חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תיאוריה קולנועית עכשוויות
  Contemporary Film Theory  
0851-4000-03
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1600-2000211 מכסיקופרוסמינר מר פרבר ניר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
  
תיאוריות קולנועיות עכשוויות (פרו"ס)
 
מרכזת הקורס: ד"ר ענת זנגר
מרצים: ד"ר בני בן-דוד, ארז דבורה ,ד"ר בועז חגין, מירי מואב, תרזה קוגלר
 
תיאור הקורס
היחסים בין הצופה לטקסט הקולנועי יידונו בקורס על היבטיהם השונים. הפרו"ס יעסוק ברמת מבוא במבחר טקסטים המייצגים כיווני חקירה מרכזיים כגון: גישה פסיכואנליטית לקולנוע, פמיניזם, בינטקסטואליות, תיאוריות צפייה קוגניטיביות ופנומנולוגיות. הפרו"ס יכלול קריאה ביקורתית של מאמרים, הצגת גישות נבחרות ודיון בהן, הגשת רפרטים בע"פ ובכתב תוך יישום של הגישות ביחס לסרטים שייבחרו על ידי המרצה.
 
מטרות הקורס
א. הכרות עם מבחר גישות וטקסטים מרכזיים בחקר הקולנוע העכשווי.
ב. פיתוח כלים לקריאה וכתיבה ביקורתית של תיאוריה קולנועית.
ג. הכנה לקראת הגשה וכתיבה של רפרטים בע"פ ובכתב ולכתיבת עבודת פרו"ס.
 
דרישת קדם
מבוא לתיאוריות קולנועיות
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-4000-03 תיאוריה קולנועית עכשוויות
Contemporary Film Theory
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | מר פרבר ניר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת