חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  היפר נארטיביות,אינטרקציה וקולנוע
  Hyper-Narratives, Interaction and Cinema                                                             
0851-5075-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1000-1400213מכסיקו - אומנויותסמינר פרופ בן-שאול ניצן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מהפכת המחשוב הביאה לשינויים מרחיקי לכת ביצירה החזותיות-קולית (סרטים, טלוויזיה,

אמנות וידאו, מולטימדיה). הסמינר יתחקה אחר המאפיינים האסתטיים הייחודיים ליצירות

אלו, מאפיינים הנובעים בעיקרם מה"חומר" המייצר אותם (מחשב, דיגיטציה) ויתמקד בפרדיגמות שונות שהוצעו למבנים היפר-נאראטיבים ולסוגי האינטרקציה שיצירות אלו מנסות לכונן בינן לקולט-משתמש. סוגיות של עיצוב נרטיב, מרחב, זמן, תנועה, דמות וקומפוזיציה יבחנו על בסיס היפותזות אסתטיות שהועלו ביחס לשינויים המתחוללים באמנות בכלל ובקולנוע בפרט (סובצ'ק, וולף), ובמיוחד ביחס למודלים ויצירות של מה שמכונה קולנוע אינטראקטיבי (מנוביץ', קינדר, מוריי, ברוקס, דבנפורט, בייטס).

Course description
The Digital revolution has created far reaching changes in audio-visual creation (film, TV, video-art, multimedia and new media). The seminar will discuss the peculiar aesthetic of these emergent forms as it pertains to the characteristics of computer mediated art, particularly focusing upon different paradigms that have been offered for issues of hyper-narrativity and interaction. Issues such as narrative, space, time, movement, character and composition will be discussed in light of new digital aesthetic hypotheses (Sobchack, Wolf), focusing in particular on the notion of “interactive cinema” (Manovich, Kinder, Murray, Brooks, Davenport, Bates). 
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-5075-01 היפר נארטיביות,אינטרקציה וקולנוע
Hyper-Narratives, Interaction and Cinema
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | פרופ בן-שאול ניצן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת