חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הנאו -ראליזם האיטלקי והשפעותיו בעולם
  Italian Neorealism  
0851-5072-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-2000212 מכסיקוסמינר ד"ר שוייצר אריאל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

לקראת סוף מלחמת העולם השניה צמחה באיטליה תנועה קולנועית
העתידה לחולל מהפכה ארוכת תווך בקולנוע העולמי. הניאוראליזם ביקש
להציב מראה אל מול החברה האיטלקית שהוכתמה מוסרית על ידי
הפשיזם ושיתוף הפעולה עם הנאצים. קולנוע פוליטי וחברתי זה ליווה את
האומה האיטלקית בשנות המשבר שלאחר המלחמה עד מחצית שנות
החמישים של המאה שעברה, תוך שהוא מפתח ראיה חדשה ומקורית של
האסטטיקה הקולנועית. באמצעות ניתוח הסרטים החשובים של התנועה,
הקורס ידון במאפיינים התמטים והאסטטים של הניאוריאליזם, המבנה
הכלכלי של התנועה והעקרונות התיאורטים שעליהם התבססה. חלקו
השני של הקורס יתמקד בהשפעת הניאוריאליזם על הקולנוע העולמי,
מהגל החדש הצרפתי ועד לקולנוע הישראלי, ויצביע גם על נוכחות
עקרונות ניאוריאליסטים גם בקולנוע העכשווי.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-5072-01 הנאו -ראליזם האיטלקי והשפעותיו בעולם
Italian Neorealism
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר שוייצר אריאל

סילבוס מפורט/דף מידע

ד''ר אריאל שוייצר
החוג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת ת''א
( שנת הלימודים תש''פ ( 2020-2019
סמסטר א
סמינר: הניאוריאליזם האיטלקי והשפעותיו בעולם
The Italian Neorealism and Its Influence on Word Cinema
א) מטרת הקורס
לקראת סוף מלחמת העולם השניה צמחה באיטליה תנועה קולנועית
העתידה לחולל מהפכה ארוכת תווך בקולנוע העולמי. הניאוראליזם ביקש
להציב מראה אל מול החברה האיטלקית שהוכתמה מוסרית על ידי
הפשיזם ושיתוף הפעולה עם הנאצים. קולנוע פוליטי וחברתי זה ליווה את
האומה האיטלקית בשנות המשבר שלאחר המלחמה עד מחצית שנות
החמישים של המאה שעברה, תוך שהוא מפתח ראיה חדשה ומקורית של
האסטטיקה הקולנועית. באמצעות ניתוח הסרטים החשובים של התנועה,
הקורס ידון במאפיינים התמטים והאסטטים של הניאוריאליזם, המבנה
הכלכלי של התנועה והעקרונות התיאורטים שעליהם התבססה. חלקו
השני של הקורס יתמקד בהשפעת הניאוריאליזם על הקולנוע העולמי,
מהגל החדש הצרפתי ועד לקולנוע הישראלי, ויצביע גם על נוכחות
עקרונות ניאוריאליסטים גם בקולנוע העכשווי.
ב) חובות הקורס
- נוכחות בלפחות כשמונים אחוז מהשיעורים.
- צפיה והכרת הסרטים שיוקרנו במהלך הקורס
- קריאת החובות הביבליוגרפיות.
- עבודת גמר על אחד מהנושאים שידונו בכיתה, או על כל נושא שיוצא על
ידי הסטודנט ושיקבל את אישור המרצה, תוך התבססות על המקורות
הביבליוגרפים של הקורס.
ג) תוכן השיעורים (ניתן לשינוי)
1) שיעור מבוא: מהי תנועה קולנועית, מהו מודרניזם קולנועי. הקולנוע
כשיטה פתוחה לפי אלן וגומרי (הקרנת ''רומא עיר פרזות'' לרוברטו רוסליני).
2) רוברטו רוסליני וטרילוגית המלחמה (צפיה ב''גרמניה שנת אפס'').
3) ההומניזם החברתי של ויטוריו דה סיקה (צפיה ב''גונבי האופניים''
לויטוריו דה סיקה).
4) תת ההתפתחות של הדרום בראי הניאוריאליזם (צפיה ב''האדמה רועדת''
ללוקינו ויסקונטי).
5) ניאוריאליזם: עקרונות אסטטיים (צפיה פ''פאיזה'' לרוברטו רוסליני).
6) ניאוריאליזם: גישות תאורטיות. דיון לפי זאוואטיני, בזאן, מץ ודלז (צפיה
ב''אורז המר'' לג'יוזפה דה סאנטיס).
7) רוברטו רוסליני: מהניאוריאליזם לקולנוע הרוחני (צפיה ב''סטרומבולי''
לרוברטו רוסליני).
8) המורשת הניאוראליסטית בקולנוע האיטלקי: פאזוליני, פליני, האחים
טאביאני, ארמנו אולמי (צפיה ב''אקטונה'' לפייר-פאולו פאזוליני).
9) הקומדיה הניאוריאליסטית: ההומור החברתי המשחרר (צפיה ב''משפחת
המלוכלכים'' לאטורה סקולה).
10 ) הניאוריאליזם והגל החדש הצרפתי: יחסים מסובכים (צפיה ב'' 400
המלקות'' לפרנסואה טריפו).
11 ) ניאוריאליזם במזרח אירופה: מילוש פורמן ואסכולת פראג (צפיה
ב''אהבותיה של בלונדינית).
12 ) ''קולנוע של רעב'': הסינמה נובו הברזילאי (צפיה ''באלוהים השחור
והשטן הבלונדיני'' לגלאובר רושה).
13 ) השפעת הניאוריאליזם על הקולנוע הדוקמנטרי: הקולנוע הישיר (צפיה
ב''אני שחור'' לז'אן רוש).
14 ) גישות ניאוריאליסטיות בקולנוע הישראלי: מ''עיר האוהלים'' ל''אור מן
ההפקר'' (צפיה ב''אור מן ההפקר'' לניסים דיין).
ד. ביבליוגרפיה: קריאת חובה
עברית
גודאר, ז'אן-לוק, ''ריאיון עם מיכלאנג'לו אנטוניוני'', בתוך במאים ואנשי
קולנוע על קולנוע (בעריכת איתן גרין), תל-אביב: עם עובד (ספרית
. אפקים), 1985
דיין, ניסים (עורך), פדריקו פליני (סדרת ''הבמאים הנבחרים), תל-אביב:
אורט, 2006 . זאוואטיני, צ'זאראה, ''תזות על הניאוריאליזם'', בתוך במאים
ואנשי קולנוע על קולנוע
.1985 ,( (בעריכת איתן גרין), תל-אביב: עם עובד (ספרית אפקים 9
זנד, שלמה, הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה העשרים,
. תל-אביב: עם עובד, 2002
פזוליני, פייר-פאולו, קולנוע של שירה (מבחר מאמרים, תל-אביב, רסלינג,
.2009
שברול, קלוד, ''הנושאים הקטנים'', בתוך במאים ואנשי קולנוע על קולנוע
. (בעריכת איתן גרין), תל-אביב: עם עובד (ספרית אפקים), 1985
אנגלית
Balint-Kovacs, Andreas, Screening Modernism, The University of
Chicago press, 2007.
Bazin, Andre, "De Sica metteur en scene", in Mast (Gerald), Cohen
(Marshall), Braudy (Leo), Film Theory and Crtiticism, NY, Oxford
University Press, 1992.
ביבליוגרפיה נוספת
עברית
אינדיאנה, ג'רי, סאדו-פאשיזם: עיון בסרטו של פאזוליני ''סאלו או 120
. הימים של סדום'', תל-אביב: רסלינג, 2004
בן-שמחון, גבריאל, אישה עם שלושה שדיים - נשים בקולנוע של פליני,
. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2004
טל, צבי, תלות תרבותית ומחאה: הקולנוע הפוליטי בארגנטינה ובברזיל,
. תל-אביב: רעות, 2004
קלר, הלגה (עורכת), עולם בדים, תל-אביב: עם עובד (ספרית אפקים),
1983 (מאמרים על הניאוריאליזם האיטלקי והקולנוע המודרני מאת
מיכלאנג'לו אנטוניוני, פרנסואה טריפו, אנדריו סאריס).
רושה גלאובר, ''אור מאגיה, פעולה'', בתוך במאים ואנשי קולנוע על
. קולנוע (בעריכת איתן גרין), תל-אביב: עם עובד, ספרית אפקים, 1985
שוייצר, אריאל, הרגישות החדשה: קולנוע ישראלי מודרני בשנות הששים
. והשבעים, תל-אביב: בבל-האוזן השלישית, 2003
אנגלית וצרפתית
Allen, Robert C. and Gomery, Douglas, Film Historey : Theory
and Practice, New York: Alfred A. Knopf, 1985.
Bazin, Andre, What is Cinema ?, Berkeley: University of California
Press, 1971.
Bondanella, Peter, Italian Cinema:From Neorealism to the
Present, New York: Continuum, 2001.
Brunette, Peter, Robero Rossellini, Berkeley: University of
Califorina Press,
1996. Budgen, Suzanne, Fellini, London: British Film Institute,
1966.
Caughie, Jhon (ed.), Theories of Authorship, London: Routledge
and Kegan Paul, 1981.
Deleuze, Gilles, Cinema 1 : The Movement-Image, London:
Athlone, 1986.
Deleuze, Gilles, Cinema 2 : The Time-Image, London: Athlone,
1989.
Graham, Peter (ed.), The New Wave, London: British Film
Institute, 1968.
Hames, Peter, The Czechoslovak New Wave, University of
California Press, 1985.
Jarret, Vernon, The Italian Cinema, New York: Amo Press, 1972.
Joubert-Laurencin, Hervé, Pasolini : Portrait du poète en
cinéaste, Paris:
Les cahiers du cinéma, 1995. Huyssen, Andreas, After the Great
Divide, Indiana University Press, 1987.
Lapsley, Robert, and Westlake, Michael, "Authorship" and "The
Avant-garde", in Film Theory: an Introduction, Manchester
University Press, 1988.
Liehm, Mira, Passion and Defiance: Film in Italy from 1942 to
the Present, New York: Fungar Pub. Co. 1983.
Leprohon, Pierre, The Italian Cinema, New York: Praenger
Publishers, 1972.
Marcorelles, Louis, Living Cinema, New York: Praenger
Publishers, 1973.
Marcus, Millicent Joy, Italian Film in the Ligth of Neorealism,
Princeton, N.J: Princeton University Press, 1986.
Metz, Christian, "The Modern Cinema and Narrativity" and "The
Saying and the Said: Toward the Decline of Plausibility in the
Cinema?", in Film Language (A Semiotics of the Cinema), The
University of Chicago Press, 1994.
Paul, David W., Politics, Art and Commitment in the East
European Cinema, London: The Macmillan Press L.T.D, 1983.
Robert, O., Keohane (editor), Neorealism and it's critics, New
York: Columbia University Press, 1986.
Restivo, Angelo, The Cinema of Economic Miracles: Visuality
and Modernization in Italian Art Film, Durham, NC: Ducke
University Press, 2002.
Rocchio, Vincent, Cinema of Anxiety: a Psychoanalysis of
Italian Neorealism, Austin: University of Texas Press, 1996.
Rossellini, Roberto, My Method, New york: Marsilo Publishers,
1992. Sitny, P., Adam, Vital Crises in Italian Cinema:
Iconographys, Stylistics,
Politics, Austin: University of Texas Press, 1995. Sorlin, Pierre,
Italian National Cinema 1896-1996, New York: Routledge,
1996.
Vitti, Antonio, Giuseppe De Santis and Postwar Italian Cinema,
Toronto: University ot Toronto Press, 1996.
Warren, Charles, Beyond Document (Essays on Nonfiction
Film), Wesleyan University Press, 1997.
Whyte, Alistair, New Cinema in Eastern Europe, London: Studio
Vista Limited, 1971.
Winston, Brain, Claiming the Real (The Documentary Film
Revisited), London: B.F.I., 1995.
The Italian Neorealism and Its Influence on Word Cinema
At the end of the Second World War emerged in Italy a
cinematographic movement which was aiming to create a
revolution in worldwide cinema in the years to come. The
Neorealism wished to place a mirror in front of an Italian nation
morally contaminated by the fascist regime and by the
collaboration with Nazi Germany. This cinematographic
movement developed a critical vision of the Italian society during
the turbulent years of reconstruction after the war and through the
mid-fifties, and was marked by a new vision of cinematographic
economy and aesthetics. By way of analyses of the most
important films of this period and the cinematographic
manifestos which intellectually supported them, we will try to
unveil the aesthetic, thematic and economic characteristics of
Neorealism, as well as the fundamental concepts linked to this
movement. The second part of the course will focus on the
influence of Neorealism on world cinema, from the French New
wave up to Israeli film, questioning also the presence of
neorealist aspects in contemporary cinema.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת