חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הנאו -ראליזם האיטלקי והשפעותיו בעולם
  Italian Neorealism  
0851-5072-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-2000212 מכסיקוסמינר ד"ר שוייצר אריאל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

לקראת סוף מלחמת העולם השניה צמחה באיטליה תנועה קולנועית העתידה לחולל

מהפכה ארוכת תווך בקולנוע העולמי. הניאוראליזם ביקש להציב מראה אל מול

החברה האיטלקית שהוכתמה מוסרית על ידי הפשיזם ושיתוף הפעולה עם הנאצים.

קולנוע פוליטי וחברתי זה ליווה את האומה האיטלקית בשנות המשבר שלאחר

המלחמה עד מחצית שנות החמישים של המאה שעברה, תוך שהוא מפתח ראיה

חדשה ומקורית של האסטטיקה הקולנועית. באמצעות ניתוח הסרטים החשובים של

התנועה, הקורס ידון במאפיינים התמטים והאסטטים של הניאוריאליזם, המבנה

הכלכלי של התנועה והעקרונות התיאורטים שעליהם התבססה. חלקו השני של

הקורס יתמקד בהשפעת הניאוריאליזם על הקולנוע העולמי, מהגל החדש הצרפתי ועד

לקולנוע הישראלי, ויצביע גם על נוכחות עקרונות ניאוריאליסטים גם בקולנוע

העכשווי.

Course description
Italian Neorealism and Its Influence on Word Cinema
 
At the end of the Second World War emerged in Italy a cinematographic movement which was aiming to create a revolution in worldwide cinema in the years to come. The Neorealism wished to place a mirror in front of an Italian nation morally contaminated by the fascist regime and by the collaboration with Nazi Germany. This cinematographic movement developed a critical vision of the Italian society during the turbulent years of reconstruction after the war and through the mid-fifties, and was marked by a new vision of cinematographic economy and aesthetics. By way of analyses of the most important films of this period and the cinematographic manifestos which intellectually supported them, we will try to unveil the aesthetic, thematic and economic characteristics of Neorealism, as well as the fundamental concepts linked to this movement. The second part of the course will focus on the influence of Neorealism on world cinema, from the French New wave up to Israeli film, questioning also the presence of neorealist aspects in contemporary cinema.

 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-5072-01 הנאו -ראליזם האיטלקי והשפעותיו בעולם
Italian Neorealism
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר שוייצר אריאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת