכו לסרטט את הכרוניקה של הקולנוע הערבי, כמו יוסף שאהין, מוסטפה אל עקאד ואחריםבמטרה לקרב את הנושא לסטודנט, לאורך כל הקורס יהיה ניתוח סרטים שונים תוך כדי קישורם עם הקשרם החברתי-תרבותי-פוליטי. חלק גדול מהקורס יוקדש לניתוח סרטים מהתקופה האחרונה של שנות ה-90 ובמיוחד לאור ההתפתחויות התרבותיות-דתיות האחרונות בעולם הערבי ובמיוחד עליית הפונדמנטליזם האסלאמי וטיפול הקולנוע הערבי בו מצד אחד. מהצד השני החרפת המאבק בין המערב לאסלאם והשתקפות הסכסוך הערבי ישראלי בקולנוע זה. במהלך הקורס יסוקרו תיאוריות קולנועיות העוסקות בתפקיד הקולנוע בחברה ויחסה עם המערכת הפוליטית. ידונו קודים התנהגותיים ונורמטיביים בעולם הערבי, סוגיות של החברה האזרחית, צנזורה פורמאלית וצנזורה עצמית, עיגון חוקי הקולנוע ותפקוד חברות ההפקה בעולם הערבי.
 
שנער, דב. 1977. "הזרם המרכזי בפרדיגמה הדומיננטית", "הזרם הביקורתי בפרדיגמה הדומיננטית". תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות.תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 132-145, 146-168.
 
Abu Shadi, Ali. 1996. "Genres in Egyptian Cinema". In Arasoughly, Alia (Editor and Translator). Screens of Life: Critical Film Writing from the Arab World. Quebec: World Heritage Press, p.84-130. 
 
Amin, H. 2001. "Mass Media in the Arab States between Diversification and Stagnation: An Overview"' in - Hafez, K, 2001. Mass Media, Politics, and Society in the Middle East. (ed.) Kai Hafez. Cresskill, N.J.: Hampton Press. P:23-41.
Berrah, Mouny. 1996. "Algerian Cinema and National Identity". In Arasoughly, Alia (Editor and Translator). Screens of Life: Critical Film Writing from the Arab World. Quebec: World Heritage Press, p. 63-83.
 
Farid, Samir. 1996. "Periodization of Egyptian Cinema". In   Arasoughly, Alia (Editor and Translator). Screens of Life:  Critical Film Writing from the Arab World. Quebec: World Heritage Press, p. 1-18.
 
Ghaffari-Farhangi, S. 1998. "The Era of Global Communication as Perceived by Muslims". Gazette, 60, 4 (Aug): 267-280.
 
Jabbour, Diana. 1996. "Syrian Cinema": Culture and Ideology". In Arasoughly, Alia (Editor and Translator). Screens of Life: Critical Film Writing from the Arab World. Quebec: World Heritage Press, p.40-62.
 
Kamalipour, Y. 1994. Mass Media in the Middle East: A Comprehensive Handbook. (eds.) Yanha R. Kamalipour & Hamid, M. Westport, Conn.: Greenwood Press. (P92.M5M37 1994)
 
Malkmus, Lisbeth and Armes, Roy. 1991. Arab and African Film Making. London: ZED Books.
 
Shafik, Viola. 1998. Arab Cinema: History and Cultural Identity. Cairo: The American University in Cairo Press.
 
Shafik, Viola. 2001. “Cinema in Palestine” in Oliver Leaman, (eds.) Middle Eastern and North African Film, New York: Routledge, pp. 509-532.
 
Thabet, Madkour. 1999. "The Vaudeville Cinema". In, Kasem, Mahmoud and Thabet, Madkour. Comedy and Singing in the Egyptian Film. Cairo: Matabe Lots. p. 1-3.
 
 
 
קריאה מומלצת (בערבית):
אלקסאן, גאן. 1982. קולנוע במולדת הערבית (אס-סינימה פי אל-וטן אל-ערבי). כווית: עאלם אל-מערפה,.
 
קאסם, מחמוד ותאבת, מדקור. 1999. קומדיה ושירים בסרט המצרי (אל-קומידיה ואל-רנא פי אל-פילם אל-מסרי). קהיר: מטאבע לותס.
 
אתרים באינטרנט:
Arab Worldhttp://www.al-bab.com/  
 
http://www.al-bab.com/media/cinema/cinema.htm: Arab Cinema: Articles; Film Listings; Festivals
 
http://www.sindibad.co.uk/films/khleifionkhlei.htm: Khleifi, Michel. From Reality to Fiction, From Poverty to Expression.(Published in El Pais, February 1997).                  
 
 
פילמוגרפיה:
 
לאינפורמציה נוספת על הסרטים הבאים מומלץ האתר:
 
 
1. Azima, el (The Will, 1939): Kamal Selim (Egypt)
2. Bab el hadid (Cairo Station, 1958): Youssef Chahine (Egypt).
3. Djamilah (1958): Youssef Chahine (Egypt)
4. Mohager, al (The Emigrant,1994): Youssef Chahine (Egypt).
5. Naser Salah el Dine, el (Saladin, 1963): Youssef Chahine (Egypt).
6. Leila (1942): Togo Mizrahi (Egypt).
7. Irhab Wal Kabab (Terrorism and the Kebab,1993): Sherif Arafa (Eygpt).
8. Omar Mukhtar (Lion of the Desert, 1980): Moustapha Akkad (Syria).
9. Hatta Ishaar Akhar (Curfew, 1994): Rashid Masharawi (Palestine).
 
 
1. אל-בואסאא (עלובי החיים: הגירסה המצרית) 1978: עאטף סאלם /מצריים (ת. בעברית)
שחקנים: פאריד שווקי, עאדל אדהם, יוסף ווהבי, עבד אלוארת עסל, מוחסנה תאופיק, פרדאוס עבד אלחמיד.
 
2. אלמראה ואלקנון(האישה והחוק) 1985 : נאדיה חמזה מצריים (ת.בעברית).
שחקנים: שריהאן,מאגדה אלחטיב, פארוק אלפישאווי, סמי אלעדל.
 
3. אלנדם ( החרטה):נאדר גלאל /מצריים (ת. בעברית).
שחקנים: נורה, פאריד שווקי,מוסטפה פהמי,אחמד יאסין.
 
4. קרקון פי אלשארע (תחנת משטרה ברחוב) 1986:אחמד יחיא/מצריים
שחקנים: עאדל אימאם, יוסרא.
 
 5. (אישה עובדת): חוסיין עמארה /מצריים (ת. בעברית).
שחקנים: נור אלשריף, לילא עלווי, וחסן מוסטפא.
 
 6.המאם פי אמסטרדאם(המאם באמסטרדאם) 1999:סעיד חאמד /מצריים (ת. באנגלית).
שחקנים: מוחמד הנידי, אחמד אלסקא.
 
 7. קיד אלעואלם (תככי רקדניות הבטן) 1952: אחמד קאמל                                      מורסי /מצריים (ת. באנגלית).
שחקנים: אסמאעיל יאסין,קמאל חוסין, סנא גמיל, מחמוד אלמליגי.
 
8..אלסוק אלסודאא (השוק השחור) 1942: קאמל אלתלמסאני /מצריים (ת. באנגלית).
שחקנים: זקי רוסתום, עמאד חמדי.
 
9. אלפותווה (הבריון) 1957: סלאח אבו סיף/מצריים(ת. באנגלית).
שחקנים: פאריד שווקי, זקי רוסתום, תחיה קריוקה, מימי שקיב, תופיק אלדקן.
 
10. עוודת אכטר רגול פי אלעאלם (שיבת המסוכן) 1967 : ניאזי מוסטאפא/ מצריים (ת. בעברית).
שחקנים: פואד אלמוהנדס, שוויקאר, סמיר סברי,סוהיר אלבאבלי, עאדל אדהם.
 
11. אלחראם ( החטא) : ברקאת/מצריים (ת. בצרפתית).
שחקנים: פאתן חמאמה, עבדאללה גית', זכי רוסתום.
 
12. אלוחל (שקיעה בבוץ) : עלי עבד אלכאלק/מצריים (ת. בעברית).
שחקנים: קמאל אלשינאווי, נור אלשריף, נבילה אעביד,סלאח זו אלפקאר, מגדי והבה.
 
13. אחתיאל (הונאה) : יסין אסמעיל יסין/מצריים (ת. בעברית).
שחקנים: שריף סברי, סוהיר אלמורשדי, סברין.
 
14. אלסעאליק (paupers) 1985:דאווד עבד אלסייד/מצריים (ת. באנגלית).
שחקנים: נור אלשריף, יוסרא, מחמוד עבד אלעזיז.
 
15.אלקמאשה (המלכודת) : עבד אללטיף זכי/מצריים (ת. בעברית).
שחקנים: בוסי,מחמוד יאסין, שוויקאר, סאמי אלעדל,מימי גמאל, עבד אלמונעם אברהים.
 
16. ארד אלאחלאם (ארץ החלומות) 1993 :דאווד עבד אלסייד/מצריים (ת. בעברית).
 
17. לילת אלקתל (ליל הרצח): אשרף פהמי/מצריים (ת. בעברית).
שחקנים: כאלד מחמוד, פיפי עבדו, פארוק אלפישאווי, אלהאם שאהין, ממדוח עבד אלרחים.
 
18. אמראה תדפע אלת'מן (אישה משלמת את המחיר): חסן איבראהים/מצריים (ת. באנגלית).
שחקנים: פאריד שווקי.
 
19. רחמה מן אלסמאא (happy at last) : עבאס קאמל/ מצריים (ת. באנגלית).
שחקנים: הינד רוסתום, עימאד חמדי, מחמוד אלמיליגי, הילדה ניללי.
 
20.          כפרון ( הכפר): דוריד לחאם/סוריה (ת. בעברית).
שח ם קנים: דוריד לחאם.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת