חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות
  Modern and Contemporary Film Theories                                                                
0851-4000-04
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1200-1600119מכסיקו - אומנויותפרוסמינר גב' קוגלר תירזה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

פרו-סמינר מבואי זה יעסוק במבחר טקסטים המייצגים כיווני חקירה מרכזיים מאז שנות ה 70- כגון גישה

פסיכואנליטית לקולנוע, פמיניזם ומגדר, קוגניטיביזם ופנומנולוגיה. המפגשים יכללו ניתוח אנליטי וביקורתי

של מאמרים, הצגת גישות נבחרות מעבר למאמרי החובה ודיון בהן. החובות כוללות קריאה אינטנסיבית של

חומר תיאורטי מורכב, השתתפות פעילה בדיונים, הגשת רפרטים במהלך הסמסטר ועבודת סיום מחקרית

שתתייחס לגישות שנלמדו ולסרטים שייבחרו על ידי המרצה.

Course description

This second-year pro-seminar introduces prominent approaches to film theory since the 1970s

such as psychoanalysis, feminism and gender, cognitivism, and phenomenology. Classes will

include analytical and critical readings of key texts and lectures. Students will be required to

engage in regular intensive reading of demanding theoretical texts, actively take part in class

discussion, hand in two papers during the term, and submit a final research paper using

theoretical approaches and films selected by the course instructor

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-4000-04 תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות
Modern and Contemporary Film Theories
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | גב' קוגלר תירזה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת