חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות
  Modern and Contemporary Film Theories                                                                
0851-4000-09
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1400-1800122במכסיקו - אומנויותפרוסמינר גב' לוי יעל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

פרו-סמינר מבואי זה יעסוק בכיוונים תיאורטיים מרכזיים בתחום מאז שנות ה-70 כגון הגישה הפסיכואנליטית לקולנוע, תיאוריות אפרטוס, פמיניזם ומגדר. המפגשים יכללו דיון בגישות תוך ניתוח אנליטי וביקורתי של המאמרים. החובות כוללות קריאה אינטנסיבית של חומר תיאורטי מורכב, השתתפות פעילה בדיונים, הגשת רפרטים במהלך הסמסטר ועבודת סיום מחקרית שתתייחס לגישות שנלמדו ולסרטים שייבחרו על ידי המרצה.

Course description

Course Description:

This second-year pro-seminar introduces prominent approaches to film theory since the 1970s such as psychoanalysis, apparatus theory, feminism and gender. Classes will include a discussion of each approach through analytical and critical readings of key texts. Students will be required to engage in regular intensive reading of demanding theoretical texts, actively take part in class discussion, hand in two papers during the term, and submit a final research paper using theoretical approaches and films selected by the course instructor.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-4000-09 תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות
Modern and Contemporary Film Theories
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | גב' לוי יעל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת