חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תיאוריה קולנועית עכשוויות
  Contemporary Film Theory  
0851-4000-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1000-1400209 מכסיקופרוסמינר גב' לוין אורי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
תיאוריות קולנועיות עכשוויות: הצופה והמסך (פרו"ס)
 
מרכזת הקורס: פרופ' ענת זנגר
מרצים: ד"ר בני בן-דוד, סלבה גרינברג, ארז דבורה, פרופ' ענת זנגר, ד"ר בועז חגין, גל חרמוני, אורי לוין, ניר פרבר, תירזה קוגלר, נועה רגב, מירי מוהבן שקד
 
1. תיאור הקורס
היחסים בין הצופה לטקסט הקולנועי יידונו בקורס על היבטיהם השונים. הפרו"ס יעסוק ברמת מבוא במבחר טקסטים המייצגים כיווני חקירה מרכזיים כגון גישה פסיכואנליטית לקולנוע, פמיניזם ומגדר, בינטקסטואליות, תיאוריות צפייה קוגניטיביות ופנומנולוגיות. הפרו"ס יכלול קריאה ביקורתית של מאמרים, הצגת גישות נבחרות ודיון בהן והגשת רפרטים בעל-פה ובכתב תוך יישום של הגישות ביחס לסרטים שייבחרו על ידי המרצה.
 
2. מטרות הקורס
א. הכרות עם מבחר גישות וטקסטים מרכזיים בחקר הקולנוע העכשווי
ב. פיתוח כלים לקריאה וכתיבה ביקורתית של תיאוריה קולנועית
ג. הכנה לקראת הגשה וכתיבה של רפרטים בעל-פה ובכתב ולכתיבת עבודת פרו"ס
 
3. דרישת קדם
מבוא לתיאוריות קולנועיות
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-4000-01 תיאוריה קולנועית עכשוויות
Contemporary Film Theory
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | גב' לוין אורי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת