חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עריכה ממוחשבת 1
  Digital Editing 1                                                                                    
0851-3802-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1800-2000119אמכסיקו - אומנויותשיעור מר שטויר דב
ש"ס:  2.0

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-3802-01 עריכה ממוחשבת 1
Digital Editing 1
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | מר שטויר דב

666סילבוס מפורט/דף מידע

שם הקורס:

עריכה ממוחשבת 1

סוג המסגרת: סדנא

שם המרצה: דב שטויר

טלפון: 0544905794

דואר אלקטרוני: steuer.dov@gmail.com

שעות קבלה: לפי תאום באימייל/טלפוני מראש

תאור הקורס (בעברית ובאנגלית)

המדיה-קומפוזר של אוויד הינה תוכנה העריכה המובילה בעולם העריכה הדיגיטלית מאז תחילת שנות ה90 של המאה ה20. בקורס יילמדו יסודות השימוש בתוכנה ותוך כדי כך למידת יסודות העריכה הקולנועית.

הלימוד יבוצע באמצעות משימות עריכה שבועיות. כבסיס לתירגול ישמשו חומרים מתוך הפקות מקור ישראליות וחומרים שיצולמו ע"י הסטודנטים בשעורי הבימוי.

במסגרת התרגילים נעקוב אחר כל שלבי הפוסט פרודקשן המודרני, הן בתמונה והן בקול, ובאופן בו המדיה-קומפוזר תומך בהם.

 

Avid's Media-Composer is the leading editing software since the beginning of the 90s of the 20th century. The course will teach the basics of the software, and during that – alsothe foundations of cinematic editing.

Study will be carried out through weekly editing tasks. The materials for practicing will be scenes from original Israeli productions and materials shot by students in directing courses.

During the exercises we will follow all the stages of modern post-production, both for  image and sound, and how the Media-Composer supports them.

 

דרישות הקורס:

ביצוע התרגילים

מרכיבי הציון הסופי

הגשת התרגילים במסגרת השיעור

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת